Omgevingsvisie deelgebied Vleuten-De Meern Groene woonomgeving


Dit is een ontwerpversie van de omgevingsvisie deelgebied Vleuten-De Meern. 


"Een rustige, groene wijk", dat is Vleuten-De Meern volgens bewoners. Niet alleen vanwege het Máximapark of door het landschap rondom Haarzuilens, maar vooral ook door het groen in de woonomgeving.

Wat bewoners hier fijn vinden en waarderen zijn:

  • groenstroken en bloemperkjes
  • historische dijken en lanen
  • de vele, oudere bomen in de wijk
  • de parken en plantsoenen
kinderen planten een boom

Meer 'klein groen'. Niet alleen wat bomen, maar ook kleine stukjes met wat groenperkjes bijvoorbeeld langs huizen of om grote stukken bestrating te 'breken'

Het groen moet er natuurlijk wel verzorgd uit blijven zien en goed worden onderhouden. Dit is belangrijk voor de uitstraling van de wijk en het gevoel van veiligheid.

De groei van de stad vraagt ook om ontwikkeling van nieuw groen en het verbeteren van bestaand groen. In het groenstructuurplan en in het bomenbeleid is dit uitgewerkt.

Spelregel: zorg voor een groene aankleding bij ruimtelijke ontwikkelingen.

Behoud

Behoud en versterking van het groen is de basis voor de woonomgeving in de toekomst. Het groen in de stad moet voor iedereen bereikbaar zijn en we willen dat de kwaliteit van het groen goed blijft. Utrecht groeit en daarom leggen we vast welke plekken we groen willen houden. Deze staan in het groenstructuurplan. Op die manier kunnen we hier rekening mee houden bij ontwikkelingen en beschermen we het groen.

Voor Vleuten-De Meern is bescherming van het groen juridisch planologisch vastgelegd in het bestemmingsplan.

Onderhoud en beheer

De gemeente is verantwoordelijk voor het onderhoud en beheer van het grootschalig groen in de wijk. Dit moet aan bepaalde voorwaarden voldoen, dit is uitgewerkt in kwaliteitsbeelden. Op basis hiervan kijken we per locatie in de wijk hoe we het groen beheren. Bijvoorbeeld wanneer we moeten snoeien of onkruid verwijderen. Er zijn dus geen vaste afspraken over het onderhoud. Hoe vaak en wanneer is afhankelijk van de plek en het soort groen. Op dit moment voldoet het groen in de wijk ruimschoots aan de norm.

Een luxere uitstraling is mogelijk in overleg met bewoners. Zij moeten hier dan zelf actief aan meedoen. Sommige bewoners beheren al samen een stukje openbaar groen in de buurt. De gemeente staat hier altijd voor open en kan eventueel een deel van de kosten betalen via het Initiatievenfonds.

Kansen

Samen met bewoners is het Wijkgroenplan Vleuten-De Meern (pdf, 22,1 MB) opgesteld. Hierin zijn 29 groenprojecten aangewezen. Deze zijn inmiddels klaar of worden in 2017 uitgevoerd. Het gaat bijvoorbeeld om:

  • bomen plaatsen
  • groenstroken opnieuw inrichten
  • bloembollen planten
  • dorpstuin realiseren

Natuurlijk kan het altijd nog beter. Daarom hebben we veel gesproken met wijkbewoners, recreanten en mensen die werken in Vleuten-De Meern. Hieruit kwamen verbeterpunten naar voren die we hebben samengevat in 4 aanbevelingen:

Recreatie in de parken

Groen voor kinderen

Variatie en ecologische verrijking

Zelfbeheer door bewoners

Hebt u behoefte aan bankjes, speelplekken, variatie in groen of andere soorten speelmogelijkheden? Dan kunt u terecht bij het wijkbureau. Samen kijken we dan wat de mogelijkheden en gevolgen zijn en wie het kan uitvoeren. Soms kunt u hiervoor geld krijgen via het Initiatievenfonds.