Omgevingsvisie deelgebied Vleuten-De Meern Levendige winkelcentra en horeca


Dit is een ontwerpversie van de omgevingsvisie deelgebied Vleuten-De Meern. 


Winkelcentra zijn belangrijk voor een wijk. Mensen doen hier niet alleen hun boodschappen, dit is ook een plek waar zij elkaar ontmoeten. In Vleuten-De Meern zijn 4 winkelcentra: Vleuterweide, Vleuten, Mereveldplein en Veldhof.

Horeca zorgt voor levendigheid, gezelligheid en een mogelijkheid om anderen te ontmoeten. Dit varieert van de dorpskroeg tot de sportkantine. Vleuten-De Meern heeft ongeveer evenveel horeca per 100 inwoners als andere wijken. Maar alle andere wijken in Utrecht liggen dichter bij de binnenstad, waar het horeca-aanbod groot is.

Spelregel: zorg voor goed bezochte winkelcentra met een goede mix van winkels, horeca en ander soort dienstverlening.

Behoud

De 4 winkelcentra hebben elk een eigen sfeer. Vleuterweide heeft veel verschillende voorzieningen, maar voelt voor veel mensen anoniem. Bewoners van de oude dorpskernen vinden het waardevol om naar de lokale slager en bakker te kunnen gaan. Maar kleine buurtcentra hebben veel concurrentie van de grote winkelcentra. Het Mereveldplein heeft 2 grote supermarkten. Veel bewoners gaan hier naartoe. Het Mereveldplein en Veldhof bieden gemak, maar de sfeer kan hier nog verbeteren.

Inwoners zijn tevreden over de bestaande horeca, maar vinden het te weinig. Vleuten-De Meern heeft ook pleisterplaatsen. Dit is horeca in een groene omgeving, waar ook mogelijkheden zijn voor recreatie. Voorbeelden hiervan zijn de horeca op het Stalplein (bij Kasteel de Haar) en in het Maximapark. Deze plekken zijn niet alleen waardevol voor buurtbewoners, maar ook voor mensen die verder weg wonen.

In het bestemmingsplan zijn de bestaande winkelcentra en horecagelegenheden opgenomen en staan de plekken aangegeven waar en wat voor soort nieuwe horeca mogelijk is. Daarbij houden we rekening met mogelijke drukte en overlast.

barpersoneel poseert achter de bar. Een klant zit aan de bar.

Een leuke kroeg in Vleuterweide mist nog wel

Kansen

De bestaande winkelcentra kunnen worden verbeterd. Ook is er de wens voor meer horeca.

Goedbezochte winkelcentra

Meer horeca voor levendigheid en gezelligheid