Bestuur en organisatie Beleid luchtkwaliteit

Voor Utrecht staat gezondheid van onze inwoners op de eerste plek. De luchtkwaliteit in Utrecht wordt steeds beter, maar de lucht is nog niet gezond genoeg.

De Europese Unie heeft richtlijnen (grenswaarden) opgesteld om de luchtkwaliteit te verbeteren. Nederland heeft deze richtlijnen overgenomen in de landelijke regelgeving. De belangrijkste luchtkwaliteitseisen zijn opgenomen in de Wet milieubeheer. De gemeente wil nog een stap verder gaan dan deze eisen. De Wereldgezondheidsorganisatie adviseert namelijk strengere waarden. Die willen we versneld bereiken.

Lees meer over wetten en regels op het gebied van luchtkwaliteit 

Wat moet er gebeuren?

Luchtvervuiling is slecht voor de gezondheid. Jaarlijks overlijden in Nederland bijna 11.000 mensen door ongezonde lucht. Met name roet en fijnstof (PM10 en PM 2,5) zijn schadelijk. In Utrecht werken we al jaren hard om de luchtkwaliteit te verbeteren. Dat doen we samen met andere gemeenten, provincies en de Rijksoverheid. In het verleden door bij te dragen aan het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit en kortgeleden door in januari 2020 het Schone Lucht Akkoord te ondertekenen. Dankzij de maatregelen die we hebben genomen, voldoen we in Utrecht aan de Europese grenswaarden voor fijnstof en stikstofdioxide.

Voorstel voor nieuw beleid en maatregelen

In juli 2020 heeft het college van burgemeester en wethouders nieuw beleid voorgesteld voor een betere luchtkwaliteit: ‘Utrecht kiest voor gezonde lucht’. Het strenger maken van de milieuzone is 1 van de nieuwe, voorgestelde maatregelen. De gemeenteraad bespreekt de plannen na de zomer en beslist uiteindelijk of de maatregelen ingevoerd worden.
Lees meer over het beleid en de voorgestelde maatregelen

  Rapportages luchtkwaliteit

  Door alle maatregelen zijn we er in geslaagd om ook in 2018 overal in Utrecht te voldoen aan de grenswaarden voor stikstofdioxide (NO2) en fijnstof (PM10).

  Bekijk de resultaten in de raadsbrief luchtkwaliteit en gezondheid en de bijlagen

  Monitoring luchtkwaliteit

  Elk jaar vindt een monitoring van de luchtkwaliteit plaats. Dit doen we om de ontwikkeling van de luchtkwaliteit te volgen. Voor deze monitoring heeft het ministerie een monitoringstool ontwikkeld. Deze tool toont de berekende concentraties PM10 en NO2.

  Bekijk de NSL-monitoringstool op de site van Rijksoverheid

  Documenten

  Gemeentelijke plannen

  In raadsvergaderingen in oktober 2013 is het Uitvoeringsprogramma Gezonde Lucht voor Utrecht vastgesteld. Bekijk het raadsvoorstel, de bijlagen, en de moties en amendementen.

  Hulp en contact

  Telefoon

  14 030

  Maandag t/m vrijdag 8.30 – 17.30 uur