Bestuur en organisatie Werk-, voer- en vaartuigen

De gemeente Utrecht koopt zoveel mogelijk schone voer- en vaartuigen in en ook werktuigen zijn steeds vaker elektrisch. Dat is namelijk schoner en stiller.

Bij de verbranding van fossiele brandstoffen als diesel of benzine komen stoffen vrij die slecht zijn voor het milieu en voor de gezondheid van onze inwoners. Liever kiezen we voor duurzame energiebronnen als stroom, gemaakt met zon en wind.

Rijden en varen

Ons eigen wagenpark is de afgelopen jaren flink schoner geworden en verkleind. We rijden inmiddels door de stad met een flink aantal elektrische auto’s, scooters en elektrische fietsen. Ook varen er elektrische boten over de grachten om glas, papier en restafval op te halen. Alle scanauto’s voor parkeerhandhaving zijn elektrisch. En ook de veegvuilauto’s van wijkonderhoud en service worden vervangen voor elektrische exemplaren.

Zo hebben we voor de personenauto’s van de gemeente in maart 2018 een nieuw leasecontract gegund. We leasen alleen nog maar elektrische auto’s, tenzij de bedrijfsvoering hierdoor in het geding komt. Een uitzondering zijn bijvoorbeeld de zwaardere vrachtwagens die we gebruiken voor de huisvuilinzameling, hiervoor zijn nog weinig schonere alternatieven beschikbaar. Een duurzaam alternatief is biobrandstof, deze hebben we onlangs ook opnieuw aanbesteed. Dit alles zorgt ervoor dat we 30% minder CO2 uitstoten. Daarnaast volgen we de ontwikkelingen op het gebied van waterstof op de voet.

Groenwerktuigen

Ook bij het kappen en snoeien van bomen gebruiken we steeds vaker elektrische werktuigen. De technologie ontwikkelt zich snel en daardoor kan steeds meer werk elektrisch worden gedaan. Op de landgoederen Amelisweerd en Rhijnauwen zijn duurzaamheid als een belangrijke eis opgenomen in de aanbesteding van het groenonderhoud. De groenmedewerkers en de aannemer werken hier nu grotendeels elektrisch. Standaard rijden er nu 3 elektrische voertuigen rond op de landgoederen.

Van het hout dat vrijkomt bij het onderhoud wordt landgoedmeubilair zoals banken, hekken en soms zelfs bruggen van gemaakt. Ook bij groenonderhoud in de stad gebruiken we liever elektrische werktuigen. Als we bomen in een woonwijk moeten snoeien, doen we dat met een elektrische zaag. Vergeleken met een motorzaag maakt die ook nog eens minder lawaai, met als voordeel dat de omwonenden minder last hebben van de werkzaamheden.

Hulp en contact Milieu

Telefoon

14 030

E-mail

milieu@utrecht.nl