Bestuur en organisatie Herinrichting Croeselaan

De gemeente maakt van de Croeselaan een zo duurzaam mogelijke straat. De weg wordt opnieuw ingericht als 30-kilometerzone met veel groen en volop ruimte voor fietsers en voetgangers, als onderdeel van de ontwikkeling van het Utrechtse Stationsgebied en de achtergelegen woonwijk.

Gezamenlijke visie op duurzaamheid

Bewoners, bedrijven en ondernemers hebben vooraf hun visie gegeven op een duurzame Croeselaan, onder begeleiding van Witteveen & Bos. Hun visie is verwerkt in de uitvraag voor de aanbesteding en later ook in het ontwerp. Aannemers met kennis van duurzaamheid en circulair bouwen zijn vooraf geraadpleegd in een marktconsultatie. Bij de aanbesteding konden marktpartijen zich onderscheiden op criteria voor milieuprestatie, circulaire economie, onderhoud en levensduurkosten, innovatie en social return.

Duurzaam en circulair resultaat

Aannemer Dura Vermeer won de aanbesteding. Het ontwerp bevat veel duurzame en circulaire onderdelen. Zo worden er zo veel mogelijk bestaande en herbruikbare grondstoffen, materialen en elementen uit de huidige Croeselaan of de directe omgeving gebruikt. De toegepaste materialen worden vastgelegd in een materialenpaspoort (madaster) zodat we ook in de toekomst weten uit welke materialen de Croeselaan bestaat. Dit helpt bij het opnieuw gebruiken van de materialen. Het fietspad wordt gemaakt van een nieuw soort cementloos beton (Ramac) waarvoor bij de productie minder CO2 vrijkomt. Langs de weg en in de brede middenberm komt bovendien veel groen. Daar planten we ook bomen die op andere locaties weg moesten. 

Lees meer op www.cu2030.nl/croeselaan

Hulp en contact Milieu

Telefoon

14 030

E-mail

milieu@utrecht.nl