Bestuur en organisatie Beleid luchtkwaliteit

De Europese Unie heeft richtlijnen opgesteld om de luchtkwaliteit te verbeteren. Nederland heeft deze richtlijnen overgenomen in onze landelijke regelgeving. De belangrijkste bepalingen over luchtkwaliteitseisen zijn opgenomen in de Wet milieubeheer.

Lees meer over wetten en regels op het gebied van luchtkwaliteit 

Wat moet er gebeuren?

Luchtvervuiling is slecht voor de gezondheid. Jaarlijks overlijden in Nederland bijna 11.000 mensen door ongezonde lucht. Met name roet en fijnstof (PM10 en PM 2,5) zijn schadelijk. In Utrecht werken we al jaren hard om de luchtkwaliteit te verbeteren. Dat doen we samen met andere gemeenten, provincies en de Rijksoverheid. In het verleden door bij te dragen aan het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit en kortgeleden door in januari 2020 het Schone Lucht Akkoord te ondertekenen. Dankzij de maatregelen die we hebben genomen, voldoen we in Utrecht aan de Europese grenswaarden voor fijnstof en stikstofdioxide.

Rapportages luchtkwaliteit

Door alle maatregelen zijn we er in geslaagd om in 2017 overal in Utrecht te voldoen aan de grenswaarden voor NO2.

Bekijk de resultaten in de raadsbrief luchtkwaliteit en gezondheid en de bijlagen

Monitoring luchtkwaliteit

Elk jaar vindt een monitoring van de luchtkwaliteit plaats. Dit doen we om de ontwikkeling van de luchtkwaliteit te volgen. Voor deze monitoring heeft het ministerie een monitoringstool ontwikkeld. Deze tool toont de berekende concentraties PM10 en NO2.

Bekijk de NSL-monitoringstool op de site van Rijksoverheid
 

Documenten

Gemeentelijke plannen

In raadsvergaderingen in oktober 2013 is het Uitvoeringsprogramma Gezonde Lucht voor Utrecht vastgesteld. Bekijk het raadsvoorstel, de bijlagen, en de moties en amendementen.

Uw mening