Lees voor

Utrechters die zich gezond voelen, gezond zijn en gezond blijven

Volksgezondheid legt de focus op 'healthy urban living': gezondheid in stedelijke ontwikkelingen. De jeugd, de gezonde wijkaanpak en de vangnetfunctie voor randgroepen zijn belangrijke onderwerpen. We zijn verantwoordelijk voor de ontwikkeling van het volksgezondheidsbeleid en onder meer voor de uitvoering van de jeugdgezondheidszorg en de openbare geestelijke gezondheidszorg.

Nationaal Hitteplan van kracht

Afgelopen dinsdag is het Nationaal Hitteplan in werking gesteld, omdat er grote kans is op een periode van aanhoudende hitte (4 of meer dagen boven de 27 graden). Dit betekent dat het nodig is om maatregelen te nemen om gezondheidsproblemen bij kwetsbare groepen te beperken. De hitte kan een bedreiging zijn voor de gezondheid, vooral voor ouderen, sociaal geïsoleerde mensen, mensen met een chronische aandoening, daklozen, mensen met overgewicht en (zeer) jonge kinderen. Neem daarom maatregelen om problemen als gevolg van de hitte te voorkomen! 

Gezondheidseffecten aanhoudende hitte
Als warme weersomstandigheden meerdere dagen aanhouden, kan dit leiden tot een verminderd welzijn en gezondheidsproblemen. De warmte kan resulteren in algemene hinder zoals vermoeidheid, concentratieproblemen, duizeligheid, hoofdpijn en huidklachten (zoals jeuk en uitslag met blaasjes). Ook kunnen als gevolg van de hitte klachten optreden zoals kramp, misselijkheid, uitputting en flauwte. In extreme gevallen kan iemand zelfs bewusteloos raken. Uitdroging kan met name bij ouderen en mensen met hart- en vaataandoeningen leiden tot verstoring van de doorbloeding van vitale organen (hart, longen, hersenen, nieren) met mogelijk levensbedreigende gevolgen. Ook in Nederland zijn extra sterfgevallen te betreuren bij aanhoudend warm weer.

Extra maatregelen tegen gevolgen hitte en smog
Het KNMI verwacht voor zaterdag temperaturen die uitzonderlijk zijn voor Nederland. Dit gecombineerd met een verwachting van hoge concentratie smog van ozon, leidt er toe dat de tips uit het Nationaal Hitteplan nu gelden voor iedereen. Wel dient er nog steeds bijzondere aandacht te blijven voor kwetsbare groepen als ouderen, jonge kinderen, mensen met luchtwegklachten en overgewicht.

Smog
De verwachte concentratie smog kan bij iedereen luchtwegklachten veroorzaken en vooral bij mensen met luchtwegaandoeningen, bij kinderen, ouderen en bij mensen die zich inspannen in de buitenlucht. Mensen die hinder ondervinden worden geadviseerd om vooral in de middag en vroege avond binnen te blijven en zware lichamelijke inspanning te vermijden.

Wat kunt u zelf doen?
Ongemak als gevolg van hitte kan beperkt worden door aandacht te schenken aan de volgende punten:

  • Drink voldoende (zorg dat u altijd een flesje water bij de hand heeft, zeker als u naar buiten gaat op met de auto op pad gaat)
  • Houd uzelf koel (draag dunne kleding, blijf in de schaduw en beperk lichamelijke inspanning in de middag)
  • Houd uw woning koel (maak tijdig gebruik van zonnewering, ventilator of airconditioning om opwarming van de woning tegen te gaan).
  • Zorg voor elkaar (let op de mensen in uw omgeving die misschien uw hulp kunnen gebruiken)

Vragen?
Heeft u vragen over goed omgaan met warmte? Neem dan contact met het team Milieu en Gezondheid van GGD regio Utrecht via 030 – 850 78 79.

Inspecties kinderopvang

In 2014 heeft Utrecht 99,1% van de jaarlijks verplichte inspecties in de kinderopvang uitgevoerd. Daarmee scoort de gemeente boven het landelijk gemiddelde, goed voor een A-status. Lees meer

U Gids voor iedereen die woont, werkt of zorgt in Utrecht

Het valt niet altijd mee om informatie of voorzieningen te vinden rondom wonen, welzijn, zorg en financiën. De website van de U Gids wijst deze weg, zodat u zelf weer verder komt. De U gids geeft antwoorden op vragen zoals, waar kan ik terecht als ik niet meer zelf kan koken? Kom ik in aanmerking voor zorgtoeslag? Wat moet ik doen als ik last heb van mijn buren?

