Omgevingsvisie deelgebied Vleuten-De Meern Ontmoeten


Dit is een ontwerpversie van de omgevingsvisie deelgebied Vleuten-De Meern. 


Bewoners ontmoeten elkaar en hebben contact in de wijk. Mensen komen elkaar tegen in dorpskernen, winkelcentra, horeca, sportverenigingen, scholen en buurthuizen. Ontmoetingen zouden daar (bijna) vanzelf moeten gaan.   

Sociale cohesie

Bewoners vinden het belangrijk om mensen in de buurt te kennen, dat helpt voor het dorpsgevoel. Door gezamenlijke activiteiten leren mensen elkaar kennen, dit creëert sterke sociale banden tussen buurtbewoners (sterke sociale cohesie) in de wijk. Sociale cohesie vormen de mensen in de wijk zelf. Hiervoor zijn de volgende zaken van belang:

  • samen iets opbouwen
  • samen tradities maken
  • een gezamenlijke geschiedenis

De gemeente kan zorgen dat de randvoorwaarden goed zijn. Bijvoorbeeld door:

  • goede locaties waar mensen elkaar kunnen ontmoeten
  • hulp bij het organiseren van evenementen
  • faciliteren van organisaties die activiteiten en sociale structuren in de wijk bevorderen.  

Lees meer over sociale cohesie

Levendige winkelcentra en horeca

In de wijk zijn 4 winkelcentra. Zij hebben elk een eigen sfeer. Bewoners vinden dat de sfeer en levendigheid in alle winkelcentra beter kan. Horeca zorgt voor levendigheid, gezelligheid en een mogelijkheid om anderen te ontmoeten. Voor de winkelcentra wordt toevoegen van horeca vaak als oplossing gezien. Maar ook op andere plekken in de wijk is horeca gewenst en mogelijk.

Lees meer over levendige winkelcentra en horeca

Voorzieningen en activiteiten

Bij maatschappelijke voorzieningen, zoals sportlocaties en buurthuizen, is de kans groot dat mensen elkaar ontmoeten. Dit is ook het geval bij evenementen, zoals de (kerst)markt, de braderie, intocht van Sinterklaas. Bijvoorbeeld bij buurthuizen en evenementen zijn er mogelijkheden om meer mensen te bereiken en te zorgen dat er meer gebruik van wordt gemaakt. Hierdoor ontstaat er meer contact tussen bewoners.

Lees meer over voorzieningen en activiteiten

festival op het binnenterrein van Castellum Hoge Woerd

Ontmoetingen voor ouderen

In de kernen Vleuten en De Meern wonen relatief veel ouderen. Bewoners willen graag oud worden in hun eigen buurt en zelfstandig blijven wonen. Voor ouderen zijn winkels, zorgvoorzieningen en voorzieningen in de buurt belangrijk. Deze ontmoetingsmogelijkheden voor ouderen moeten makkelijk bereikbaar zijn.

Lees meer over ontmoetingen voor ouderen

Ontmoetingsplekken voor jongeren

In Vleuten-De Meern wonen veel jongeren en waarschijnlijk komen er steeds meer bij. Ontmoetingsplekken voor jongeren zijn dus juist in deze wijk van belang. Er zijn 2 soorten ontmoetingsplekken:

  • speciaal gemaakt voor jongeren, zoals een halfpipe (skateboardplek)
  • plekken waar jongeren zelf samenkomen, zonder dat dit gestuurd wordt

Lees meer over ontmoetingsplekken voor jongeren

Kindvriendelijke wijk

Veel bewoners vinden Vleuten-De Meern een kindvriendelijke wijk. Op dit moment past het aanbod bij de vraag van bewoners. Maar kinderen worden ouder en het type bewoners kan veranderen. Daarom moet goed gekeken worden naar de vraag qua scholen en speelplekken in de toekomst.

Lees meer over kindvriendelijke wijk

Kaart met ontmoetingsgebieden

kaart met winkelcentra, dorpskernen Vleuten, De Meer en Haarzuilens, en ontmoetingsplaatsen als kasteel De Haar, Máximapark, De Roef, De Schalm en Castellum Hoge Woerd