Lees voor

Hier vindt u de laatste informatie over de ontwikkeling van de Fietsbrug Amsterdam Rijnkanaal en de uitwerking van de fietsroute vanaf de brug tot en met de Muntbrug. De brug en route zullen straks bijdragen aan een comfortabele fietsverbinding tussen Leidsche Rijn en de bestaande stad.

Nieuws

Officiële start bouw fietsbrug Amsterdam-Rijnkanaal

Wethouder Lot van Hooijdonk lacht haar publiek toe
Lot van Hooijdonk in gesprek met jonge kiezers in spé
Lot van Hooijdonk op de hometrainer

28-5-2015 De bouw van de fietsbrug over het Amsterdam-Rijnkanaal en de naastgelegen OBS Montessori Oog in Al is officieel van start gegaan. Het startschot werd gegeven door wethouder Lot van Hooijdonk. Tijdens de opening fietste zij samen met de schooldirecteur onder luid gejuich van 300 schoolkinderen in een virtuele animatie over de nieuwe fietsbrug, via de aanlanding in het Victor Hugoplantsoen omhoog, over het dak van de nieuwe school naar de overkant.

De fietsbrug wordt onderdeel van een optimale fietsverbinding tussen Leidsche Rijn en de ‘oude’ stad. Vanuit de binnenstad is het de ideale fietsroute naar het Groene Hart. De brug draagt bij aan een beter, sneller en veiliger fietsnetwerk, waardoor weer méér mensen in Utrecht gaan fietsen!
De fietsbrug en de school zijn gereed medio 2016.

Bouw fietsbrug over Amsterdam-Rijnkanaal

21-05-2015 Op woensdag 27 mei is de officiële start van de bouw van de fietsbrug over het Amsterdam-Rijnkanaal en de naastgelegen Montessorischool Oog in Al. Om 13.30 uur luidt Lot van Hooijdonk, wethouder verkeer en mobiliteit, de start van de bouw in.  U bent van harte welkom om hierbij aanwezig te zijn! Voor de kinderen zijn er sportieve en creatieve activiteiten. Locatie: bij het Amsterdam-Rijnkanaal ter hoogte van het Victor Hugoplantsoen. Lees meer in de uitnodiging (pdf, 75 kB).


Aannemers fietsbrug bekend

Ondertekening contract met de aannemer

De Europese aanbesteding voor de realisatie van de uitvoering van de  fietsbrug en school is afgerond. De opdrachten zijn gegund aan 2 partijen. Het gaat om Ippel Civiele Betonbouw, STRABAG BV voor de realisatie van de fietsbrug en Klaasen Beheer bv voor de bouw van de OBS Montessorischool, de aanleg van de aanlanding en de herinrichting van het Victor Hugo plantsoen. De gemeente heeft alle vertrouwen in de aanpak van  beide aannemers . De geplande oplevering van brug en school is 2e kwartaal 2016.

Bij de keuze van de aannemers heeft een rol gespeeld dat Ippel Civiele Betonbouw, STRABAG BV kiest voor een slimme uitvoeringsmethode. De hinder en risico’s tijdens de bouw van de brug over het altijd drukke kanaal worden hierdoor beperkt en beter beheersbaar. Ook Klaassen Beheer BV heeft voor de bouw van de school, aanlanding en openbare ruimte een zorgvuldig plan opgesteld waarin de hinder voor de omgeving, zoals de bereikbaarheid van het gebied en de geluidsoverlast voor de buurt zo goed mogelijk wordt beperkt. In dit plan is goed nagedacht over de communicatie met de buurt en over de volgorde waarin de realisatie van de school, het fietspad en de herinrichting van plantsoen en infrastructuur uitgevoerd wordt.


Realisatie Fietsroute afgerond

De werkzaamheden in de Everard Meijsterlaan zijn afgerond, de straat is nu ingericht als fietsstraat. Dit betekent dat de fietser de hoofdgebruiker van de weg is, zowel in aantal als gebruik. Een belangrijk kenmerk van een fietsstraat is dat er meer fietsers dan auto’s gebruik maken van de straat. Daarnaast is de plek van de fietser midden op de rijbaan en dient de auto achter de fietser te rijden. Inhalen kan alleen als er geen tegenmoet komend verkeer is. Hierdoor is de auto 'te gast' en heeft het gebruik van de weg een remmend effect op het autoverkeer.

Fietsbrugnieuws

Meer informatie over de punten die nog moeten worden afgerond en de regels op een fietsstraat vind u in het Fietsbrugnieuws (pdf, 316 kB) die verspreid is in de wijk.