Komt u er niet uit of wilt u meer informatie? Vanaf half juni staan professionals van het stadsteam Informatie en Advies van U Centraal u graag te woord via de chatfunctie. Ook kunt u meepraten over actuele thema’s op het forum.

Bekijk de U Gids op www.ugids.nl.

Op de voorzieningenkaart WelkomeWijken kunt u het totale aanbod in de stad zoeken, maar ook per wijk en postcodegebied inzoomen.

De U Gids
De U Gids
Voorzieningenkaart Welkome Wijken
Voorzieningenkaart Welkome Wijken

Preventie- en handhavingsplan 2015 - 2018

Als verantwoordelijke voor de uitvoering van de Drank- en Horecawet, maakt de gemeente elke 4 jaar een preventie- en handhavingsplan alcohol. Utrecht maakt dit plan in nauwe samenwerking met partijen in de stad. Lees meer

Weerbaarheidstraining 'Kom op voor jezelf' stopt

In het nieuwe schooljaar biedt de gemeente Utrecht geen weerbaarheidstrainingen meer aan. Dat staat in een brief die onlangs naar de Utrechtse scholen is gestuurd. De trainingen die voor het lopend schooljaar gepland staan gaan door.

Het is bekend dat de scholen de trainingen goed waarderen. Dat is dan ook niet de reden voor het stoppen met de uitvoering ervan. Toen we 25 jaar geleden begonnen met 'Kom op voor jezelf' was er geen ander aanbod in de stad. Inmiddels is er een gevarieerd en stabiel aanbod van lesprogramma’s en trainingen bij verschillende aanbieders. Daarom kan en wil de gemeente nu andere partijen de ruimte geven om in de vragen van scholen te voorzien. Ook zijn er landelijk afspraken gemaakt om pesten aan te pakken.

De scholen hebben informatie ontvangen over waar ze alternatief aanbod kunnen vinden. Daarnaast denkt de jeugdverpleegkundige van de school graag mee over hoe een school kan werken aan de sociale veiligheid.

Praten over alcohol

"Kinderen verbinden gezelligheid ook aan een glaasje." aldus een ouder tijdens gesprekken die we voerden met 12 ouders van kinderen tussen 10 en 12 jaar in de wijk Vleuten-De Meern.

Ouders vinden contact met andere ouders over alcoholgebruik en opvoeding belangrijk. Na een voorlichtingsbijeenkomst (pdf, 361kB) met een kinderarts zijn deze ouders zich meer bewust dat vroegtijdig in gesprek gaan met kinderen nodig is. Voorlichting blijft belangrijk.

We hebben jou nodig!

Deel jij onze passie voor fietsen en beteken jij graag wat voor je medewijkbewoners? Dan is het Wijkfietsteam wat voor jou. Harten voor Sport zoekt mensen die in aanloop naar de Tour de France in Utrecht willen helpen allerlei fietsactiviteiten voor jong en oud  te organiseren: van Bike Repair Cafés tot fietslessen. Kijk op de website www.hartenvoorsport.nl voor meer informatie.

Volksgezondheidsmonitor Utrecht 2014

logo van Volksgezondheidsmonitor

Over het algemeen gaat het goed met de gezondheid van Utrechters. Utrecht doet het in vergelijking met andere (grote) steden prima. De gemeente Utrecht ziet gunstige ontwikkelingen op gebied van overgewicht, voeding en beweging. Bij de jeugd is er zelfs een duidelijke daling in overgewicht. Ook ziet de gemeente gunstige ontwikkelingen rond alcoholgebruik bij jeugd en volwassenen. De verschillen in gezondheid in de stad nemen echter niet af. Meer informatie

naar boven

Laatst gewijzigd:  3 juli 2015

De gemeente Utrecht maakt gebruik van cookies om haar website te analyseren en te verbeteren. Daarnaast plaatsen Facebook, Twitter, Youtube, Vimeo en Google via onze website cookies om integratie met hun diensten mogelijk te maken. Meer informatie over het gebruik van cookies op onze website.