Omgevingsvisie Omgevingsvisie en milieueffectrapportage deelgebied Merwedekanaalzone

impressie met mensen op de voorgrond en woningen aan de achtergrond met watertje ervoor.

Omgevingsvisie (deel 2) en uitkomsten mobiliteitsonderzoeken

De gemeenteraad heeft op 8 februari 2018 de milieueffectrapportage (MER) en Ruimtelijke Agenda van de Omgevingsvisie Merwedekanaalzone (deel 1) vastgesteld. De gemeente werkt nu aan deel 2 van de omgevingsvisie Merwedekanaalzone, het Uitwerkingsplan. 

In de MER staat dat er in de Merwedekanaalzone 6.000 woningen bij kunnen komen. In de Ruimtelijke Agenda zijn vragen opgenomen om te onderzoeken of er op een verantwoorde en gezonde manier op termijn kunnen doorgroeien naar 9.000 woningen erbij in het gebied. Daarvoor zal op termijn wel de MER moeten worden geactualiseerd. Een deel van de onderzoeken gaat over mobiliteit. Hiervoor heeft de gemeente samen met de ontwikkelende partijen twee onderzoeken laten uitvoeren. De uitkomsten van deze mobiliteitsonderzoeken gebruiken we voor het maken van deel 2 van de Omgevingsvisie: het Uitwerkingsplan.

Het gaat om de volgende onderzoeken:


Omgevingsvisie (deel 1) en MER Merwedekanaalzone

Het college had de omgevingsvisie en MER naar de gemeenteraad gestuurd. Samen met de reacties van de inspraakprocedure.

Aanpassingen omgevingsvisie

De raad heeft een aantal punten in de omgevingsvisie Merwedekanaalzone aangepast:

  • type woningen (aandeel sociale woningbouw en middeldure huur)
  • aantal bruggen voor langzaam verkeer
  • gezond stedelijk leven
  • werkgelegenheid
  • het actief betrekken van met name bewoners in de omliggende buurten

Lees verder in het persbericht

Lees de introductie op de Omgevingsvisie Merwedekanaalzone (pdf, 661 kB)

Bekijk de Omgevingsvisie Merwedekanaalzone (pdf, 15 MB) 2 maart 2018

Impressie met op voorgrond tuintje en woningen aan de zijkanten en op de achtergrond
Impressie Merwedekanaalzone (Marco Broekman)
Impressie met op voorgrond mensen en winkel en op de achtergrond woningen
Impressie Merwedekanaalzone (Marco Broekman)

Hulp en contact Merwedekanaalzone

Telefoon

14 030

E-mail

merwedekanaalzone@utrecht.nl