Lees voor
deur

Belangrijke organisaties

Organisaties waarmee de Wmo in Utrecht samenwerkt

Hebt u vragen over geleverde hulp of een hulpmiddel? Neem dan contact op met de organisatie die de hulp of het hulpmiddel levert. De gemeente heeft afspraken met de leveranciers gemaakt waaraan zij zich moeten houden.

Organisaties hulp bij het huishouden

Leveranciers voor hulpmiddelen

Leverancier voor trapliften

Otto Ooms
Leverancier trapliften

Website:  www.otolift.com
E-mail:    info@otolift.com
Telefoon: 0182 - 35 25 44


Harting-Bank
Website: www.harting-bank.nl
Algemeen nummer: 035 - 699 32 10
Servicenummer: 035 – 699 32 13


Meyra
Website: www.meyra.nl 
E-mail: nieuwegein@meyra.nl
Telefoon: 030-221 81 20

 


Overige voorzieningen vervoer en wonen

Regiotaxi Utrecht
Openbaar vervoer van deur tot deur voor iedereen die zelfstandig of met begeleiding kan reizen. Dus ook voor mensen die gebruik maken van een rolstoel of scootmobiel.

Website: www.regiotaxiutrecht.nl
Telefoon aanvragen vervoerspas en vragen: 088 – 002 54 44
Telefoon reserveren van ritten: 088 – 002 54 00


Valys
Taxivervoer over meer dan 5 ov-zones. Bedoeld voor mensen met een mobiliteitsbeperking. 

Website: www.valys.nl
E-mail: contactformulier


Zorg en ondersteuning bij ziekte

SCIO Consult
Ondersteunt de gemeente bij indicaties.

Website:  www.scioconsult.nl
Telefoon: 030 - 767 00 16 


Van Brederode
Ondersteunt de gemeente bij indicaties.

Website:  www.vanbrederode.eu
Telefoon: 013 - 530 00 13


Hulp bij u in de buurt

Buurtteams
U kunt bij het buurtteam in uw wijk terecht met vragen over bijvoorbeeld problemen in het gezin, of op school. Of als u schulden hebt, zorgen over uw gezondheid, de manier waarop u woont of de sociale contacten die u hebt. Of u maakt zich zorgen over de opvoeding van uw kinderen of de manier waarop u zelf wordt opgevoed. U hoeft voor de ondersteuning door het buurtteam niet te betalen.


U Centraal
Voor hulp bij u in de buurt kunt u terecht bij U Centraal. Hier krijgt u Wmo-advies.
Daarnaast kunt u bij U Centraal terecht voor:

Invullen van formulieren
Voor hulp bij het invullen van formulieren kunt u terecht bij de formulierenservice.

Senioren
Als u ouder bent dan 65 jaar kunt u terecht bij een ouderenadviseur.

Psychosociale problemen
Ook met vragen over psychosociale problemen kunt u terecht bij U Centraal.

Website: www.u-centraal.nl
E-mail:  info@u-centraal.nl
Telefoon: 030 - 236 17 70


Organisaties waarmee geen samenwerkingsafspraak is

Deze organisaties kunnen u misschien ook helpen, of vragen beantwoorden.

Hulp bij het huishouden

NationaleHulpgids
een website waar hulpen en hulpvragers elkaar kunnen vinden.

Website: NationaleHulpgids


ikzoekhuishoudelijkehulp
website met informatie over en hulp bij het zoeken naar een huishoudelijke hulp.

Website: www.ikzoekhuishoudelijkehulp.nl


Zorg en ondersteuning bij ziekte of een beperking

Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ)
Informatie over verpleging en verzorging of opname in een verzorgings- of verpleeghuis.  

Website: www.ciz.nl
Telefoon: 0900 - 1404


MEE Utrecht
Informatie, advies en kortdurende ondersteuning aan mensen met een beperking of een chronische ziekte.

Website:  www.mee-ugv.nl
E-mail:    info@mee-ugv.nl
Telefoon: 0900 - 633 63 63


Per Saldo
Belangenvereniging voor mensen met  een Persoonsgebonden budget (Pgb).

Website:  www.pgb.nl 
Telefoon: 0900 - 742 48 57


Plusgids Utrecht
Digitale Plusgids Utrecht, met informatie voor ouderen, chronisch zieken, gehandicapten en hun mantelzorgers.

Website: www.plusgidsutrecht.nl


Je kunt meer
Meedoen aan de maatschappij en hulp nodig? Op jekuntmeer.nl een volledig overzicht van activiteiten en diensten in de buurt

Website: www.jekuntmeer.nl


Toegankelijk Utrecht
Informatie over de bereikbaarheid, toegankelijkheid en bruikbaarheid van openbare gebouwen in Utrecht.

Website: www.toegankelijkutrecht.nl


Mantelzorgers en vrijwilligers

Steunpunt Mantelzorg Utrecht
Informatie en ondersteuning voor mantelzorgers in Utrecht.

Website: www.mantelzorgutrecht.com
E-mail: mantelzorg@stichtingstade.nl
Telefoon: 030 - 236 17 40


Handjehelpen Regio Utrecht
Praktische hulp van vrijwilligers aan kinderen en volwassenen met een handicap of chronische ziekte én hun mantelzorgers

Website:www.handjehelpenregioutrecht.nl


De Vrijwilligerscentrale Utrecht
De coördinatie van vraag en aanbod van Utrechts vrijwilligerswerk.

Website: www.vwcutrecht.nl
E-mail: info@vwcutrecht.nlTelefoon: 030 - 231 22 89


naar boven

Laatst gewijzigd: 27 augustus 2015

De gemeente Utrecht maakt gebruik van cookies om haar website te analyseren en te verbeteren. Daarnaast plaatsen Facebook, Twitter, Youtube, Vimeo en Google via onze website cookies om integratie met hun diensten mogelijk te maken. Meer informatie over het gebruik van cookies op onze website.