Bestuur en organisatie Gebiedsontwikkeling nieuwe stijl

Vlampijpzone Tractieweg 41

Stedelijke ontwikkeling verandert, ook in Utrecht. De traditionele grootschalige gebiedsontwikkeling maakt plaats voor een kleinschaliger en meer organische aanpak.

Met gebiedsontwikkeling nieuwe stijl willen we:

  1. transformatie en herontwikkeling van locaties stimuleren
  2. stedelijke (her)ontwikkeling versnellen en ruimte geven aan experimenten
  3. kennis over stedelijk herontwikkelen opbouwen en delen

Op dit platform delen we kennis en laten we inspirerende voorbeelden zien.

Utrecht maken we samen!

De gemeente Utrecht wil initiatieven uit de samenleving stimuleren en mogelijk maken. Dat doen we binnen gebiedsontwikkeling, maar ook bijvoorbeeld bij het Makelpunt.

Initiatiefnemers kunnen terecht bij verschillende afdelingen, maar ook bij alle wijkbureaus. Met vragen over initiatieven kunt u bij ons terecht en op de site Uw initiatief

Historie

In 2011 presenteerden we de agenda voor binnenstedelijk bouwen (pdf, 25,6 MB). Het plan was om tot 2030 een deel van de nieuwe woningen – ongeveer 6.000 woningen – te bouwen in de binnenstad. Uiteindelijk vormden 13 plekken in de binnenstad, bij elkaar ongeveer 170 hectare, de beginsituatie voor de ontwikkelingen die we wilden. 

Kennis

Hieronder een kleine keuze van interessante onderzoeken en websites om verder door te lezen over nieuwe vormen van gebiedsontwikkeling.

Gebiedsontwikkeling nieuwe stijl

Gebiedsontwikkeling Nieuwe Stijl

In maart 2014 heeft het Ministerie van Infrastructuur en Milieu het rapport ‘Gebiedsontwikkeling Nieuwe Stijl. Van Vinken naar Vonken’ (pdf, 11 MB) uitgebracht. Deze publicatie behandelt 24 vernieuwende vormen van gebiedsontwikkeling in Nederland. 

Meer ruimte voor initiatief

Meer Ruimte voor Initiatief

In maart 2014 verscheen de studie ‘Meer ruimte voor initiatief' (pdf, 4,6 MB). Organische stedelijke ontwikkeling: een tussenstand’ bij Platform 31. Aan de hand van interviews, projectbeschrijvingen en essays wordt een overzocht geschetst van de stand van organische gebiedsontwikkeling in Nederland.

Vormgeven aan de spontane stad

Vormgeven aan de spontane stad

In dit rapport (pdf, 24 MB) uit augustus 2012 verkennen het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) en Urhahn Urban Design in hoeverre organische gebiedsontwikkeling mogelijk is en hoe gemeenten, en indirect het Rijk, dit kunnen faciliteren.

Platform 31

Logo Platform31

Platform 31 is een kennisorganisatie voor stad en regio. Op deze website is veel informatie over uiteenlopende stedelijke vraagstukken te vinden en ook een uitgebreide agenda met workshops en bijeenkomsten.

Ruimtevolk

Logo Ruimtevolk

Ruimtevolk is een kennis- en inspiratieplatform en netwerkorganisatie voor stedelijke en regionale ontwikkeling. Op de website staan interessante blogs en een uitgebreide agenda met bijeenkomsten en activiteiten door heel Nederland.