Bestuur en organisatie Groenbeleid

Mensen in park met water en vogels

Groenstructuurplan

In het groenstructuurplan, stad en land verbonden (pdf, 1,3 MB; 2007) staat wat Utrecht wil bereiken (beleid) met groen in en om de stad. In dit groenstructuurplan staat een overzicht van de onderdelen die we voor 2030 moeten aanpakken om de groenstructuur te realiseren.

Nieuwe versie 2017

Het college van B en W heeft het groenstructuurplan bijgewerkt in het groenstructuurplan 2017-2030 (pdf, 3,4 MB). In de nieuwe versie ligt de nadruk meer op:

  • Hoe we groen inzetten voor de gezonde stad.
  • Hoe groen ons helpt om de gevolgen van klimaatverandering op te vangen.

Het groenstructuurplan Utrecht is verder uitgewerkt in het bomenbeleid.

Meerjaren groenprogramma

Het Meerjaren Groenprogramma (pdf, 3,3 MB; 2017) heeft tot doel de bovengenoemde prioriteiten van het groen in en om Utrecht tot stand te brengen. Het college stelt dit elk jaar vast. 

Programma Groene Web

Naast het meerjaren groenprogramma is jaarlijks € 0,172 miljoen beschikbaar voor het programma Groene Web. Deze kleinschalige projecten hebben als doel het in stand houden en verbeteren van de biodiversiteit. We werken vaak samen met bewoners en stichting Utrecht Natuurlijk. U leest meer over het Groene Web in het meerjaren groenprogramma.

Waar werken we aan?

  • Het aantal huismussen in Utrecht daalt nog steeds, terwijl dit in de rest van Nederland gelukkig weer stijgt. In 2017 zijn we gestart met een Facebook-campagne Huismus030, waarbij we de hulp krijgen van bekende Utrechters.
  • Sinds 2015 zoeken vrijwilligers jaarlijks naar nestplaatsen van de gierzwaluw. Dankzij deze waarnemingen hebben we een gierzwaluwnestkaart kunnen maken.
  • Samen met de vrijwilligers van BAT030 onderzoeken we van hoeveel gebouwen de kraamgroepen van de gewone dwergvleermuis gebruik maakt.
  • De eekhoorn rukt op aan de oostkant van Utrecht. Het aanplanten van naaldbomen en struiken als hazelaar helpen de eekhoorn aan meer voedsel in onze stad.
  • We blijven samen met de KNNV plantenwerkgroep stad Utrecht de 10 waardevolste hooilanden onderzoeken op zeldzame en beschermde planten.
  • Welke planten en dieren worden gevonden in Utrecht? Kijk op de Utrecht-pagina van waarneming.nl.
  • Wilt u ons helpen de natuur te beschermen? Mail dan naar milieu@utrecht.nl of volg de Stadsecoloog030. Geef bijzondere waarnemingen van planten en dieren door via waarneming.nl of telmee.nl.

Hulp en contact Groenbeleid

Telefoon

14 030

E-mail

milieu@utrecht.nl