Lees voor
Speelplaats Stanleylaan Noord

Krachtwijkenmonitor 2014

In deze monitor worden de ontwikkelingen in de krachtwijken gevolgd die in de vijf wijkactieplannen zijn vastgesteld.

In 2014 is de 6e meting gedaan. De 5 aandachtswijken worden op 18 indicatoren gevolgd. In het eerste deel zijn de ontwikkelingen per wijk gerelateerd aan de streefwaarden die voor 2015 zijn geformuleerd. Dit is gedaan voor 11 van de 18 indicatoren waarvoor recente cijfers bekend zijn en een streefwaarde is opgesteld. Het tweede deel bevat per krachtwijk en per indicator een beschrijving van de ontwikkeling vanaf 2007.

Naar de Krachtwijkenmonitor 2014 (pdf, 2,3 MB)

Belangrijkste uitkomsten

Uit de gegevens per wijk en per indicator blijkt dat de ontwikkelingen nog niet stabiel zijn; positieve en negatieve scores wisselen elkaar in de loop van de jaren af. Ook zijn de verschillen met andere wijken in de stad op tal van terreinen nog aanzienlijk.

De belangrijkste uitkomsten per wijk zijn:

  • Kanaleneiland: Voor 4 van de 11 indicatoren is de streefwaarde voor 2015 op dit moment behaald. Buurtonveiligheidsgevoelens blijven achter bij de streefwaarde.
  • Overvecht: 4 van de 11 indicatoren zijn op dit moment op of voorbij de streefwaarde voor 2015. De indicatoren voor veiligheid blijven iets achter bij de ambitie.
  • Ondiep: Voor 6 indicatoren is de streefwaarde van 2015 behaald. Opvallend is het lage aandeel inwoners met een negatieve toekomstverwachting en het lage aantal inwoners dat jongerenoverlast ervaart.
  • In Zuilen-oost is op dit moment 1 indicator die voldoet aan de streefwaarde voor 2015: Het aandeel bewoners dat actief is in de buurt. Van de overige indicatoren zijn er 6 waarvoor de streefwaarde in beeld is.
  • Hoograven: 5 indicatoren voldoen nu aan de streefwaarde voor 2015. Het percentage dat actief is in de buurt blijft achter bij de ambitie.

Voorgaande monitoren

naar boven

Laatst gewijzigd: 18 november 2015

De gemeente Utrecht maakt gebruik van cookies om haar website te analyseren en te verbeteren. Daarnaast plaatsen Facebook, Twitter, Youtube, Vimeo en Google via onze website cookies om integratie met hun diensten mogelijk te maken. Meer informatie over het gebruik van cookies op onze website.