Bestuur en organisatie Omgevingsvisie

afbeelding met tekening van gebouwen die overgaat in de kaart van een bestemmingsplan

In de omgevingsvisie staat wat het gemeentelijke beleid is over de ‘fysieke leefomgeving’. Dus de omgeving waarin we wonen, werken en recreëren. Bijvoorbeeld een buurt of wijk, een winkelgebied of een park.

In deze Omgevingsvisie Utrecht (versie 1.0) staat alleen het beleid dat al is vastgesteld door het  gemeentebestuur. Het is daarom niet mogelijk om hier opnieuw op in te spreken.

De omgevingsvisie bevat heel veel verschillende onderwerpen. Daarom is het onmogelijk om in één keer een geheel nieuwe omgevingsvisie vast te stellen. De gemeente bouwt de omgevingsvisie stukje bij beetje verder op. Bijvoorbeeld door aanvullend of nieuw beleid over een bepaald onderwerp toe te voegen, of door het gebiedsgerichte beleid aan te vullen of actueel te maken.

Opzet

De omgevingsvisie bestaat uit 3 delen.

  • De koers: het beleid voor de lange termijn
  • Thematisch beleid: het beleid over een bepaald onderwerp, bijvoorbeeld groenbeleid of parkeerbeleid
  • Gebiedsbeleid: beleid dat alleen in een bepaald gebied geldt. We gaan dit onderdeel de komende jaren opbouwen door het bestaande gebiedsbeleid in te voegen en nieuw beleid op te stellen

Hulp en contact Omgevingsvisie

E-mail

omgevingswet@utrecht.nl

Telefoon

14 030