Bestuur en organisatie Beleid wonen

De gemeente zet zich in om van Utrecht een fijne woonplaats te maken. Ook ondersteunen we bewoners die extra hulp nodig hebben op de woningmarkt. Dit doen we samen met verschillende organisaties.

Ideeën over wonen: de woonvisie

De afgelopen jaren is de woningmarkt erg veranderd. Onder andere door de economische crisis en door nieuwe landelijke regels. In juni 2015 hebben we onze ideeën over wonen in Utrecht opgeschreven in de Actualisering woonvisie Utrecht (pdf, 5,7 MB). We hebben deze visie (ideeën en plannen) gemaakt na overleg met de Utrechtse woningcorporaties, een groep van huurders (huurdersvertegenwoordiging) en de gemeentes in de regio. Ook hebben we een stadsgesprek gevoerd met verschillende Utrechtse organisaties en bewoners.

In de woonvisie staat hoe we de woningmarkt in Utrecht verbeteren. We concentreren ons op:

  • (sociale) huurwoningen in Utrecht
  • betaalbare huurprijzen
  • kwaliteit en duurzaamheid van woningen
  • meer middeldure huurwoningen

Bekijk welke afspraken we precies hebben gemaakt op de pagina Afspraken woonvisie. Elk jaar bekijken we of onze afspraken en ideeën nog bij de woningmarkt passen.