Omgevingsvisie deelgebied Vleuten-De Meern Spelregels bij ontwikkelingen


Dit is een ontwerpversie van de omgevingsvisie deelgebied Vleuten-De Meern. 


De thema’s groen, ontmoeten, woon- en werkomgeving en verplaatsen vertegenwoordigen de belangrijkste waarden in de wijk. Bij al deze thema’s staat wat koersbepalend is, wat er behouden en wat er ontwikkeld kan worden.

Wilt u iets wilt ontwikkelen of veranderen in de wijk. Lees dan eerst de spelregels. Bij een nieuwe ontwikkeling kijken we altijd in hoeverre dit past bij één of meer spelregels.

Groen

 • zorg voor een groene aankleding bij ruimtelijke ontwikkelingen
 • koester het Máximapark en zorg voor eigentijdse recreatieve mogelijkheden
 • laat ontwikkelingen bijdragen aan maatregelen tegen klimaatverandering
 • koester het landschap rond Haarzuilens en draag bij aan de recreatievraag uit wijk, stad en regio
 • benut kansen die de archeologie in het gebied bieden

Woon- en werkomgeving

 • maak woningtypen die passen bij de vraag uit de wijk
 • zorg dat mensen zelfstandig kunnen blijven wonen ook als ze ouder worden
 • maak kleine bedrijfjes in de wijk mogelijk
 • stimuleer duurzaam en energie neutrale woningen
 • gebruik een dorpseigen bouwstijl
 • zorg voor sfeer in de dorpskernen en draag bij aan dorpsgevoel in de nieuwe buurten.

Ontmoeten

 • zorg voor goed bezochte winkelcentra met een goede mix van winkels, horeca en ander soort dienstverlening
 • maak ruimte voor ontmoetingen in de buurt, ook voor een mix van doelgroepen

Verplaatsen

 • zorg dat iedereen zich veilig voelt in het verkeer. Met extra aandacht voor kinderen en ouderen
 • ontken het autogebruik niet, maar stimuleer andere vormen van vervoer

Hulp en contact Omgevingsvisie

E-mail

omgevingswet@utrecht.nl

Telefoon

14 030