Bestuur en organisatie Detailhandelsbeleid

Het detailhandelsbeleid van Utrecht is gericht op het versterken van de regionale en nationale positie van Utrecht als winkelstad. De gemeente wil daarom een gevarieerd en hoogwaardig aanbod van winkels in het stadscentrum. Ook moeten de winkelgebieden goed bereikbaar zijn.

Beleidsdoelen van Utrecht als winkelstad

In de wijken wil de gemeente een adequaat winkelaanbod realiseren, waar inwoners terecht kunnen voor een compleet aanbod van dagelijkse boodschappen. Buurtwinkelcentra zijn bovendien belangrijk voor vitale, leefbare wijken en hebben een duidelijke sociale functie.

Het detailhandelsbeleid staat omschreven in het ontwikkelingskader detailhandel 2012 (pdf, 354kB) . Dit beleidskader wordt gebruikt om detailhandelsontwikkelingen te toetsen en beschrijft op hoofdlijnen de winkelstructuur in Utrecht, de verwachte marktontwikkelingen voor de komende jaren en hoe de gemeente daarmee de komende jaren wil omgaan. Hierbij ook de adviesnota detailhandel (pdf, 3,14 MB) van de WPM-groep.

Stand van zaken en acties

In de notitie Detailhandel Utrecht 2015 (pdf, 568 kB) staan de trends en ontwikkelingen in de detailhandel in Nederland en Utrecht. Ook vindt u de stand van zaken in de verschillende winkelgebieden in de wijken van Utrecht, de beleidsuitgangspunten en de acties en ontwikkelingen die hier zijn of zullen worden uitgevoerd.

Onderzoek naar koopgedrag

Het koopgedrag is de afgelopen jaren veranderd. Online winkelen kende een groei en in winkelgebieden zijn steeds vaker winkelsluitingen en leegstand zichtbaar. Gemeenten en provincies zetten zich samen met winkeliers in voor aantrekkelijke binnensteden, dorpscentra en een compleet winkelaanbod. Om dit zo goed mogelijk te doen, is regelmatig onderzoek naar het koopgedrag erg belangrijk.

Het Randstad Koopstromenonderzoek brengt in beeld waar inwoners van de Randstad boodschappen doen, winkelen en doelgerichte aankopen doen en hoe tevreden ze zijn over de verschillende aankooplocaties. Deze informatie brengt het functioneren en de aantrekkelijkheid van winkelgebieden in beeld en helpt daarmee gemeenten en provincies bij het versterken en verbeteren van winkelvoorzieningen. Het is een vervolg op een onderzoek in 2011.

Het onderzoek is uitgevoerd op verzoek van de provincies Noord-Holland, Utrecht en Zuid-Holland. De gemeente Utrecht laat naast het basisonderzoek extra enquêtes afnemen. Zo komen ook de koopstromen de winkelgebieden in alle wijken van Utrecht in beeld.

Ouder onderzoek

Hulp en contact Economische zaken

Telefoon

14 030

WhatsApp voor ondernemers

logo van whatsapp 06 - 22 09 84 78
Maandag t/m vrijdag 9.00 - 17.00 uur

E-mail

ez@utrecht.nl

Postadres

Postbus 8406, 3503 RK Utrecht

Bezoekadres

Stadsplateau 1, Utrecht

Openingstijden

Maandag t/m vrijdag, 9.00 - 17.00 uur