Omgevingsvisie De koers

De koers helpt de gemeente om antwoord te kunnen geven op de vraag: wat moeten we nu doen om te zorgen dat de gemeente ook op langere termijn leefbaar is. Zodat er genoeg huizen, scholen, parken, sportvelden zijn en er voldoende werkgelegenheid is.

De koers: hoofdlijn van het beleid

Utrecht kiest voor een gezonde groei als koers voor de lange termijn. Utrecht groeit van een gemeente met 340.000 inwoners in 2016 naar ongeveer 410.000 inwoners in 2030. Daarom bouwen we de komende jaren duizenden woningen.

roeiers op het Merwedekanaal bij de Veilinghaven

Bij het bouwen van nieuwe woningen staan gezondheid, leefbaarheid en duurzaamheid voorop. De gemeente wil de woningen binnen het stedelijke gebied bouwen en daarbij flink investeren in de openbare ruimte en voorzieningen. Tegelijkertijd zoeken we oplossingen voor problemen. We willen bijvoorbeeld de druk op de woningmarkt verlichten. Door drukte op de woningmarkt stijgen de prijzen van huizen waardoor  een deel van de woningvoorraad onbetaalbaar wordt voor mensen met een lager inkomen.

De Merwedekanaalzone, het Jaarbeursterrein en Leidsche Rijn zijn de grote gebieden waar veel gebouwd en ontwikkeld gaat worden. Maar er wordt ook gebouwd op kleinere plekken, zoals bij de 2e Daalsedijk en het Kruisvaartterrein. De Binnenstad, het Stationsgebied, het Utrecht Science Park en Leidsche Rijn Centrum bieden ruimte voor economische ontwikkelingen.

Lees meer over de koers in de nota Ruimtelijke Strategie, Utrecht kiest voor gezonde groei (2016) (pdf, 2,5 MB)

Uitvoering

  • Programmabegroting: hierin staat hoeveel geld de gemeente in een bepaald jaar uit wil geven voor het uitvoeren van het beleid.
  • Voorjaarsnota: hierin staat of de uitvoering van het beleid lukt en of er meer of minder geld nodig is.

De begroting en de voorjaarsnota worden elk jaar door de gemeenteraad vastgesteld.

Plannen en projecten die bij elkaar horen, zoals verkeersprojecten, worden gebundeld. Een bundeling van plannen en projecten wordt een programma genoemd. Deze uitvoeringsprogramma's worden gebruikt om doelen op lange termijn te bereiken. Hierin staat ook hoeveel geld en welke andere middelen nodig zijn. Het college van burgemeester en wethouders stelt de uitvoeringsprogramma's vast.