Bestuur en organisatie Beleid luchtkwaliteit

De Europese Unie heeft richtlijnen opgesteld om de luchtkwaliteit te verbeteren. Nederland heeft deze richtlijnen overgenomen in onze landelijke regelgeving. De belangrijkste bepalingen over luchtkwaliteitseisen zijn opgenomen in de Wet milieubeheer.

Lees meer over wetten en regels op het gebied van luchtkwaliteit 

Wat moet er gebeuren?

In Nederland hebben we vooral problemen met 2 vervuilende stoffen: fijn stof (PM10) en stikstofdioxide (NO2). De concentraties van deze 2 stoffen moeten omlaag om aan de Europese regels voor de luchtkwaliteit te voldoen. Om dit op te lossen, is het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL) opgezet.

Het NSL is een samenwerkingsprogramma van de rijksoverheid en lokale overheden om de luchtkwaliteit te verbeteren. De gemeente Utrecht heeft het NSL uitgewerkt in 'Gezonde lucht voor Utrecht, Uitvoeringsprogramma 2013-2015' (pdf, 2,6 MB). Het NSL zelf blijft van kracht tot aan de inwerkingtreding van de nieuwe Omgevingswet. Daarnaast komt er binnenkort een aanvulling op het nationaal samenwerkingsprogramma luchtkwaliteit.

Rapportages luchtkwaliteit

Door alle maatregelen zijn we er in geslaagd om in 2017 overal in Utrecht te voldoen aan de grenswaarden voor NO2.

Bekijk de resultaten in de raadsbrief luchtkwaliteit en gezondheid en de bijlagen

Monitoring luchtkwaliteit

Elk jaar vindt een monitoring van het NSL plaats, om de ontwikkeling van de luchtkwaliteit te volgen. Voor deze monitoring heeft het ministerie een monitoringstool ontwikkeld. Deze tool toont de berekende concentraties PM10 en NO2.

Bekijk de NSL-monitoringstool op de site van Rijksoverheid

Documenten

Gemeentelijke plannen

In raadsvergaderingen in oktober 2013 is het Uitvoeringsprogramma Gezonde Lucht voor Utrecht vastgesteld. Bekijk het raadsvoorstel, de bijlagen, en de moties en amendementen.

Uw mening