Lees voor

Nieuws

Hier vindt u de laatste informatie over de ontwikkeling van de Fietsbrug Amsterdam Rijnkanaal en de uitwerking van de fietsroute vanaf de brug tot en met de Muntbrug. De brug en route zullen straks bijdragen aan een comfortabele fietsverbinding tussen Leidsche Rijn en de bestaande stad.

Bekendmaking naam fietsbrug op 7 december

witte fiets

23-11-2015 |  De nieuwe fietsbrug over het Amsterdam Rijnkanaal heeft nog geen naam. Daarom heeft de gemeente een prijsvraag georganiseerd. Van alle inzendingen heeft de selectiecommissie een lijst met 10 namen opgesteld. Tot 22 november kon iedereen stemmen op zijn of haar favoriete naam. Er zijn bijna 3000 stemmen uitgebracht, die nu worden geteld. Op maandag 7 december maakt wethouder Lot van Hooijdonk de naam van de fietsbrug bekend.
Meer informatie over de prijsvraag.

Officiële start bouw fietsbrug Amsterdam-Rijnkanaal

Wethouder Lot van Hooijdonk lacht haar publiek toe
Lot van Hooijdonk in gesprek met jonge kiezers in spé
Lot van Hooijdonk op de hometrainer

28-5-2015 De bouw van de fietsbrug over het Amsterdam-Rijnkanaal en de naastgelegen OBS Montessori Oog in Al is officieel van start gegaan. Het startschot werd gegeven door wethouder Lot van Hooijdonk. Tijdens de opening fietste zij samen met de schooldirecteur onder luid gejuich van 300 schoolkinderen in een virtuele animatie over de nieuwe fietsbrug, via de aanlanding in het Victor Hugoplantsoen omhoog, over het dak van de nieuwe school naar de overkant.

De fietsbrug wordt onderdeel van een optimale fietsverbinding tussen Leidsche Rijn en de ‘oude’ stad. Vanuit de binnenstad is het de ideale fietsroute naar het Groene Hart. De brug draagt bij aan een beter, sneller en veiliger fietsnetwerk, waardoor weer méér mensen in Utrecht gaan fietsen!
De fietsbrug en de school zijn gereed medio 2016.

Bouw fietsbrug over Amsterdam-Rijnkanaal

21-05-2015 | Op woensdag 27 mei is de officiële start van de bouw van de fietsbrug over het Amsterdam-Rijnkanaal en de naastgelegen Montessorischool Oog in Al. Om 13.30 uur luidt Lot van Hooijdonk, wethouder verkeer en mobiliteit, de start van de bouw in.  U bent van harte welkom om hierbij aanwezig te zijn! Voor de kinderen zijn er sportieve en creatieve activiteiten. Locatie: bij het Amsterdam-Rijnkanaal ter hoogte van het Victor Hugoplantsoen. Lees meer in de uitnodiging (pdf, 75 kB).

Aannemers fietsbrug bekend

Ondertekening contract met de aannemer

De Europese aanbesteding voor de realisatie van de uitvoering van de  fietsbrug en school is afgerond. De opdrachten zijn gegund aan 2 partijen. Het gaat om Ippel Civiele Betonbouw, STRABAG BV voor de realisatie van de fietsbrug en Klaasen Beheer bv voor de bouw van de OBS Montessorischool, de aanleg van de aanlanding en de herinrichting van het Victor Hugo plantsoen. De gemeente heeft alle vertrouwen in de aanpak van  beide aannemers . De geplande oplevering van brug en school is 2e kwartaal 2016.

Bij de keuze van de aannemers heeft een rol gespeeld dat Ippel Civiele Betonbouw, STRABAG BV kiest voor een slimme uitvoeringsmethode. De hinder en risico’s tijdens de bouw van de brug over het altijd drukke kanaal worden hierdoor beperkt en beter beheersbaar. Ook Klaassen Beheer BV heeft voor de bouw van de school, aanlanding en openbare ruimte een zorgvuldig plan opgesteld waarin de hinder voor de omgeving, zoals de bereikbaarheid van het gebied en de geluidsoverlast voor de buurt zo goed mogelijk wordt beperkt. In dit plan is goed nagedacht over de communicatie met de buurt en over de volgorde waarin de realisatie van de school, het fietspad en de herinrichting van plantsoen en infrastructuur uitgevoerd wordt.

