Bestuur en organisatie Groen inkopen

Waar herplanten niet mogelijk is koopt de gemeente Utrecht zoveel mogelijk verantwoord groen in, zoals biologisch gekweekte bomen en bloembollen. Bij elke nieuwe offerte-aanvraag proberen we het aandeel biologisch geteeld groen verder te vergroten.

Duurzame drietrapsraket

Daarvoor gebruiken we de aanpak van de ‘duurzame drietrapsraket’. Bij de inkoop van bomen en bloemen kijken we eerst of er een biologisch geteeld product (SKAL-keurmerk) beschikbaar is. Zo niet, dan kan het product wellicht geleverd worden met het Milieukeur-certificaat. Want bij deze gewaarborgde keurmerken kunnen we ervan op aan dat we ook werkelijk duurzame producten inkopen. Is ook dat niet mogelijk, dan kopen we planten die voldoen aan de minimale duurzaamheidseisen van de overheid. Op deze manier hebben leveranciers die goed scoren op biologisch en op Milieukeur een streepje voor. Zo geven we ook de markt voor biologisch geteeld groen een zetje in de goede richting.

De drietrapsraketmethode zal ook bij andere inkooptrajecten waarbij we maatschappelijk verantwoord inkopen worden toegepast. 

Links groeninkoper Monica van Ankorven, rechts adviseur stedelijk groenbeheer Stefan Pasma. Ze zitten op hun hurken in het gras.
Langs de Utrechtse Nijverheidsweg zijn de groenstroken ingeplant met een bollenmengsel van onder meer witte en paarse kievitsbloemen en buishyacinten. Deze en nog 21 andere bloembollenmengsels kopen we nu zo duurzaam mogelijk in. (Links groeninkoper Monica van Ankorven, rechts adviseur stedelijk groenbeheer Stefan Pasma.)

Hulp en contact Milieu

Telefoon

14 030

E-mail

milieu@utrecht.nl