Bestuur en organisatie Utrecht kiest voor gezonde lucht

We willen een gezonde leefomgeving met gezonde lucht voor onze inwoners. De luchtkwaliteit in Utrecht wordt steeds beter, maar zonder extra maatregelen verbetert de luchtkwaliteit onvoldoende. Daarom heeft het college van burgemeester en wethouders in juli 2020 nieuwe maatregelen voorgesteld voor een betere luchtkwaliteit: ‘Utrecht kiest voor gezonde lucht’.

Bekijk de voorgestelde maatregelen: ‘Utrecht kiest voor gezonde lucht’

De gemeenteraad bespreekt de plannen na de zomer van 2020 en beslist uiteindelijk of de maatregelen ingevoerd worden.

Onderzoek naar beste maatregelen

De afgelopen jaren hebben we onderzoek laten doen naar de beste manier om de luchtkwaliteit verder te verbeteren. Daarbij is gekeken naar bronnen van luchtvervuiling waar wij als gemeente invloed op hebben. Uit het onderzoek blijkt dat verkeer op lokale wegen, mobiele werktuigen en houtstook daarvan de belangrijkste zijn. Daarom richten we onze maatregelen op deze onderwerpen. Daarnaast komt uit het onderzoek dat vuurwerk bijdraagt aan luchtvervuiling. Maar maatregelen tegen vuurwerk zijn erg duur en maatschappelijke discussie over een eventueel verbod is nog volop aan de gang. Daarom hebben we daar nu geen maatregelen voor voorgesteld.

Verder werken we aan een maatregel waardoor snorfietsers straks op veel plekken in de stad niet meer op het fietspad rijden, maar op de rijbaan. Dit zorgt voor gezondere lucht voor de fietsers op het fietspad.

Strengere toegangseisen milieuzone

We willen graag dat zeer vervuilende dieselauto’s uit de stad wegblijven. Een heel klein deel van de dieselauto’s stoot naar verhouding erg veel ongezonde stoffen uit. Daarom stellen we voor om de toegangseisen voor de milieuzone strenger te maken:

  • Vanaf 1 februari 2021 mogen alleen diesel personen- en bestelauto’s van na 2004 (emissieklasse 4 en hoger) nog in de milieuzone komen. Hoe hoger de emissieklasse, hoe schoner de auto. De emissieklasse van uw voertuig vindt u op de website van de RDW. De beginperiode is een overgangsperiode. Dan worden er nog geen boetes uitgedeeld volgens de nieuwe regels (wel volgens de oude regels).
  • Vanaf 1 januari 2022 mogen alleen de nieuwste Euro VI vrachtwagens en bussen nog in de milieuzone rijden (bouwjaar na 2013).
  • Vanaf 2025 zijn diesel personen- en bestelauto’s met emissieklasse 4 ook niet meer toegestaan in de milieuzone. Alleen auto’s van na 2009 (emissieklasse 5 en hoger) mogen naar binnen. Daarnaast willen we vanaf 2025 alleen nog emissieloze vrachtwagens en bestelauto’s in het gebied van de huidige milieuzone accepteren. Dit is onderdeel van de afspraken in het Raamwerk Zero Emissie Stadsdistributie.

De jaartallen die we voorstellen voor de start van de strengere toegangseisen, komen overeen met de landelijke afspraken over toegangseisen voor milieuzones.      

Voor lpg- en benzineauto’s nemen we geen maatregelen. Een milieuzone voor deze auto’s heeft veel minder invloed op de luchtkwaliteit dan een milieuzone voor de oudste dieselauto’s en –vrachtwagens. Auto’s en vrachtwagens die helemaal geen uitstoot hebben (de ‘nul-emissie voertuigen’, zoals elektrische auto’s) mogen overal in de stad rijden. We moedigen elektrisch rijden aan door overal in de stad openbare laadpalen te plaatsen.

In 2030 uitstootvrij

Daarnaast heeft de gemeente de wens om de milieuzone in 2030 uitstootvrij te maken voor alle auto’s. Dat betekent dat er geen diesel-, lpg- of benzineauto’s meer naar binnen mogen. Deze wens is onderdeel van het coalitieakkoord ‘Ruimte voor iedereen’ (2018-2022).

Milieuzone vergroten

Uiterlijk in 2023 doen we een voorstel voor het vergroten van de milieuzone tot aan de snelwegring (A2, A12, A27 en N230). Behalve als uit onderzoek blijkt dat het verkeer zodanig is verminderd of de lucht zoveel verschoond is dat een vergroting van de milieuzone niet noodzakelijk is om uiterlijk in 2030 aan de advieswaarden van de WHO te voldoen. Dan kijken we ook of een aanvullende sloopregeling nodig is en of daar geld voor beschikbaar is.

Sloop- en vervangsubsidie

We stellen een sloop- en vervangsubsidie voor: een subsidie voor inwoners van onze stad die straks niet meer met hun auto de milieuzone in mogen rijden en voor ondernemers in de regio voor de vervanging van bestelbussen. De voorgestelde subsidie bestaat uit 1.000 euro voor elke aanvraag. Belangrijkste voorwaarde is dat de auto al op naam geregistreerd stond op 8 juli 2020. En dat een sloopbewijs wordt overhandigd. De subsidieregeling werken we nog verder uit.

(Mobiele) bouwwerktuigen

Met mobiele (bouw)werktuigen bedoelen we voertuigen en werktuigen zonder kenteken. Het gaat dan vooral om bouwmaterieel, zoals graafmachines, shovels, hijskranen en aggregaten. We willen dat deze werktuigen in heel Utrecht vanaf 1 januari 2022 voldoen aan de emissieklasse Fase IV of emissieloos. Samen met de bouwsector komen we tot een aanpak om het stationair draaien van bouwmachines te verminderen.

Video: Hoe de bouwsector werkt aan gezonde lucht in Utrecht

Schoner hout stoken

Met een uitgebreide voorlichtingscampagne willen we inwoners die hout stoken tips geven hoe ze zo schoon mogelijk kunnen stoken. Zo willen we de uitstoot en overlast verminderen. De campagne start naar verwachting begin 2021, als de gemeenteraad akkoord is. We willen daarbij ook een subsidie aanbieden voor sloop of vervanging van oude kachels door moderne exemplaren die aan strenge eisen voldoen. Of voor het verwijderen of onbruikbaar maken van het rookkanaal.

Video: Hoe Harry zijn hout stookt

Snorfiets naar de rijbaan

Op dit moment rijden snorfietsers nog overal op het fietspad. Rond de zomer van 2021 wil de gemeente dat snorfietsers (met een blauw kenteken) in Utrecht op veel plekken niet meer op het fietspad rijden, maar op de rijbaan. Net als brommers (met een geel kenteken). Dit verbetert de doorstroming en de verkeersveiligheid op het fietspad en zorgt voor gezondere lucht voor de fietsers.

Lees meer over snorfiets naar de rijbaan

Video: Arjan legt uit hoe hij de lucht in Utrecht ervaart

Tijdlijn maatregelen luchtkwaliteit

Hulp en contact

Telefoon

14 030

Maandag t/m vrijdag 8.30 – 17.30 uur