Actieplan Maatschappelijk Verantwoord Inkopen

De gemeente Utrecht wil haar invloed als inkopende organisatie nog gerichter inzetten om haar maatschappelijke doelen te bereiken. In het actieplan maatschappelijk verantwoord inkopen (MVI) leggen we onze lat hoger voor duurzaam inkopen.

Download het volledige actieplan (pdf, 6,35 MB)

Bekijk de infographic van het actieplan

Samen voor een gezonde, inclusieve en duurzame stad

Als gemeente kopen we veel in. We hebben een besteedbaar inkoopbudget van € 600 miljoen per jaar. Deze inkoopkracht willen we gericht inzetten om (markt)partijen uit te dagen ons slimme, eerlijke en vernieuwende oplossingen te bieden die bijdragen aan een duurzame stad. Met het actieplan maatschappelijk verantwoord inkopen zet Utrecht een nieuwe en ambitieuze standaard neer voor duurzaam inkopen en tillen we dit naar een hoger niveau.

Meer maatschappelijke en economische impact met inkoop

Utrecht koopt al jaren duurzaam in en gaat vaak ook verder dan het landelijk beleid voorschrijft. Zo laten we maatschappelijke criteria zwaar meewegen bij aanbestedingen met veel maatschappelijke potentie en kopen we diensten en producten tot € 10.000 rechtstreeks in bij sociaal ondernemers via de Social Impact Market. Andere voorbeelden:

  • als deelnemer van de Green Deal circulair inkopen zijn we ruim op weg om de doelstelling om in 2020 minimaal 10% van onze totale producten en diensten circulair in te kopen te behalen. Lees hier meer over in ons duurzaamheidsverslag.
  • als Global Goals- en fairtradegemeente zetten wij ons samen met bewoners, organisaties en ondernemers in voor de wereldwijde duurzame ontwikkelingsdoelen. Dat is ook terug te zien in ons inkoopbeleid, bijvoorbeeld door inkoop van hout met FSC-keurmerk en de aanwezigheid van gender neutrale toiletten in ons stadskantoor

In het actieplan maatschappelijk verantwoord inkopen laten wij zien hoe wij meer gebruik willen maken van de kennis en innovatiekracht van de markt om onze maatschappelijke ambities te verwezenlijken.

Hulp en contact Milieu

Telefoon

14 030

E-mail

reactieformulier