Bestuur en organisatie Voorbeelden uit de praktijk

Met de actieagenda Werkbeweging richten we ons op Utrechters waarvoor de stap naar werk groter is. We helpen ze om aan het werk te komen. Of we helpen ze om een stap in die richting te maken, bijvoorbeeld door scholing. Lees hier voorbeelden uit de praktijk.

Alleenstaande moeder

Veel werkzoekenden zijn alleenstaande ouders. Zij staan voor een grote uitdaging wanneer zij er met hun kinderen alleen voor komen te staan. Dat vraagt veel om de stap richting werk te zetten. Dat geldt ook voor deze alleenstaande moeder met 2 jonge dochters. Zij vindt de energie om bij ons te komen praten, ondanks haar situatie. Want haar oudste tienerdochter vraagt al langere tijd extra zorg en aandacht. De moeder zelf ervaart daardoor allerlei (psychische) gezondheidsklachten. Zij maakt een moeilijke tijd door. Geleidelijk gaat het beter.

Met extra aandacht in beweging

In een voortgangsgesprek vertelt de vrouw haar verhaal. De werkmatcher luistert naar haar en stelt vragen voor een beter beeld van de situatie en wensen van de klant. De werkmatcher benadrukt haar kwaliteiten als persoon en als zorgverlener. Die extra aandacht en aanmoediging betekenen veel voor deze alleenstaande moeder. Mijn kwaliteiten zijn niet vanzelfsprekend maar juist bijzonder, beseft ze. Daar stond ze zelf niet meer bij stil, door alle zorgen thuis. De moeder vertelt over haar werk in de zorg dat zij in het verleden heeft gedaan; dat werk deed haar goed. Enige tijd later krijgt haar oudste dochter zicht op een hulpverleningstraject. Door deze ontwikkelingen is bij de moeder meer energie én perspectief ontstaan om te kijken naar nieuwe mogelijkheden voor zichzelf. Zoals een stap dichterbij naar opnieuw een baan in de zorg.


Een verleden met trauma's, geweld en financiële problemen

“Als jij zoveel vertrouwen in mij hebt, moet ik ook mezelf maar vertrouwen en het gewoon doen.” In dit verhaal staat een jonge vrouw van 23 jaar centraal. Een levensverhaal dat gekenmerkt wordt door trauma’s, geweld en financiële problemen. De werkmachter vat samen: PTSS, geen ritme, piekeren, slapeloosheid, onrustig, gespannen, moe, geen energie, heeft enkele jaren psychotherapie gehad. Na het intakegesprek lijkt het zinloos te sturen op een traject zoals bijvoorbeeld de Startweek of Hallo Werk. Daarom zet de werkmatcher in op het hebben van terugkerende contactmomenten. Lange tussenpozen en per keer de situatie beoordelen.

Werken aan zelfvertrouwen in eigen kunnen

De gesprekken staan in het teken van luisteren, doorvragen en persoonlijke aandacht. De vrouw blijft beren op de weg zien, er lijkt geen beweging richting werk mogelijk. Tot ze plots aangeeft best een opleiding te willen gaan doen. Daarna volgen voorzichtig wat kleine stappen. De vrouw volgt eerst een talentscan, die erg goed uitpakt. Daardoor leeft de vrouw op, ze wint aan zelfvertrouwen, voelt zich sterker over wat zij zou kunnen. Dit enthousiasme leidt tot een aanmelding voor het Back2school traject, waarmee de vrouw gaat starten. Een hele mooie stap.


Als 63 jarige aan werk komen

Een 63-jarige man in de bijstand heeft in de afgelopen 10 jaar op verschillende manieren geprobeerd aan een baan te komen. Wat op papier onmogelijk leek, is gelukt.

Werkgevers stellen zich toegankelijk op

Voor deze werkzoekende is met begeleiding en ondersteuning een werkervaringsplaats (WEP) gevonden bij de Praxis in Nieuwegein. Praxis heeft als werkgever een belangrijke rol gespeeld: het bedrijf was bereid een aantal banen te vervullen zonder allerlei eisen vooraf. De werkzoekende kreeg een uitnodiging voor een kennismakingsgesprek op de locatie in plaats van een traditionele werving met een sollicitatiebrief, CV of sollicitatiegesprek. Door deze laagdrempelige en toegankelijke aanpak voelde de werkzoekende zich meer op zijn gemak. Hij is blij met zijn nieuwe tijdelijke werkplek. Het is de bedoeling dat deze overgaat in een betaalde baan.


Gezondheidscentrum de Amazone

Bij Gezondheidscentrum de Amazone in Overvecht vervullen al 5 kandidaten de rol van gastvrouw of gastheer. Elk met een eigen doel om aan te werken: de een wil werkritme opbouwen, de ander wil meer van de Nederlandse taal leren of zijn sociale vaardigheden verbeteren. Vaak zetten mensen na een lange tijd weer een eerste stap op de werkvloer. Dat kunnen kandidaten behoorlijk spannend vinden. Daarom blijft de werkmatcher van de gemeente Utrecht deze kandidaten begeleiden.

Meer succes met goede begeleiding

Net zo belangrijk voor deze kandidaten is begeleiding vanuit het bedrijf waar iemand wordt geplaatst. Dat vraagt om begeleiding van iemand die dat leuk vindt om te doen, want er komt veel bij kijken. Bij Gezondheidscentrum de Amazone is dat Corine. Als interne begeleider stelt zij de mensen op hun gemak, zij is dagelijks aanspreekpunt. Corine legt goed uit wat zij van de gastheren en gastvrouwen verwacht, wat ze gaan doen en hoe ze dat het beste kunnen doen en waarom. Gesprekken over hoe het gaat vormen daarom een belangrijke rode draad. Medewerkers krijgen zo de kans om aan te geven wat zij nodig hebben en vragen of zorgen te bespreken.


Tegelijk een vak en Nederlands leren

De gemeente Utrecht werkt samen met taalscholen en werkgevers om mensen een vak en de Nederlandse taal te leren. Bijvoorbeeld in de thuiszorg voor huishoudelijke ondersteuning of de vervolgopleiding voor persoonlijke verzorging. Meer weten? Bekijk het verhaal van Nina: Zorgwacht, NCB Werkbeweging - YouTube

Hulp en contact Werk en inkomen

Telefoon

030 – 286 52 11

Bereikbaar maandag tot en met vrijdag
9.00 - 17.00 uur

Bezoekadres

Stadsplateau 1, Utrecht

Alle contactinformatie