Omgevingsvisie Omgevingsvisie en milieueffectrapportage deelgebied Beurskwartier en Lombokplein


Dit is een ontwerpversie van de omgevingsvisie deelgebied Beurskwartier en Lombokplein. Inspraak op het concept omgevingsvisie en milieueffectrapportage is niet meer mogelijk. Reageren op de omgevingsvisie kon tot en met 2 juni 2017.


In een omgevingsvisie staat in hoofdlijnen wat we willen met een gebied. Hoe we het willen inrichten en waar we het voor willen gebruiken. In een milieueffectrapportage staat wat nodig is en wat mag voor het milieu. En welke maatregelen nodig zijn om rekening te houden met het milieu of om nadelige gevolgen te compenseren (goed te maken).

Van toekomstvisie naar omgevingsvisie

We willen het centrum van Utrecht vergroten. Een eerste aanpak met ideeën staat in Toekomstvisie Utrecht Centrum ‘a healthy urban boost’. Samen met bewoners, belanghebbenden en experts hebben we  onderzoek gedaan hoe we dat zo goed mogelijk voor elkaar kunnen krijgen. Onder andere hoe we dit op een gezonde en duurzame manier kunnen doen. De resultaten staan in de omgevingsvisie Beurskwartier en Lombokplein.

Lees de omgevingsvisie Beurskwartier en Lombokplein (Let op: zware pdf, 20 MB)

Overzicht onderliggende informatie

Hulp en contact Beurskwartier en Lombokplein

Telefoon

14 030

E-mail

stadslab@utrecht.nl