Personeelstekort bij hulp bij het huishouden

Er is een tekort aan personeel bij de aanbieders van hulp bij het huishouden. Een tekort aan personeel is een probleem in de hele zorgsector en speelt nu ook bij hulp bij het huishouden. De gemeente Utrecht zoekt naar oplossingen om het tekort terug te dringen. Op korte termijn vindt overleg plaats met de bestuurders van de Utrechtse aanbieders van hulp bij het huishouden.

Er zijn al diverse acties ingezet om het tekort terug te dringen. Zo werken aanbieders aan een plan van aanpak om het werken in de hulp bij het huishouden te promoten en aantrekkelijker te maken. ROC Midden Nederland, MBO Utrecht, het Wellantcollege en aanbieders van hulp bij het huishouden hebben een  gezamenlijke aanvraag ingediend bij het ministerie Onderwijs Cultuur en Wetenschap (OCW) om studenten te matchen met aanbieders. Verder is een ‘dealmaker’ aangesteld om binnen de Gezondheidszorg een netwerk te bouwen van relevante bedrijven, opleidingen en organisaties.

Toename vraag
Hulp bij het huishouden is er voor mensen die zelf het huishouden niet kunnen doen, bijvoorbeeld vanwege een beperking. In de afgelopen jaren neemt het aantal mensen dat hulp bij het huishouden krijgt toe. In 2018 is het aantal gestegen van 4983 naar 5407. De aanbieders van hulp bij het huishouden moeten binnen zes weken hulp leveren, maar deze termijn wordt op dit moment niet gehaald. Op dit moment wachten 337 mensen op hulp, van wie 37 met een spoedindicatie.

Wethouder Maarten van Ooijen: “Dit is een uiterst onwenselijke situatie. Zeker mensen die een spoedindicatie hebben, moeten snel kunnen rekenen op hulp. Ik wil daarom zo spoedig mogelijk met de bestuurders om tafel om te praten over de oorzaken van het probleem en de oplossingen die er zijn. Deze situatie vraag om onorthodoxe oplossingen.”

 

Hulp en contact Gemeente Utrecht

Telefoon

14 030

E-mail

Reactieformulier

Contactgegevens voor pers

Bezoekadres

Stadsplateau 1
3521 AZ Utrecht

Postadres

Postbus 16200
3500 CE Utrecht

 

Uw mening