Lees voor

De limesweg in West-Nederland

Basisrapportage Archeologie 40: De limesweg in West-Nederland

Auteur: 
A. Luksen-IJtsma

ISBN:
978-90-73448-41-4

Pagina's: 
266

De limesweg in West-Nederland. Inventarisatie, analyse en synthese van archeologisch onderzoek naar de Romeinse weg tussen Vechten en Katwijk

Op 1 mei 2004 is onder leiding van de Radboud Universiteit van Nijmegen gestart met het multidisciplinair onderzoeksproject A sustainable frontier? The establishment of the Roman frontier in the Rhine delta. Dit project, gesubsidieerd door NWO, richt zich op de inrichting van het rivierengebied tussen het huidige Vechten en Katwijk als grenszone of limes van het Romeinse rijk, en de interactie daarvan met het landschap.

Ook de gemeente Utrecht doet aan dit project mee en houdt zich vooral bezig met de infrastructuur tussen de forten. Een belangrijk onderdeel daarvan is de weg die de legerkampen in dit grensgebied met elkaar verbond. Zowel het tracé als de vorm van de weg spelen een belangrijke rol bij onderzoeksvragen die betrekking hebben op landgebruik en grondstofbehoefte in de limes. Een goede inventarisatie van alle waarnemingen van de limesweg in West-Nederland was daarom een noodzakelijk onderdeel van het project.

Het rapport over deze inventarisatie is in vier onderdelen verdeeld: een beschrijvende rapportage, een catalogus, een tracékaart en een uitgebreide bibliografie. In de eigenlijke rapportage zijn zowel de beschrijving, de analyse als de synthese van de waarnemingen van de limesweg in het onderzoeksgebied opgenomen. De onderzoeksvragen richten zich daarbij voornamelijk op reconstructie van het wegtracé en de grondstoffen die nodig waren voor aanleg en onderhoud.

In de catalogus (bijlage 2) worden alle 71 waarnemingen van de weg beschreven die in het West-Nederlandse rivierengebied tussen Vechten en Katwijk vóór 1 juli 2008 zijn gedaan. Al deze waarnemingen zijn aangegeven op een tracékaart, die in negen delen als bijlage 3 is opgenomen. De bibliografie is zowel alfabetisch als per trajectdeel geordend.

Basisrapportage Archeologie 40: De limesweg in West-Nederland (PDF - 11,7Mb)

naar boven

Laatst gewijzigd: 27 augustus 2015

Contact

Distributie en verkoop
archeologische rapporten

Gemeente Utrecht
REO Erfgoed

Bezoekadres:
Zwaansteeg 11
3511 VG Utrecht

Postadres:
Postbus 8406
3503 RK  Utrecht

Telefoon:
(030) 286 00 00

e-mail:
erfgoed@utrecht.nl

PDF bestanden kunt u openen met de gratis

Adobe Acrobat ReaderDownload Adobe Acrobat Reader

De gemeente Utrecht maakt gebruik van cookies om haar website te analyseren en te verbeteren. Daarnaast plaatsen Facebook, Twitter, Youtube, Vimeo en Google via onze website cookies om integratie met hun diensten mogelijk te maken. Meer informatie over het gebruik van cookies op onze website.