Opening langste fietsstraat van Nederland: Zandweg

De Zandweg tussen de Stadsdambrug en de Europaweg is de afgelopen maanden ingericht als fietsstraat. Daarmee heeft Utrecht de langste fietsstraat van Nederland gekregen. De officiële opening is op zaterdagmiddag 11 oktober.

De fietsstraat Zandweg is onderdeel van de hoofdfietsroute die De Meern en Leidsche Rijn verbindt met Utrecht-West en het centrum. De totale lengte van de route is ruim 6 kilometer (vanaf viaduct bij Park Voorn in het oosten tot aan de gemeentegrens bij de Harmelerwaard in het westen). Utrecht heeft daarmee de langste fietsstraat van het land gekregen.

Op zaterdag 11 oktober wordt om 13.00 uur de fietsstraat officieel geopend door wethouder Lot van Hooijdonk, gevolgd door een feestelijke, muzikale ‘Fiets Parade’ voor kinderen. Zij kunnen op zaterdag tussen 12.00 en 13.00 uur in de Metaal Kathedraal (Rijksstraatweg 20, De Meern) hun fiets versieren in de workshop ‘Pimp je Fiets’.

Een lint van versierde fietsen rijdt om 13.00 uur via de Stadsdambrug over de Zandweg naar het centrum van De Meern. Voorop rijdt een legertruck met een DJ. Na afloop krijgt het kind met de mooist versierde fiets een prijs van de wethouder. De prijsuitreiking vindt plaats in de feesttent tegenover de Marekerk, aan de Castellumlaan.

Vanaf 11 oktober is de hele Zandweg weer open voor verkeer. De maand oktober heeft de aannemer nog nodig om het werk goed af te ronden. Dit najaar wordt de aansluiting van de fietsstraat op de Rijksstraatweg aangelegd. Een deel van de route is begin dit jaar gereed gekomen. Het gaat om het oostelijk deel van de Rijksstraat en om de Zandweg in het buitengebied.

Lees het wijkbericht Opening fietsstraat Zandweg (pdf, 333 kB)


De Zandweg wordt ingericht als fietsstraat. Fietsers krijgen hiermee een volwaardige hoofdfietsroute die De Meern en het zuidelijk deel van Leidsche Rijn verbindt met de rest van de stad.

De herinrichting van de Zandweg in het buitengebied (tussen de Europaweg en de Harmelerwaard) is in november 2013 gestart en in het voorjaar van 2014 afgerond. Nu wordt er gewerkt aan het gedeelte van de Zandweg tussen de Europaweg en de Stadsdambrug. Dit traject is in drie fasen verdeeld. Het is de bedoeling dat de Zandweg in oktober 2014 volledig is ingericht als fietsstraat.

Feestelijke opening door wethouder Lintmeijer
Foto's Merijn vd Vliet
Feestelijke opening door wethouder Lintmeijer

Fase 3 werkzaamheden Zandweg

04-07-2014 | Eind vorig jaar is de gemeente begonnen met de inrichting van de fietsstraat op de Zandweg. Het oostelijk deel (tussen de Woerdlaan en de Stadsdambrug) is inmiddels klaar. Aan de tweede fase (West) wordt gewerkt. De werkzaamheden voor de derde fase (Centrum) starten op 18 juli as. en worden ten behoeve van de bereikbaarheid van woningen en bedrijven gefaseerd uitgevoerd. Er wordt gestart met de werkzaamheden vanaf de Woerdlaan richting de Castellumlaan.  

Tijdens deze werkzaamheden zullen de aanliggende percelen op werkdagen tussen 7.00 uur en 18.00 uur lastiger toegankelijk zijn. Wij willen u vragen de auto’s zoveel mogelijk op eigen terrein te parkeren en niet langs de weg. Tijdens de werkzaamheden aan de voetpaden wordt geprobeerd het verkeer zoveel mogelijk doorgang te laten vinden. De aanrijroute tijdens de werkzaamheden aan de rijweg wordt de Castellumlaan of de Woerdlaan. Na werktijd wordt als het enigszins mogelijk is de doorgang weer open gesteld.  

Fase drie zal naar verwachting eind september helemaal zijn gerealiseerd. Een overzicht van de fasering van de hele fietsroute Zandweg kunt hieronder zien.

 


Spreekuur uitvoering fietsstraat Zandweg

Kantoor bouwdirectie en informatiepunt

Iedere dinsdagmiddag tussen 13.00-14.00 uur is er spreekuur over de werkzaamheden in het Infopunt, Zandweg 115. U kunt hier alles vragen over de plannen en de uitvoering. Zowel de opzichter van het werk als de uitvoerder van de aannemer zijn dan aanwezig om vragen te beantwoorden. Op (andere)  werkdagen zal er ook vaak iemand bij het Infopunt aanwezig zijn. Uiteraard kunt u ook dan vragen stellen.

 

Vragen of klachten kunt u ook mailen naar zandweguitvoering@utrecht.nl.

Wat vooraf ging
Het college stemde op 15 oktober 2013 in met het ontwerp voor dit gedeelte van de Zandweg. Het gaat om het traject tussen de Stadsdambrug en de Europaweg.

In het voorjaar van 2013 had de gemeente met inspraak van bewoners het ontwerp van de fietsstraat gemaakt. In juli is het ontwerp voorgelegd aan de bewoners van de Zandweg. Er zijn 25 schriftelijke reacties binnengekomen. Deze reacties zijn verzameld in een reactienota (pdf, 507 kB). Hierin wordt per reactie aangegeven of de gemeente hierop kan ingaan of niet en met welke reden.

Reacties van bewoners
Veruit de meeste reacties en vragen gingen over het parkeren op de Zandweg. In de nieuwe situatie geldt overal een parkeerverbod. Daarom worden er officiële parkeerplaatsen aan de zijde van de Leidsche Rijn aangelegd. De ligging en het aantal zijn gebaseerd op parkeertellingen en op informatie die bewoners tijdens de bijeenkomsten hebben gegeven. Nieuwe verzoeken over parkeerplaatsen zijn onderzocht, waar mogelijk zijn deze gehonoreerd. Dat lukte niet in alle gevallen, vooral wanneer de ruimte ontbrak om een parkeerplaats aan te leggen. Andere reacties gingen over specifieke onderdelen van het ontwerp, zoals het gebruik van paaltjes, uitritten, verkeersborden en de toegankelijkheid voor vrachtwagens. Ook deze reacties leidden soms tot aanpassingen in het ontwerp.

Documenten 

naar boven

Laatst gewijzigd:  9 oktober 2014

PDF bestanden kunt u openen met de gratis

Adobe Acrobat ReaderDownload Adobe Acrobat Reader

De gemeente Utrecht maakt gebruik van cookies om haar website te analyseren en te verbeteren. Daarnaast plaatsen Facebook, Twitter, Youtube, Vimeo en Google via onze website cookies om integratie met hun diensten mogelijk te maken. Meer informatie over het gebruik van cookies op onze website.