Lees voor

Adviezen Wijkraad Noordwest

De wijkraad Noordwest adviseert het college van burgemeester en wethouders over allerhande onderwerpen in de wijk Utrecht-Noordwest. Hieronder kunt u zien welke adviezen de wijkraad tot nu toe heeft gegeven en wat de reactie van het college hierop was.

Adviezen Wijkraad Noordwest

Datum advies Onderwerp Datum reactie gemeente
2015
27 september 2015
(pdf, 42 kB)
Advies aanscherpen beleid

19 april 2015
(pdf, 419 kB)

Consultatie Maatregelen Utrecht West
20 maart 2015
(pdf, 482 kB)
Gebiedsagenda Overvecht en Noordwest 29 mei 2015 (pdf, 709 kB)
Bijlage Gebiedsagenda Noordwest (pdf,  772 kB)
bijlage Tweekolommenstuk (pdf, 187 kB)
18 maart 2015 (pdf, 124 kB) Initiatievenfonds 24 april 2015
(pdf, 373 kB)
3 maart 2015 (pdf 462 kB) Volksgezondheidsbeleid 2015-2018 2 juni 2015 (pdf, 864 kB) + bijlage (pdf, 681 kB)
7 februari 2015
(pdf 113 kB)
Ontwikkelingsvisie Tweede Daalsedijk/Spoorzone

8 april 2015
(pdf, 278 kB)

2014

14-11-2014
(pdf, 214 kB)

Advies zes wijkraden inzake Uitvoeringsagenda mobiliteit en luchtkwaliteit

29-01-2015
(pdf 1,9 MB)

9-10-2014
(pdf, 112 kB)
Advies wijkraad NW inzake verkeerssituatie Pijlsweerd Ondiep 19-05-2015
(pdf, 833 kB)

8-10-2014
(pdf, 100 kB)

Advies wijkraad NW inzake
wijkactieplan

16-12-2014
(pdf, 986 kB)

20-06-2014 (pdf, 223 kB) Advies wijkraad NW inzake collegeprogramma 2014-2018 01-12-2014 (pdf, 2 MB)
04-02-2014
(pdf, 741 kB)
Wijkraadpleging Vernieuwend Welzijn
Rapport wijkraadpleging NW 2013 (pdf, 741 kB)
24-06-2014
(pdf, 511 kB)
2013
31-12-2013
(pdf, 129 kB)
Advies wijkraad Noordwest inzake de Ontwerp Geluidnota Utrecht 2013 - 2018 11 febr 2014
(pdf, 287 kB)
01-12-2013
(pdf, 126 kB)
Advies wijkraad Noordwest inzake de decentralisatie Jeugdzorg en AWBZ

03 feb 2014
(pdf, 1 MB)

14-10-2013   (pdf, 220 kB) Advies wijkraad Noordwest inzake handhavingsprogramma 2014 17-12-2013 (pdf, 1 MB)
13-06-2013
(pdf, 165 kB)
Advies wijkraad Noordwest inzake plaatsing windmolens op Lage Weide 15-11-2013 (pdf, 429 kB) 
30-04-2013
(pdf, 166 kB)
Advies wijkraad Noordwest inzake notitie 'Versterking en verbreding van participatie in Utrecht' 13-5-2013 (pdf, 290 kB)
16-04-2013
(pdf, 125 kB)
Advies wijkraad Noordwest op het ontwerp omgevingsvergunningen/MER biomassacentrale Eneco en Nuon Utrecht Lage Weide 18-09-2013(pdf, 346 kB)
10-04-2013
(pdf, 117 kB)
Advies wijkraad Noordwest inzake Gezonde Lucht voor Utrecht

14-05-2013 (pdf, 534 kB)

reactie aan wijkraad

01-12-2012
(pdf, 113 kB)
Advies wijkraad Noordwest inzake Nota Stallen en Parkeren. 12-2-2013
(pdf, 229 kB)
22-11-2012
(pdf, 117 kB)
Advies wijkraad Noordwest op hertenkamp in Julianapark 22-01-2013(pdf, 106 kB)
12-10-2012
(pdf, 237 kB)
Advies wijkraad Noordwest inzake Gezonde Lucht voor Utrecht 26-02-2013
bijlage

(pdf, 334 kB)
25-06-2012
(pdf, 154 kB)
Advies wijkraad Noordwest inzake overzicht verkeersknelpunten 06-11-2012(pdf, 179 kB)
25-06-2012
(pdf, 135 kB)
Advies wijkraad Noordwest inzake visie Vechtoevers 08-01-2013 (pdf, 2 Mb)
04-04-2012 Advies Wijkraad Noordwest inzake Wijkgroeplan Noordwest 19-06-2012(pdf, 160 kB)
04-04-2012 Advies Wijkraad Noordwest inzake sluiting de Uithoek 3-10-2012
(pdf, 119 kB)
26-02-2012 Advies Wijkraad Noordwest inzake nota van aanbevelingen Fietsklimaat in Utrecht Noordwest 27-02-2013
(pdf, 274 kB)
26-02-2012 Advies Wijkraad Noordwest inzake huurbeëindiging buurthuis de Balk 26-06-2012
(pdf, 156 kB)
17-02-2012 Advies Wijkraad Noordwest inzake vermindering verkeersdruk op Utrecht West 30-10-2012(pdf, 106 kB)
28-11-2011 Advies inspraakniveau Carousselschool 28-02-2012
26-10-2011 Zienswijze JOP Zuilen      13-07-2012(pdf, 126 kB)
22-10-2011 Advies Wijkraad Noordwest betreffende sluiting bibliotheek Ondiep            13-07-2012
(pdf, 80 kB)
02-06-2011 Advies Wijkraad Noordwest op het Handhavingsprogramma openbare en bebouwde ruimte   27-03-2012
(pdf, 168 kB)
15-02-2011
 
