Bestuur en organisatie Utrecht breidt dienstverlening via HalloWerk uit na succesvolle pilot

Eind 2020 ging de Utrechtse pilot van HalloWerk van start. Na bijna 8 maanden hebben we deze periode afgerond met een hele positieve eindevaluatie. Met als resultaat dat we de dienstverlening via HalloWerk verder gaan uitbreiden naar nieuwe groepen en in nieuwe vormen. Zo kunnen steeds meer werkzoekenden makkelijker en sneller werk vinden en worden vacatures sneller vervuld.

Succesvolle pilot

Tijdens de pilot is HalloWerk als een van de crisismaatregelen ingezet. Bedoeld voor werkzoekenden die zelfredzaam zijn en er, met een beetje hulp, zelf mee aan de slag gingen. En voor ondernemers met een TOZO-uitkering. Dit ‘zelfservice-model’ is in Utrecht heel goed bevallen. Ook werkgevers waar het Werkgeversservicepunt Midden Utrecht (WSP) mee samenwerkt, maakten kennis met HalloWerk. Werkzoekenden en werkgevers hadden rechtstreeks contact met elkaar en de eerste matches waren al snel gemaakt.

Meer eigen regie en betere dienstverlening door HalloWerk

De pilot heeft ons laten zien dat dienstverlening via HalloWerk heel geschikt is voor zelfredzame werkzoekenden maar ook werkgevers. Het onderscheidende van HalloWerk, om te werken met profielen en de gelegenheid te geven zelf de regie te nemen, spreekt de werkzoekenden erg aan. Dit sluit ook nog eens heel goed aan bij de visie van de gemeente. Vacatures van werkgevers werden eerst doorgeschoven richting werkmatchers. Met HalloWerk zijn die direct zichtbaar voor werkzoekenden, die ook weer rechtstreeks kunnen reageren. Werkgevers zijn erg enthousiast over de mogelijkheid dat zij zelf een vacature kunnen plaatsen, zonder tussenkomst van het WSP. Het gaat echt makkelijker en sneller.

Uitbreiden dienstverlening: naast zelfservice ook samen doen

Uit de pilot blijkt dat HalloWerk ook voldoende mogelijkheden biedt voor werkzoekenden met een bijstandsuitkering die meer hulp nodig hebben. De komende periode gaan we dan ook verder met HalloWerk in een vervolgpilot. Langs een aantal wegen breiden we de dienstverlening via HalloWerk uit. We gaan het zelfservicemodel van HalloWerk vaker aanbieden. Aan de huidige zelfredzame doelgroep en aan een nieuwe groep werkzoekenden, gericht op preventieve dienstverlening. Ook komt er een dienstverleningsmodel voor de doelgroep die minder zelfredzaam is; we doen het dan samen. Tot slot hebben we het plan HalloWerk te gebruiken voor de doelgroep banenafspraak met de optie om de dienstverlening volledig voor de kandidaat te doen. Naar werkgevers maken we ook een stap naar de dienstverleningsvorm ‘samen’. Zo breiden we het aantal werkgevers met toegang tot HalloWerk langzaam uit.

Cijfers pilot HalloWerk Utrecht

  • 307 kandidaten hebben in de pilot een profiel in HalloWerk gekregen
  • 133 actieve profielen op dit moment
  • 37 werkgevers met toegang tot HalloWerk en actief de laatste 6 maanden
  • 107 matches waarvan 100 op basis van zelfservice

Hulp en contact Werk en inkomen

Telefoon

030 – 286 52 11

Bereikbaar maandag tot en met vrijdag
9.00 - 17.00 uur

Bezoekadres

Stadsplateau 1, Utrecht
 

Alle contactinformatie