Bestuur en organisatie Bouwbeleid

Studenten/jongerencomplex City Campus Max aan het Europaplein met roeiers op de voorgrond

Utrecht verwacht in 2040 meer dan 433.000 inwoners te hebben. De komende jaren bouwen we daarom duizenden woningen voor huidige en nieuwe inwoners. Ook de leefbaarheid vinden we belangrijk. Daarom investeren we daarnaast in de openbare ruimte en in voorzieningen. Zo werkt Utrecht aan een gezonde stedelijke ontwikkeling.

Hoe Utrecht op een gezonde manier wil groeien staat in de Ruimtelijke Strategie Utrecht (pdf, 2,6 MB) die op 8 december 2016 is vastgesteld door de gemeenteraad.

Projecten

Utrecht werkt aan meer dan 250 bouw- en openbare ruimte projecten. Al deze Bouwprojecten staan op een kaart waarop u kunt doorklikken naar de projectinformatie.

Rapportages

Elk jaar wordt voor de gemeenteraad een rapportage gemaakt van de voortgang van de bouwprojecten in Utrecht. Deze rapportage heet het Meerjarenperspectief Stedelijke Ontwikkeling (MPSO).

Onderdeel van het MPSO is het Bestedingskader (pdf, 165 kB). Hierin staat hoe, waarvoor en onder welke voorwaarden we het geld besteden aan de doelstellingen uit de Ruimtelijke Strategie Utrecht.

Proces van bouwprojecten

Bouwprojecten volgen een vast proces dat het Het Utrechts Planproces (UPP) heet. Het Utrechts Planproces is een duidelijk stappenplan voor ontwikkelaars, initiatiefnemers en ambtenaren. Er staat in welke stappen u doorloopt met een ontwikkelproject.

Documenten over bouwen

 • Structuurvisie
  De structuurvisie Utrecht beschrijft hoe de gemeente de ruimtelijke invulling van de stad Utrecht op middellange en lange termijn wil hebben.
 • Hoogbouwvisie
  De hoogbouwvisie van Utrecht gaat verder dan niet hoger bouwen dan de Dom. Lees welke doelen en plannen Utrecht nog meer heeft.
 • Welstandsnota
  In de welstandsnota staat hoe Utrecht omgaat met nieuwe bouwplannen. Past een gebouw wel in de omgeving? De welstandscommissie beoordeelt bijvoorbeeld op keuze van materialen, afmeting en kleurgebruik.
 • Utrecht Standaard Toegankelijk (pdf, 144 kB)
  Hoe houdt u er tijdens de bouw al rekening mee dat straks de bezoekers zelfstandig kunnen doen waar het gebouw voor bedoeld is? Gemeentelijke gebouwen moeten voor iedereen toegankelijk zijn. In de Utrecht Standaard Toegankelijk staan de uitgangspunten daarvoor. De gemeente wil graag dat ook andere partijen tijdens de bouw deze uitgangspunten gebruiken.
  Bekijk wat de gemeente doet voor toegankelijke gebouwen
  (pdf, 2,8 MB)