Bestuur en organisatie Kantoren- en bedrijvenbeleid

Sturing op basis van profielen

Het vestigingsbeleid van de gemeente Utrecht is gericht op een beheerste en samenhangende (her)ontwikkeling van kantorenlocaties en bedrijventerreinen. De gemeente heeft duidelijke profielen opgesteld voor de verschillende vestigingslocaties en stuurt op basis daarvan de locatiekeuze van vestigingskandidaten, zodat het juiste bedrijf op de juiste plaats terechtkomt. Hiermee voorkomt de gemeente ongewenste concurrentie tussen de locaties. 

Uitgiftebeleid

Utrecht voert bovendien een restrictief uitgiftebeleid. Het aantal uit te geven vierkante meters kantoren- en bedrijventerrein is voor een langere periode vastgelegd. Daarnaast moet de eindgebruiker al bij uitgifte bekend zijn. Daardoor heeft de gemeente meer grip op de leegstand in de stad.

Voor wie geldt het vestigingsbeleid?

Het vestigingsbeleid geldt voor alle grote, middelgrote en kleine vestigingen in de stad. Alleen de allerkleinste bedrijfs- en kantorenunits (tot 1500 m2) vallen niet onder dit beleid.

Ontwikkelingskaders kantorenlocaties en bedrijventerreinen

Het vestigingsbeleid staat beschreven in 

Hulp en contact Economische zaken

Telefoon

030 – 286 02 29

E-mail

ez@utrecht.nl

Postadres

Postbus 8406, 3503 RK Utrecht

Bezoekadres

Stadsplateau 1, Utrecht

Openingstijden

Maandag t/m vrijdag, 9.00 - 17.00 uur