Realisatie Fietsroute afgerond

De werkzaamheden in de Everard Meijsterlaan zijn afgerond, de straat is nu ingericht als fietsstraat. Dit betekent dat de fietser de hoofdgebruiker van de weg is, zowel in aantal als gebruik. Een belangrijk kenmerk van een fietsstraat is dat er meer fietsers dan auto’s gebruik maken van de straat. Daarnaast is de plek van de fietser midden op de rijbaan en dient de auto achter de fietser te rijden. Inhalen kan alleen als er geen tegenmoet komend verkeer is. Hierdoor is de auto 'te gast' en heeft het gebruik van de weg een remmend effect op het autoverkeer.

Fietsbrugnieuws

Meer informatie over de punten die nog moeten worden afgerond en de regels op een fietsstraat vind u in het Fietsbrugnieuws (pdf, 316 kB) die verspreid is in de wijk.

Impressies

Wim Zagt heeft een filmimpressie gemaakt van de werkzaamheden in de Meijsterlaan. Bekijk de impressie en hieronder de foto's van fotograaf Jan Lankveld.

Impressie foto 1
Impressie foto 2
Impressie foto 3
Impressie foto 4

Budget realisatie Fietsbrug vrijgegeven

10-11-2014 | Op donderdag 6 november heeft de gemeenteraad ingestemd met de kredietvrijgave van het budget voor de realisatie van de fietsbrug, school en aanlanding. Dat betekent dat gestart kan worden met de daadwerkelijke bouw van de fietsbrug. De selectie van de aannemers is inmiddels in volle gang, de planning is dat de opdrachten in februari worden gegund. Om ervoor te zorgen dat de aannemers zo snel mogelijk aan de slag kunnen, maakt de gemeente de grond eerst bouwrijp. De gymzaal wordt afgebroken en de bomen in het Victor Hugoplantsoen worden geveld. Dit gebeurt in december. De start van de bouw is gepland voor de eerste helft van 2015.

Fietsstraat Everard Meijsterlaan

10-11-2014 | In het verlengde van de toekomstige fietsbrug, ligt de fietsroute door Oog in Al. Deze route loopt vanaf de kruising Lessinglaan, over de Everard Meijsterlaan naar de Kanaalweg. Deze zomer is is de Everard Meijsterlaan ingericht als fietsstraat. Op dit moment is aannemersbedrijf Van Herwijnen bezig met de uitvoering van de 2e fase. De stoepen worden aangepast en de bomen worden verplaatst (naar het Jochem Uytenhaageplantsoen), geveld en geplant.

Definitief Ontwerp van de fietsbrug vastgesteld

15-07-2014 | Het college heeft op 15 juli het Definitief Ontwerp (DO) van de fietsbrug vastgesteld. Daarmee komt de realisatie van de Fietsbrug over het Amsterdam Rijnkanaal weer een stap dichterbij. Het definitief ontwerp is een uitwerking van het Voorlopig Ontwerp (VO) en beschrijft in detail de materiaalkeuze, boom- en groeninrichting, de constructie van de brug, plattegrond en technische installaties van de school. Het integraal definitief ontwerp bestaat uit 3 onderdelen:


Ook is er een samenvatting (pdf, 2 MB) gemaakt van de 3 ontwerpen.

Voorbereidende werkzaamheden
Nu het ontwerp vastgesteld is, kan gestart worden met voorbereidende werkzaamheden. In de zomer 2014 begint de gemeente met het bouwrijp maken van de omgeving en het slopen van een deel van een van de huidige schoolgebouwen. De definitieve gunning aan de aannemer vindt plaats zodra de gemeenteraad heeft ingestemd met kredietvrijgave. De verwachting is dat dit najaar het budget gerealiseerd is. De start van de bouw is gepland voor de eerste helft van 2015.

naar boven

Laatst gewijzigd: 20 november 2015

Contact

Telefoon
030 286 00 00 

Email
fietsbrug@utrecht.nl

PDF bestanden kunt u openen met de gratis

Adobe Acrobat ReaderDownload Adobe Acrobat Reader

De gemeente Utrecht maakt gebruik van cookies om haar website te analyseren en te verbeteren. Daarnaast plaatsen Facebook, Twitter, Youtube, Vimeo en Google via onze website cookies om integratie met hun diensten mogelijk te maken. Meer informatie over het gebruik van cookies op onze website.