Bestuur en organisatie Documenten

Op deze pagina vindt u documenten over de luchtkwaliteit in Utrecht.

Gemeentelijke plannen

In raadsvergaderingen in oktober 2013 is het Uitvoeringsprogramma Gezonde Lucht voor Utrecht vastgesteld. Hieronder vindt u het raadsvoorstel, de bijlagen, en de moties en amendementen die zijn ingediend.

Uw mening