Bestuur en organisatie Actieagenda Werkbeweging helpt 2.000 Utrechters aan het werk

Het aantal banen in Utrecht groeit. Steeds meer mensen vinden werk, maar er is ook een groep die achterblijft. Deze werkzoekenden zitten al langer in de bijstand en hebben extra hulp nodig. Met de actieagenda Werkbeweging helpen wij 2.000 Utrechters om aan het werk te komen. Of we helpen ze om een stap in die richting te maken, bijvoorbeeld door scholing. Dit is naast de 1.450 werkzoekenden die jaarlijks aan het werk gaan uit de bijstand.

Actieagenda Werkbeweging

Er is veel werk. De stad heeft werkzoekenden hard nodig. Iedereen moet mee kunnen doen. Daarom gaan we tussen juli 2019 en december 2021 aan de slag met een programma met 3 actielijnen uit de Actieagenda Werkbeweging (pdf, 2,34 MB):

  • meer aandacht, maatwerk en een vast aanspreekpunt binnen de gemeente voor werkzoekenden met een bijstandsuitkering
  • meer samenwerken met werkgevers om te zorgen voor meer passende banen (bijvoorbeeld deeltijdbanen onder schooltijd)
  • tegengaan van vooroordelen op de arbeidsmarkt, hierbij willen we onder andere afspraken maken met grote werkgevers in de stad

Samen met de stad

Organisaties, ondernemers, werkzoekenden en andere betrokken Utrechters werkten mee aan de actieagenda Werkbeweging. Via flitspeilingen (korte vragenlijsten) op sociale media en in verschillende bijeenkomsten dachten zij mee. Bijvoorbeeld tijdens het stadsgesprek Werkbeweging op 3 juni.

Op 15 juli presenteerden we de actieagenda aan iedereen die heeft meegedacht. Wethouder Linda Voortman: "Met Werkbeweging richten we ons op Utrechters waarvoor de stap naar werk groter is. Dat vinden we belangrijk. Want werken is goed voor het zelfvertrouwen van mensen, werk biedt structuur en sociale contacten."
Diezelfde dag zijn meteen al mooie stappen gezet: Samen met UMC Utrecht hebben we een intentieverklaring getekend. Ook Muntadvies en kapsalon Sipan Style tekenden contracten en vertelden hoe ze mensen met achterstand tot arbeidsmarkt aan het werk gaan helpen. 

Waarom vinden we dit belangrijk

Utrecht staat voor 'Gezond Stedelijk Leven voor Iedereen'. Een stad waar iedereen kan mee doen, en iedereen zich thuis voelt. In een gezonde stad hebben mensen een passende baan of opleiding, of zijn ze op een andere manier actief bij de samenleving betrokken.

Hulp en contact Werk en inkomen

Telefoon

030 – 286 52 11

Bereikbaar maandag t/m vrijdag
9.00 - 12.30 uur en 13.15 - 17.00 uur

Bezoekadres

Stadsplateau 1, Utrecht

Alle contactinformatie