Impressies

Wim Zagt heeft een filmimpressie gemaakt van de werkzaamheden in de Meijsterlaan. Bekijk de impressie en hieronder de foto's van fotograaf Jan Lankveld.

Impressie foto 1
Impressie foto 2
Impressie foto 3
Impressie foto 4

Budget realisatie Fietsbrug vrijgegeven

10-11-2014 | Op donderdag 6 november heeft de gemeenteraad ingestemd met de kredietvrijgave van het budget voor de realisatie van de fietsbrug, school en aanlanding. Dat betekent dat gestart kan worden met de daadwerkelijke bouw van de fietsbrug. De selectie van de aannemers is inmiddels in volle gang, de planning is dat de opdrachten in februari worden gegund. Om ervoor te zorgen dat de aannemers zo snel mogelijk aan de slag kunnen, maakt de gemeente de grond eerst bouwrijp. De gymzaal wordt afgebroken en de bomen in het Victor Hugoplantsoen worden geveld. Dit gebeurt in december. De start van de bouw is gepland voor de eerste helft van 2015.


Fietsstraat Everard Meijsterlaan

10-11-2014 | In het verlengde van de toekomstige fietsbrug, ligt de fietsroute door Oog in Al. Deze route loopt vanaf de kruising Lessinglaan, over de Everard Meijsterlaan naar de Kanaalweg. Deze zomer is is de Everard Meijsterlaan ingericht als fietsstraat. Op dit moment is aannemersbedrijf Van Herwijnen bezig met de uitvoering van de 2e fase. De stoepen worden aangepast en de bomen worden verplaatst (naar het Jochem Uytenhaageplantsoen), geveld en geplant.


Definitief Ontwerp van de fietsbrug vastgesteld

15-07-2014 | Het college heeft op 15 juli het Definitief Ontwerp (DO) van de fietsbrug vastgesteld. Daarmee komt de realisatie van de Fietsbrug over het Amsterdam Rijnkanaal weer een stap dichterbij. Het definitief ontwerp is een uitwerking van het Voorlopig Ontwerp (VO) en beschrijft in detail de materiaalkeuze, boom- en groeninrichting, de constructie van de brug, plattegrond en technische installaties van de school. Het integraal definitief ontwerp bestaat uit 3 onderdelen:


Ook is er een samenvatting (pdf, 2 MB) gemaakt van de 3 ontwerpen.

Voorbereidende werkzaamheden
Nu het ontwerp vastgesteld is, kan gestart worden met voorbereidende werkzaamheden. In de zomer 2014 begint de gemeente met het bouwrijp maken van de omgeving en het slopen van een deel van een van de huidige schoolgebouwen. De definitieve gunning aan de aannemer vindt plaats zodra de gemeenteraad heeft ingestemd met kredietvrijgave. De verwachting is dat dit najaar het budget gerealiseerd is. De start van de bouw is gepland voor de eerste helft van 2015.


Start uitvoering fietsstraat Everard Meijsterlaan

11-06-2014 | Binnenkort starten we met werkzaamheden om van de Everard Meijsterlaan een fietsstraat te maken. De werkzaamheden worden in twee fases uitgevoerd door het bedrijf Van Herwijnen. De eerste fase is van medio juni tot en met eind juli 2014. In deze periode wordt het wegprofiel inclusief parkeerplaatsen aangepast. Tijdens deze werkzaamheden is de Everard Meijsterlaan gedurende één week volledig afgesloten voor autoverkeer. Fietsers en voetgangers kunnen er wel gewoon langs. Het autoverkeer wordt tijdelijk omgeleid.

De tweede fase is van medio oktober tot en met medio november 2014. Dan worden de stoepen aangelegd en de bomen verplaatst, geveld en geplant.  

Meer informatie en een overzicht van een meer gedetailleerde planning van fase 1 vindt u in Fietsbrugnieuws juni 2014 (pdf, 349 kB) 


Concept Definitief Ontwerp van de Fietsbrug

Donderdag 22 mei heeft de architect het concept Definitief Ontwerp van de Fietsbrug, school en aanlanding gepresenteerd tijdens een klankbordavond.

Bekijk de presentatie (pdf, 6 MB) concept Definitief Ontwerp van de Fietsbrug.

De verwachting is dat het college deze volgende maand (juni 2014) vaststelt. Heeft u nog vragen op opmerkingen over het concept Definitief Ontwerp, dan kunt u mailen naar fietsbrug@utrecht.nl.


