Omgevingsvisie deelgebied Vleuten-De Meern Water


Dit is een ontwerpversie van de omgevingsvisie deelgebied Vleuten-De Meern. 


Vleuten-De Meern is een waterrijk gebied. Het vele water en de natuurlijke uitstraling ervan wordt in de wijk erg gewaardeerd. Er wordt 's zomers veel gezwommen in Vleuten-De Meern.

Vooral de officiële zwemlocaties Haarrijnse plas en Strijkviertel zijn populair. In de toekomst wordt water nog belangrijker in de wijk voor:

  • recreatief gebruik, bijvoorbeeld zwemmen of varen
  • gevoel van ‘groene woonomgeving’
  • opvang van veranderingen in het klimaat, bijvoorbeeld afvoer van overtollig regenwater en verkoeling bij hitte

Spelregel: laat ontwikkelingen bijdragen aan maatregelen tegen klimaatverandering

jongens en meisjes varen met bootjes en een surfplank over de Leidsche Rijn

Meer steigers, zodat mensen en kinderen kunnen zwemmen in het water naast hun huis.

Behoud

Het water in de wijk en het vaarwater door de wijk heen geven een bijzondere uitstraling aan de wijk. Dit is daarom opgenomen in het bestemmingsplan, zodat bij veranderingen juridische bescherming bestaat. Hetzelfde geldt voor de officiële zwemlocaties Haarrijnse plas en Strijkviertel.

Kansen

Veel mensen in de wijk hebben aangegeven dat zij het water beter willen kunnen zien en dat ze het meer willen gebruiken. Daarvoor moeten de randvoorwaarden wel goed zijn. De gemeente werkt al aan verbetering van de waterkwaliteit, waterbeheer en het opvangen van de gevolgen van veranderingen in het klimaat.

Meer beleving en gebruik van het water

Meer vaarroutes

Volksgezondheid en wateroverlast

Aanpassen aan klimaatverandering

Het klimaat verandert. De gemiddelde temperatuur stijgt, waardoor de zomers heter en de winters zachter worden. Naar verwachting zijn in 2050 de winters in Utrecht vergelijkbaar met de huidige winters in Nantes of Bordeaux. Door stijgende temperaturen neemt de neerslag in de winter toe. We verwachten in de zomer vaker regenbuien waarbij in korte tijd heel veel water valt. Daarom moeten we in de wijk een aantal maatregelen nemen om de woonomgeving in alle jaargetijden veilig en prettig te houden.

We nemen maatregelen die zich richten op:

  • wateroverlast door extreme neerslag
  • langere perioden met droogte, mogelijk in combinatie met bodemdaling en zettingen
  • hitteoverlast, met name in dichtbebouwde omgevingen met weinig groen
  • toename van recreatieve gebruik van de openbare ruimte, zoals terrassen, zwemwater en parken, door stijgende temperaturen