Omgevingsvisie Omgevingsvisie en milieueffectrapportage deelgebied Merwedekanaalzone

Omgevingsvisie en MER Merwedekanaalzone vastgesteld door gemeenteraad

De gemeenteraad heeft op 8 februari 2018 de omgevingsvisie Merwedekanaalzone en de milieueffectrapportage (MER) vastgesteld. Het college had de omgevingsvisie en MER naar de gemeenteraad gestuurd. Samen met de reacties van de inspraakprocedure.

Aanpassingen omgevingsvisie

De raad heeft een aantal punten in de omgevingsvisie Merwedekanaalzone aangepast:

  • type woningen (aandeel sociale woningbouw en middeldure huur)
  • aantal bruggen voor langzaam verkeer
  • gezond stedelijk leven
  • werkgelegenheid
  • het actief betrekken van met name bewoners in de omliggende buurten

Lees verder in het persbericht

Bekijk de Omgevingsvisie Merwedekanaalzone (pdf, 15 MB) 2 maart 2018

Impressie met op voorgrond tuintje en woningen aan de zijkanten en op de achtergrond
Impressie Merwedekanaalzone (Marco Broekman)
Impressie met op voorgrond mensen en winkel en op de achtergrond woningen
Impressie Merwedekanaalzone (Marco Broekman)

Hulp en contact Merwedekanaalzone

Telefoon

14 030

E-mail

merwedekanaalzone@utrecht.nl