Omgevingsvisie Deelgebied Vleuten-De Meern (ontwerp)


Dit is een ontwerpversie van de omgevingsvisie deelgebied Vleuten-De Meern. 


Inwoners van Vleuten-De Meern zijn erg tevreden met de leefomgeving, meer dan in andere wijken in Utrecht. We willen ervoor zorgen dat Vleuten-De Meern ook op lange termijn leefbaar is en zo'n prettige wijk blijft. In deze omgevingsvisie staat wat we kunnen doen om daarvoor te zorgen. Want Utrecht verandert en daar willen we op inspelen.

Utrecht groeit hard en gaat richting 400.000 inwoners. Dit heeft ook gevolgen voor Vleuten-De Meern. Groei van de stad brengt kansen met zich mee, maar de ontwikkeling moet wel passen bij de wijk en bij de wensen en waarden van de inwoners.

De koers: ontwikkelen met dorps karakter

De huidige leefomgeving is al erg goed, en geeft een sterke basis. Bewoners hebben input gegeven aan de gemeente over wat zij belangrijk vinden. Zij noemen Vleuten-De Meern vaak ‘dorps’, en vonden de volgende thema's het belangrijkst:

  • voldoende groen
  • elkaar makkelijk ontmoeten
  • fijne woon- en werkomgeving
  • prettig kunnen verplaatsen (op de fiets, lopend, met het openbaar vervoer of met de auto)

Nieuwe ontwikkelingen en trends, bijvoorbeeld de groei van de stad, kunnen bijdragen aan het goed houden, verbeteren van deze thema’s.

De 4 thema's met bijbehorende begrippen. Bijvoorbeeld bij Groen: landschap, natuur, sport, water. Bij Ontmoeten: winkels, voorzieningen, zorg, levendig. Bij Woonomgeving: duurzaam, ruim, veilig. Bij Verplaatsen: ov, bereikbaar, fietsen, wandelen.

Vleuten-De Meern voelt als een dorp in de stad. Dit is een belangrijke, unieke waarde voor de wijk. Vleuten, De Meern en Haarzuilens zijn de oude dorpskernen van de wijk. In de loop der tijd is hier steeds meer nieuwbouw omheen gekomen. De oude kernen vormen natuurlijke centra en hebben hun dorpse karakter behouden. De nieuwbouw heeft door de ruime opzet een kindvriendelijk en groen karakter.

Er is behoefte aan een saamhorigheidsgevoel. Mensen willen weten wie hun buren zijn en elkaar helpen. Het dorpse karakter is niet alleen iets sociaals. Het heeft ook te maken met de voorzieningen, het groen en de opzet van de bebouwing. De bebouwing in de oude kernen is kleinschalig, dat wil zeggen niet te hoge gebouwen en met veel ruimte ertussen.

In het gebied is dus een mix van oude en nieuwe bebouwing. Dit geeft charme aan het gebied. Er is veel groen in de wijk. In de directe woonomgeving zijn dat de tuinen, plantsoenen en parken. Grotere groene gebieden en het omliggende landschap, zoals het Maximapark en Haarzuilens zijn makkelijk te bereiken. Dit zijn belangrijke recreatiegebieden voor de wijk en voor bewoners uit de rest van de stad.

Plangebied

Kaart waarop het plangebied is aangegeven: Haarzuilens, De Meern, Vleuten inclusief het buitengebied eromheen,

Hulp en contact Omgevingsvisie

E-mail

omgevingswet@utrecht.nl

Telefoon

14 030