Bestuur en organisatie Welstandsnota

De gemeente heeft een eigen welstandsbeleid. Dit beleid gebruiken we om bouwplannen te beoordelen op uiterlijk, zichtbare kwaliteit en plaatsing in de omgeving. Het welstandsbeleid is vastgelegd in de welstandsnota.

De welstandsnota is op 24 juni 2004 vastgesteld door de gemeenteraad. In 2015 is de nota bijgewerkt.

De welstandsnota bekijken

De welstandsnota bestaat uit 3 delen:

Deel 1: De Utrechtse aanpak

In De Utrechtse aanpak (pdf, 1,5 MB) leest u:

 • aanleiding en doel
 • de Utrechtse aanpak
 • maatstaven van welstand
 • begrippenlijst

Deel 2: Gebiedsbeschrijvingen en kaarten

De gebiedsbeschrijvingen en kaarten zijn verdeeld over 11 documenten:

Wilt u weten in welke wijk u woont? Kijk in welke wijk uw buurt ligt.

In de documenten staan:

 • Gebiedsbeschrijvingen
  Dit zijn beschrijvingen van de buurten.
 • Analysekaarten
  Deze kaarten geven stedenbouwkundige informatie over hoe de buurten zijn opgebouwd en over het soort bebouwing. De uitleg over de opbouw van de buurten en het soort bebouwing leest u in deel 1: de Utrechtse aanpak.
 • Beleidskaarten
  Deze kaarten geven aan welk beleidsniveau voor welstand er in het gebied geldt. De uitleg over de beleidsniveaus leest u in deel 1: maatstaven van welstand.

Deel 3: Welstandscriteria en richtlijnen

Een aantal veelvoorkomende kleinere bouwwerken wordt getoetst aan de welstandscriteria en richtlijnen (pdf, 1,4 MB).

In het document leest u om welke bouwwerken dit gaat. Vraagt u een vergunning aan voor zo’n bouwwerk? Houd dan rekening met de criteria. U vergroot zo de kans dat u uw vergunning sneller hebt.

Waarom een welstandsnota?

De welstandscommissie toetst bouwplannen op het uiterlijk van een bouwwerk, en op de relatie met de omgeving. De commissie gebruikt hiervoor de criteria in de welstandsnota. De Woningwet verplicht gemeenten om welstandsbeleid vast te leggen in een eigen welstandsnota.

Het doel van de welstandsnota is:

 • zorgen dat welstandsbeoordelingen onderbouwd worden door een inhoudelijk, objectief kader. De initiatiefnemer heeft hierdoor meer rechtszekerheid.
 • zorgen voor een hogere kwaliteit van de welstandsadviezen
 • zorgen dat efficiënte en transparante procedures voor de welstandszorg vastgelegd zijn
 • zorgen voor meer samenhang in het beleid dat zich richt op het uiterlijk van de stad

Hulp en contact Welstand

Telefoon

14 030

E-mail

welstand@utrecht.nl

Postadres

Gemeente Utrecht
Afdeling welstand
Postbus 8406
3503 RK  UTRECHT