Consultatie Wijkraad: openbaar vervoer dienstregeling 18-03-2011
01-02-2011, verzoek
 
28-10-2010 Meetpunten luchtkwaliteit Noordwest 08-12-2010
18-11-2010
25-10-2010 Conceptnota Volksgezondheid 2010 15-04-2011
22-12-2010
 
06-05-2010 Staken opbouwwerk in Pijlsweerd 09-08-2010
21-05-2010 Kinderkeet Ondiep 10-08-2010
16-04-2010 Leefbaarheidsbudget 26-10-2010 
21-07-2010
29-01-2010 Advies inzake wijziging convenant 16-02-2010
02-12-2009 wijkraadpleging veiligheid en leefbaarheid in Pijlsweerd 04-06-2010
27-09-2009 Bestemmingsplan sportpark Zuilense laan 09-02-2010
11-01-2010
20-09-2009 Wijk Ontwikkelings Plan Zuilen II 09-02-2010
11-01-2010
26-05-2009 Evaluatie wijkraden 2008 07-07-2009
14-05-2009 ALU 2008 Noordwest 30-07-2009
20-03-2012
29-04-2009 Bouwplan Oudenoord 275(2) 16-06-2009
05-04-2009 Advies ontwerpplan Oudenoord 275 hoger op de Participatiestandandaard zetten 02-06-2009
02-01-2009 Ontmoetingsruimtes Ondiep 19-01-2010
22-12-2008 Inzet jongerenwerk in Pijlsweerd 10-02-2009
26-09-2008 Bouwen van 80 appartementen aan de Berlagestraat en invloed op
omgeving.
17-03-2009
02-09-2008 Advies verbetering inspraak bij bouwplannen 10-06-2009
08-11-2008
 
02-09-2008 Advies over poffertjeskraam in het Julianapark 09-12-2008
02-09-2008 Advies naar aanleiding van de uitkomsten van de wijkraadpleging in Ondiep 16-12-2008
21-10- 2007 Wijkraadpleging C. Smeenkstraat 22-01-2008
10-10-2007 Zelfstandige woningen en onzelfstandige eenheden 11-04-2008 
13-12-2007
19-09-2007 Wijziging spelregels leefbaarheidsbudgetten 05-11-2007
14-11-2006 Advies bestemmingsplan Ondiep 24-04-2007
08-02-2007
19-09-2006 Advies gezonder voelen bewoners Noordwest 11-10-2006
15-12-2006
29-05-2006 Advies herinrichting As van Berlage 19-12-2006
13-07-2006
07-03-2006 Gezamenlijk advies over wijkaanpak t.b.v. collegevorming 23-05-2006
29-03-2006
05-12-2005 Advies evaluatie flexibele budgetten 02-06-2006
23-05-2006
09-01-2006
01-12-2005 Advies notitie herverdeling wijkwelzijnsgelden 08-02-2006
24-10-2005 Reactie op tussenbericht van 29 september 2005 op de nieuwe vormgeving Dienst Wijken 06-03-2006
05-12-2005
21-06-2005 Advies wijkverkeersplan 26-10-2005
31-05-2005 Bezuinigingen Dienst Wijken 06-03-2006
10-10-2005
29-09-2005
18-04-2005 Nieuwe afspraken tussen gemeente en Wijkraden 2005 31-05-2005
10-11-2004 Advies wijkprogramma 2005 26-10-2004
28-05-2004 Eerste advies Wijkprogramma 2005  27-08-2004
24-05-2004 Betrokkenheid bewoners bij "De Utrechtse Opgaaf" 17-06-2004
11-05-2004 Christina Beatrixcomplex 26-08-2004
03-11-2003 Wijkprogramma 2004 18-12-2003
05-09-2003 Wijkvisie 2003 - 2013 19-10-2003
10-02-2003 Wijkontwikkelingsplan II Zuilen 23-09-2003
03-02-2003 Wijkprogramma 2003 04-07-2003
27-11-2002 Pleidooi behoud raadscommissies voor de wijken 06-04-2003
15-11-2002 Verkeerssituatie Josephlaan 04-03-2003
11-11-2002 Financiën sluiting buurthuis De Balk 10-10-2003
07-10-2002 Bezuinigingen IVP 25-10-2002
27-09-2002 Accomodatiebeleid, wijkvoorzieningen-programma 17-02-2004

* Op 23 juni 2004 hebben de leden van de wijkraad Noordoost zich teruggetrokken als lid. Hiermee hield de wijkraad op te bestaan. Sinds december 2004 heeft Noordoost weer een nieuwe wijkraad. Een aantal adviezen van de eerste wijkraad zijn inmiddels inhoudelijk achterhaald. Daarom is met de nieuwe wijkraad afgesproken dat er geen reactie meer komt op deze adviezen. 

Naar de adviezen van de andere wijkraden

 

 

naar boven

Laatst gewijzigd: 28 september 2015

Contact

Hebt u vragen, ideeën, suggesties? Of wilt u meer informatie?

Mail naar wijken@utrecht.nl

PDF bestanden kunt u openen met de gratis

Adobe Acrobat ReaderDownload Adobe Acrobat Reader

De gemeente Utrecht maakt gebruik van cookies om haar website te analyseren en te verbeteren. Daarnaast plaatsen Facebook, Twitter, Youtube, Vimeo en Google via onze website cookies om integratie met hun diensten mogelijk te maken. Meer informatie over het gebruik van cookies op onze website.