Lees voor

Zorgcentrum voor harddrugs- en alcoholverslaafde dak- en thuislozen

Zorgcentrum de Stek

Zorgcentrum De Singel, voorheen gehuisvest aan de Catharijnesingel, is nu te vinden op Van Sijpesteijnkade 42. Het zorgcentrum heeft na de verhuizing een andere naam gekregen: De Stek. Het doel van dit zorgcentrum is om harddrugs- of alcoholverslaafde dak- en thuislozen op te vangen, hen individuele zorg te bieden en waar mogelijk door te laten stromen naar een woonvoorziening.

Doelgroep en voorwaarden

De Stek is bedoeld voor dak- en thuislozen van achttien jaar of ouder met een legale verblijfsstatus die ingeschreven staan als inwoner van Utrecht en minimaal anderhalf jaar bekend zijn bij de Utrechtse hulpverlening of politie. Ze zijn aantoonbaar harddrugs- of alcoholverslaafd èn dak- of thuisloos. De huidige doelgroep - Utrechtse harddrugsverslaafden - is vanaf najaar 2012 geleidelijk uitgebreid met een aantal alcoholisten. Daarmee kunnen ook zij gespecialiseerde zorg krijgen en neemt de overlast van deze groep in het centrumgebied sterk af.

Voorzieningen en hulpverlening

De Stek heeft de beschikking over twee (gescheiden) gebruiksruimtes: één voor harddrugsgebruikers en één voor alcoholisten. Verder is er een huiskamer en een buitenruimte, door een schutting van de straat afgescheiden. Medewerkers van De Tussenvoorziening en Victas begeleiden de cliënten op het gebied van basiszorg (kleding, eten, sanitair, activiteiten). Het is de bedoeling hen te geleiden naar een betere leefsituatie, meer gespecialiseerde zorg en een woonsituatie die daarbij past. Dat kan bijvoorbeeld een hostel zijn, een andere voorziening voor begeleid wonen of een kliniek. Er kan een beroep gedaan worden op een arts of een verpleegkundige. Beveiligheidsmedewerkers houden toezicht.

Minder strikte scheiding harddrugs en alcohol

Volksgezondheid kreeg de opdracht om de doelgroep van het zorgcentrum nader te analyseren en te adviseren over de toekomstige samenstelling ervan. De reden hiervoor was het afnemend aantal pasjeshouders voor de zorgcentra van 350 naar 24 sinds 2001. Die afname was het gevolg van de succesvolle aanpak van deze groep, het merendeel is doorgestroomd naar de hostels in de wijken.
Er zijn echter ook veranderingen in het gebruik van middelen door de verslaafden, waardoor een minder strikte scheiding is ontstaan in het gebruik van harddrugs en alcohol.

Veiligheid

In het Stationsgebied is al een aantal jaren een beheergroep actief. Deze beheergroep zorgt ervoor dat met alle partijen afgestemd wordt om overlast zoveel mogelijk te voorkomen. Afspraken over het omgevingsbeheer en veiligheid in de omgeving zijn vastgelegd in het beheerplan. De beheergroep blijft ook voor De Stek van kracht.

Contact

Zorgcentrum De Stek, Van Sijpesteijnkade 42, 3521 AJ Utrecht.
Telefoonnummer 030 286 30 71.
Ingrid Oude Lenferink is unitmanager, zij werkt van maandag t/m donderdag. 

naar boven

Laatst gewijzigd: 18 november 2015

De gemeente Utrecht maakt gebruik van cookies om haar website te analyseren en te verbeteren. Daarnaast plaatsen Facebook, Twitter, Youtube, Vimeo en Google via onze website cookies om integratie met hun diensten mogelijk te maken. Meer informatie over het gebruik van cookies op onze website.