Omgevingsvisie deelgebied Vleuten-De Meern Máximapark


Dit is een ontwerpversie van de omgevingsvisie deelgebied Vleuten-De Meern. 


Het Máximapark is hét park van de wijk. Dé plek die de verschillende buurten met elkaar verbindt en waar bewoners elkaar ontmoeten. Daarnaast maken ook veel mensen van buiten de wijk gebruik van het park. Het functioneert steeds meer als een echt stadspark. De verwachting is dat het gebruik van het Máximapark toeneemt.

Spelregel: koester het Máximapark en zorg voor eigentijdse recreatieve mogelijkheden.

Behoud

Het Máximapark is 300 hectare groot, waarvan 100 hectare openbaar groen. Het Máximapark is rustig, maar tegelijk dynamisch en levendig. Dit is ook goed te zien aan wat er allemaal in het park is en te doen is:

 • het Lint
 • de Vlinderhof
 • bosspeeltuin
 • de Buitenhof
 • activiteitenterrein
 • parkrestaurant
 • sportvelden en –accommodaties
 • fiets- en wandelroutes
 • plekken met natuur

Het park moet een open uitstraling hebben en voor iedereen toegankelijk zijn

vijver en bijzondere planten in het Máximapark

Het Máximapark is fantastisch!

Het behoud van de rust in combinatie met de levendige functies in het park wordt geregeld in het bestemmingsplan. Daarnaast zijn er voor alle parken in Utrecht parkregels over picknicken, honden, fietsen en evenementen.

Bescherming archeologie en natuur

Het Máximapark is een archeologische vindplaats, met resten uit de Romeinse tijd. We willen dit uiteraard behouden en dus goed beschermen. Ook is het Máximapark een belangrijke ecologische verbinding tussen de stad Utrecht, Leidsche Rijn en het Groene Hart. Dit betekent dat veel dieren en planten (zaden) zich via het Máximapark van plek naar plek kunnen verplaatsen.

Geen nieuwbouw

Nieuwbouw van extra woningen binnen het Lint is niet gewenst. Op dit moment lopen er nog een aantal projecten voor nieuwbouw in het Máximapark. Nadat de bouw van deze woningen klaar is komen er geen nieuwe huizen meer bij.

Kansen

Het gebruik van het Máximapark neemt in de komende jaren toe, net als in andere parken. Ook bewoners uit wijken met minder groen zullen vaker naar het Máximapark gaan. We willen een mooi evenwicht tussen de volgende zaken:

 • voldoende rust en ruimte
 • gezelligheid en sfeer
 • groen en natuur
 • sportieve activiteiten

Kleinschalige evenementen in het Máximapark

Verlichting van Het Lint

Initiatieven en vrijwilligers