Omgevingsvisie deelgebied Vleuten-De Meern Een kindvriendelijke wijk


Dit is een ontwerpversie van de omgevingsvisie deelgebied Vleuten-De Meern. 


In Vleuten-De Meern wonen veel kinderen, vooral in de nieuwe wijken. Veel gezinnen met kinderen zijn ook speciaal in Vleuten-De Meern gaan wonen omdat zij het een kindvriendelijke wijk vinden. In de nieuwe wijken zijn veel speelplekken voor jonge kinderen. Ook zijn er genoeg scholen en kinderdagverblijven. De tevredenheid over het basisonderwijs in de buurt is in Vleuten-De Meern met 78% veruit het hoogste van alle wijken in Utrecht.

Behoud

Veel bewoners vinden het vele groen en de speelplekken voor kinderen van 0-6 jaar erg belangrijk en zijn er tevreden over. Gezinnen met kinderen maken hier veel gebruik van. Kinderen spelen hier bijvoorbeeld. Op dit moment sluit het aanbod goed aan bij de wens van gezinnen met kinderen in deze leeftijdscategorie.

In het bestemmingsplan zijn het groen en de speelplekken opgenomen.

kinderen maken tekeningen met krijt op de stoep, in winkelcentrum Vleuterweide

Er wonen veel kinderen in de wijk dus de voorzieningen moeten daarop aansluiten

Kansen

De kind vriendelijkheid is een belangrijk onderdeel van de identiteit van de wijk. Er is veel speel- en beweegruimte voor kinderen en jongeren en er zijn goede voorzieningen. Natuurlijk zijn er altijd verbeteringen te bedenken. Bewoners noemen bijvoorbeeld: avontuurlijke speelplaatsen, meer en passende activiteiten in de wijk en 'gezonde' schoolgebouwen.

Meer avontuurlijke speelplaatsen voor oudere kinderen

De wat oudere kinderen (6-12) vragen vooral om coole speelplaatsen, een skatebaantje en een voetbalveldje met goals. Dit neemt meer ruimte in beslag dan speelplekken voor jongere kinderen. Veel ouders vragen vooral om avontuurlijke speelplaatsen, waar kinderen in de natuur kunnen ravotten.

Uit het Wijkspeelruimteplan Vleuten-De Meern (pdf, 7,7 MB) kwam het volgende:

  • tekort aan (goede) plekken voor jongeren (12 – 18) in de openbare ruimte. Dit tekort loopt waarschijnlijk op
  • tekort aan speelplekken voor kinderen tussen de 6 – 12 jaar in de nieuwbouwwijken

Hoe we dit kunnen oplossen:

  • groene gebieden geschikter maken voor spelen, sporten en ontmoeten
  • schoolpleinen inzetten voor meer speelruimte, door ze openbaar toegankelijk te maken. Zo krijgen het schoolgebouw en het schoolplein een buurtfunctie
  • woonstraten inrichten als veilige speelplek

In een woongebied geldt de 'Jantje Beton'-norm. Dit betekent dat 3% van het woongebied formele speelplaats moet zijn. Voor wijken met veel kinderen, zoals Vleuten-De Meern willen we deze 3% minimaal halen en het liefst daarboven zitten.

Activiteiten voor kinderen (en hun ouders)

Naast speelplekken en speeltuinen zijn er ook activiteiten voor kinderen gewenst. Ouders kunnen elkaar hier ook ontmoeten. Het organiseren van activiteiten is niet aan de gemeente. Wel wil de gemeente graag helpen. Bijvoorbeeld met financiële hulp via het Initiatievenfonds of hulp en informatie via het wijkservicecentrum, daarnaast kunnen Stichting Welzaam en/of Stichting JoU een rol spelen.

Schoolgebouwen

De gemeente en de scholen willen duurzame en 'gezonde' schoolgebouwen. Bijvoorbeeld door:

  • genoeg speelruimte
  • goede ventilatie
  • locatie met goede luchtkwaliteit
  • aandacht voor verkeersveiligheid bij scholen
  • aandacht voor Passend onderwijs. Zodat elk kind de juiste hulp en begeleiding krijgt die het nodig heeft.

We verwachten dat scholen meer aanmeldingen gaan krijgen en dat er mogelijk nieuwe schoolgebouwen bij moeten komen.

Lees meer over de visie op het onderwijshuisvesting in het Meerjarenperspectief Onderwijshuisvesting.