Deelgebied Vleuten-De Meern Welke stappen zet een initiatiefnemer?


Dit is een conceptversie van de omgevingsvisie deelgebied Vleuten-De Meern. 


Stap 1: bestemmingsplan

Heeft het initiatief iets te maken met:

 • het bouwen of veranderen van gebouwen, of
 • het veranderen van de functie van een gebouw of terrein (bijvoorbeeld een kantoor ombouwen tot wooncomplex)?

Bekijk dan eerst het bestemmingsplan. Daarin staat wat de regels zijn voor het gebruik van de ruimte binnen de wijk.

Als het initiatief in het bestemmingsplan past, kan de initiatiefnemer het initiatief uitvoeren. Hij of zij moet wel de benodigde vergunningen hebben.

Past het initiatief niet in het bestemmingsplan? Dan kan de initiatiefnemer een omgevingsvergunning aanvragen om te mogen afwijken van het bestemmingsplan. Ga verder met stap 2.

Stap 2: kaders en ambities

De gemeente mag met een omgevingsvergunning toestemming geven om af te wijken van een bestemmingsplan, maar moet dat wel goed kunnen uitleggen. U moet eerst de gemeente overtuigen dat het afwijken van het bestemmingsplan nodig is.

De omgevingsvisie, deelgebied Vleuten-De Meern kan daarbij helpen. U en de gemeente kunnen uit deze omgevingsvisie argumenten halen waarom een initiatief toch past in de wijk.

Bekijk daarom of het initiatief aansluit bij de kaders en ambities van de omgevingsvisie, deelgebied Vleuten-De Meern.

Stap 3: overleg met de gemeente

De initiatiefnemer kan het initiatief met de gemeente bespreken. Hoe beter het initiatief aansluit bij de kaders en ambities, hoe meer de gemeente kan meewerken met het initiatief.

symbool groen: handdruk

 

Is het een kleine ontwikkeling die naadloos aansluit bij de kaders en ambities voor ontwikkelingen in de wijk?

 • De gemeente kan dan waarschijnlijk meewerken aan het initiatief. Omwonenden krijgen vaak wel de mogelijkheid om hun mening over het initiatief te geven, voordat de gemeente groen licht kan geven.
symbool oranje: overleg

 

Is het initiatief een grote ontwikkeling of sluiten uw plannen gedeeltelijk aan bij de kaders en ambities?

 • Samen organiseren initiatiefnemer en gemeente een gesprek met de buurt.
 • Mogelijk moeten het initiatief en/of de omgevingsvisie worden bijgesteld.
 • We bespreken samen wat er nog nodig is om het initiatief uit te voeren.
symbool rood: blokkerende hand

 

Past het initiatief niet bij één of meer kaders voor ontwikkelingen?

 • Het initiatief is waarschijnlijk niet gewenst in deze wijk.
 • Als de initiatiefnemer denkt dat het initiatief toch een belangrijke bijdrage kan leveren aan de kwaliteit van de wijk of aan de gemeente, dan kan hij of zij met de gemeente bekijken of er toch mogelijkheden zijn voor het plan. Een belangrijk onderwerp van het gesprek is of het initiatief kan rekenen op draagvlak van de bewoners en andere belanghebbenden.

Stap 4: omgevingsvergunning aanvragen

De initiatiefnemer kan een omgevingsvergunning aanvragen om af te mogen wijken van het bestemmingsplan.

Voor het verlenen van de omgevingsvergunning toetst de gemeente het initiatief op de volgende punten:

 • het draagt bij aan de koers van de wijk
 • het sluit aan op de kaders en ambities in de omgevingsvisie
 • de voordelen voor de wijk zijn groter dan de wens om de wijk te houden zoals die is
 • het voldoet aan gemeentelijk beleid
 • het voldoet het aan de eisen van de wet

Het kan zijn dat er onderzoek gedaan moet worden, voordat we een vergunning verlenen. Hoe meer het initiatief afwijkt van het bestemmingsplan, hoe meer onderzoek er nodig is. De gemeente kan de initiatiefnemer vertellen welke onderzoeken nodig zijn.

Misschien zijn er ook nog andere vergunningen nodig om het initiatief uit te voeren.