Voorlopig ontwerp Fietsbrug vastgesteld

Het Voorlopig Ontwerp voor de inpassing van de fietsbrug in het Victor Hugoplantsoen is door het college vastgesteld. Dit VO is gemaakt door de architectencombinatie NEXT architect, Uytdenhaak, ARUP en B+B landschapsarchitecten.

De ontwerpen van de brug, openbare ruimte en de nieuwbouw van de OBS Montessorischool zijn met elkaar verweven. Om direct omwonenden, wijkraden en fietsersbond bij het ontwerpproces te betrekken, zijn in het najaar van 2013 twee klankbordavonden geweest. Daarbij is vooral over de openbare ruimte input ontvangen en dit heeft geleid tot verdere aanpassingen in het Voorlopig Ontwerp. Het plantsoen zal worden omringd door bomen, de fietsroute in donkerrood asfalt stijgt via een talud richting brug en er komt een rond speelveld met tribunes waarvan de randen in dezelfde bakstenen zijn uitgevoerd als het schoolgebouw en de muur langs de aanlandingslus.

Hieronder vind u de verschillende ontwerpen:

Planning
De Voorlopige Ontwerpen worden nu uitgewerkt tot een Definitief Ontwerp. Deze is medio 2014 klaar. Tijdens de zomervakantie starten de voorbereidende werkzaamheden, zoals het slopen van delen van de huidige schoolgebouwen. Na de zomer start de sloop van de de gymzaal. De start bouw is gepland voor de eerste helft van 2015.

Voor de zomervakantie wordt voor direct omwonenden een klankbordavond gehouden waarbij we het concept DO willen presenteren en vooruit willen kijken naar het moment van uitvoering.


Definitief Ontwerp fietsroute vastgesteld door college
Het Definitief Ontwerp Fietsroute is 14 januari vastgesteld door het college.
De uitvoering zal in het 2e kwartaal van 2014 plaatsvinden. Om overlast te beperken en in verband met het bouwverkeer van Meijsters Buiten zal het asfalteren – waarbij de weg drie weken afgesloten is – plaatsvinden tijdens de zomervakantie. Ter voorbereiding op de uitvoering van het werk zullen, in verband met het broedseizoen, in het voorjaar bomen , worden verplaatst en geveld.

Zie hier voor het definitieve ontwerp.


Bestemmingsplan Victor Hugoplantsoen vastgesteld door Gemeenteraad
Op 31 oktober 2013 heeft de Gemeenteraad het bestemmingsplan Victor Hugoplantsoen ongewijzigd vastgesteld. Hier vind u het raadsvoorstel en de bijbehorende stukken.

Het ontwerpbestemmingsplan heeft met ingang van 25 april 2013 zes weken ter inzage gelegen. In deze periode zijn 22 zienswijzen bij de raad binnengekomen. De zienswijzen hebben voornamelijk betrekking op het nut en de noodzaak van de brug en gevreesde geluidsoverlast van brommers op de brug. Daarnaast spelen aspecten als vermindering van de kwaliteit van de woonomgeving en waardedaling van de woningen een rol. De zienswijzen leiden niet tot een aanpassing van het bestemmingsplan. 


Grondexploitatie Victor Hugoplantsoen vastgesteld door GemeenteraadOp 31 oktober 2013 heeft de Gemeenteraad de grondexploitatie Victor Hugoplantsoen als separaat onderdeel van het project Fietsbrug Amsterdam Rijnkanaal vastgesteld. Met deze grondexploitatie stelt de raad het financiële kader voor de inrichting van het plangebied, en worden de hiervoor noodzakelijke financiële beschikbaar gesteld.


Meld u aan voor de digitale nieuwsbrief
Wilt u op de hoogte blijven van de ontwikkelingen rondom de fietsbrug Amsterdam Rijnkanaal, en de Fietsroute door de Everard Meijsterlaan? Meld u dan aan voor de digitale nieuwsbrief via fietsbrug@utrecht.nl

naar boven

Laatst gewijzigd: 27 augustus 2015

Contact

Telefoon
030 286 00 00 

Email
fietsbrug@utrecht.nl

PDF bestanden kunt u openen met de gratis

Adobe Acrobat ReaderDownload Adobe Acrobat Reader

De gemeente Utrecht maakt gebruik van cookies om haar website te analyseren en te verbeteren. Daarnaast plaatsen Facebook, Twitter, Youtube, Vimeo en Google via onze website cookies om integratie met hun diensten mogelijk te maken. Meer informatie over het gebruik van cookies op onze website.