Lees voor
geparkeerde auto's en fietsen

Parkeren in Utrecht

Actueel

Geen betaald parkeren in:
Rijnsweerd Zuid, Spinozaplantsoen en Tuindorp Oost
Ruim drie weken lang, van 12 maart t/m 5 april 2015, is er een internetpeiling gehouden onder bewoners en bedrijven. Hierbij werd de mening gevraagd over betaald parkeren. Uit de uitkomsten van deze draagvlakmeting blijkt dat een meerderheid tegen de invoering van betaald parkeren is. Er wordt dan ook geen betaald parkeren ingevoerd in deze drie gebieden.

Meer informatie: - Uitkomsten draagvlakmeting (pdf)
                         - Wijkbericht: geen betaald parkeren Rijnsweerd Zuid (pdf) 
                         - Wijkbericht: geen betaald parkeren Spinozaplantsoen (pdf)
                         - Wijkbericht: geen betaald parkeren Tuindorp Oost (pdf)   


13 april 2015
Pilot goedkoper parkeren in Kanaalstraat/Damstraat loopt nog door

De pilot goedkoper tarief van EUR 0,20 cent voor een half uur parkeren in Kanaalstraat/Damstraat hebben we met een half jaar verlengd en stopt dus niet al op 1 mei. Aanvullend op de evaluatie van eind vorig jaar laten we een extra evaluatie uitvoeren om nog beter te bepalen of het doel, meer winkelbezoekers en betere beschikbaarheid van de parkeerplaatsen voor bezoekers, is gehaald.
Meer informatie: Wijkbericht pilot Kanaalstraat en Damstraat 1e halfuur goedkoper parkeren wordt verlengd (pdf)


11 maart 2015
Pilot goedkoper parkeren in Kanaalstraat/Damstraat stopt
De pilot goedkoper tarief van EUR 0,20 cent voor een half uur parkeren in Kanaalstraat/Damstraat stopt per 1 mei en wordt niet Utrecht uitgerold als regulier beleid. Het doel, meer winkelbezoekers naar betreffende straten en betere beschikbaarheid van de parkeerplaatsen voor bezoekers van de winkels, is niet gehaald. Daarnaast bleek dat de pilot een ongewenst neveneffect had. Er was een toename in het autogebruik op korte afstand.
Meer informatie: Wijkbericht Stopzetting pilot ‘1e half uur goedkoper parkeren’ (pdf)


9 maart 2015
Herinvoering draagvlakmeting
Op 5 maart 2015 heeft de gemeenteraad ingestemd met de herinvoering van de draagvlakmeting in de Procedure invoering betaald parkeren. Ook is de indeling van de gebieden waar parkeerdrukmetingen kunnen worden gehouden vastgesteld. Binnenkort besluit het college van burgemeester en wethouders in welke gebieden een draagvlakmeting wordt gehouden. Bewoners en bedrijven uit deze gebieden worden hierover geïnformeerd met een wijkbericht.


16 januari 2015
Gratis mobiele fietsenstalling op Vredenburgplein
Op het Vredenburgplein staat elke donderdagavond een gratis, bewaakte mobiele fietsenstalling. Hier kunnen 150 mensen hun fiets neerzetten van 16.00 uur tot 22.00 uur. Na 22.00 uur wordt de stalling weer opgeruimd. Er wordt gekeken of dit ook op marktdagen mogelijk is.
Om het gebruik van de vaste fietsenstalling Vredenburg verder te verhogen, neemt de gemeente maatregelen om de zichtbaarheid te vergroten, en de capaciteit en serviceverlening in de stalling te verbeteren. Daarnaast zetten serviceverleners fietsen recht in de vakken op straat en verwijzen zij mensen naar de stalling Vredenburg.
Meer informatie:  Mobiele fietsenstalling Vredenburgplein


12 januari 2014
Stappen tegen parkeeroverlast Rijnweerd
Al enige jaren komen bij de gemeente meldingen binnen van parkeeroverlast uit uw buurt. Doordat Rijnsweerd ligt ingesloten tussen kantorenterreinen en betaald parkeren gebied, zijn er veel buurtvreemde parkeerders. De afgelopen jaren heeft de gemeente met een klein bewonerscomité gezocht naar oplossingen, anders dan betaald parkeren. Uiteindelijk bleken deze oplossingen niet effectief genoeg te zijn. Lees meer over de stappen die de gemeente nu onderneemt om de parkeeroverlast aan te pakken in het
wijkbericht: Acties naar aanleiding van parkeeroverlast


16 december 2014
Geen betaald parkeren op 31 december 2014
Alle parkeerautomaten worden tijdens de jaarwisseling met een kap afgeschermd. Helaas is dit nodig tegen vuurwerk en oudjaarsvandalisme. Het plaatsen van alle kappen gebeurt op 31 december. Daarom is er deze dag geen betaald parkeren in Utrecht. 


12 december 2014
Vanaf 1 januari as. milieuzone in centrum Utrecht
In het centrum van Utrecht geldt per 1 januari 2015 een milieuzone voor personen- en bestelauto’s op diesel van vóór 2001. Deze auto’s mogen vanaf dan het gebied van de milieuzone niet meer in. De invoering van de milieuzone draagt bij aan een goede luchtkwaliteit voor bewoners en bezoekers van de stad.
Meer informatie: www.utrecht.nl/milieuzone  


27 november 2014
De draagvlakmeting is terug in de procedure Invoering betaald parkeren.
Dit betekent dat betaald parkeren in een buurt niet meer wordt ingevoerd op basis van alléén de gemeten parkeerdruk, maar pas als er voldoende draagvlak voor is.
Meer informatie: Invoering betaald parkeren.


 

 

 

naar boven

Laatst gewijzigd: 22 mei 2015

Contact

Telefoon
030-286 00 00

Postadres
Vergunningen, Toezicht en Handhaving
Afdeling Vergunningen
Postbus 8406
3503 RK  Utrecht

Bezoekadres
(alléén op afspraak)
Stadskantoor:
Stadsplateau 1
3521 AZ  Utrecht
Legitimatie bij baliebezoek

E-mail
Stel een parkeervraag

Storingen
Storingen (24u per dag)

Fout geparkeerde
auto's
Klachtenlijn fout geparkeerde auto's

PDF bestanden kunt u openen met de gratis

Adobe Acrobat ReaderDownload Adobe Acrobat Reader

De gemeente Utrecht maakt gebruik van cookies om haar website te analyseren en te verbeteren. Daarnaast plaatsen Facebook, Twitter, Youtube, Vimeo en Google via onze website cookies om integratie met hun diensten mogelijk te maken. Meer informatie over het gebruik van cookies op onze website.