Omgevingsvisie Gebiedsbeleid

In gebiedsbeleid maakt de gemeente de koers en het thematische beleid passend binnen een specifiek gebied. Utrecht kiest voor een gezonde groei als koers. Zo willen we ervoor zorgen dat de gemeente ook op langere termijn leefbaar blijft. Wat dit per gebied betekent werken we uit in het gebiedsbeleid.

Bij het maken van het gebiedsbeleid is inspraak altijd mogelijk. We wegen de mening en belangen van mensen of bedrijven in het gebied zorgvuldig af.

schaatsers bij het theehuis in het Máximapark

Soms spreekt beleid van het ene thema het andere tegen in een bepaald gebied. Ook kunnen bedrijven of inwoners tegengestelde meningen of belangen hebben. Bij tegengestelde belangen of beleidsthema's maakt het gemeentebestuur een afweging. In het park bij kasteel Haarzuilens mag bijvoorbeeld niet gebouwd worden. Hier krijgt het belang van het groen en van de cultuurhistorie voorrang boven de bouw van sociale huurwoningen.

De afweging van verschillende thema’s en belangen leggen we uit in het gebiedsbeleid. Het doel hiervan is dat initiatiefnemers snel inzicht krijgen in de ontwikkelingsmogelijkheden op een bepaalde locatie en dat bewoners weten hoe de gemeente met initiatieven zal omgaan.

Het gebiedsbeleid wordt de komende jaren toegevoegd aan deze omgevingsvisie. We voegen gaandeweg het bestaande gebiedsbeleid en vervolgens ook nieuw beleid toe. Het gebiedsbeleid gaat over de fysieke leefomgeving, zoals bedoeld in de Omgevingswet.

Uitvoering van gebiedsbeleid

De belangrijkste uitvoeringsinstrumenten voor gebiedsbeleid zijn:

  1. het bestemmingsplan, dat bij de invoering van de Omgevingswet (rond 2020) ‘omgevingsplan’ gaat heten. 
  2. de omgevingsvergunning, hiermee is het mogelijk om af te wijken van het bestemmingsplan

Omgevingsvergunning

Wilt u een gebouw veranderen, bouwen of verbouwen, maar mag dit niet volgens het bestemmingsplan? Dan moet u een omgevingsvergunning aanvragen. De gemeente bekijkt of die verleend kan worden. Met een omgevingsvergunning is het mogelijk om af te wijken van het bestemmingsplan. De gemeente kan zo’n vergunning verlenen als de afwijking past in het gebiedsbeleid en het themabeleid.

Ruimtelijk regisseur als contactpersoon

Voor elk gebied in de stad is een ruimtelijk regisseur aangewezen. De ruimtelijk regisseur begeleidt alle projecten van initiatief tot uitvoering. Wilt u een locatie (her)ontwikkelen, bijvoorbeeld een kantoor verbouwen tot appartementen, dan kunt u contact opnemen met de ruimtelijk regisseur via telefoonnummer 14 030.