Omgevingsvisie deelgebied Vleuten-De Meern Levendige winkelcentra en horeca


Dit is een ontwerpversie van de omgevingsvisie deelgebied Vleuten-De Meern. 


Winkelcentra zijn belangrijk voor een wijk. Mensen doen hier niet alleen hun boodschappen, dit is ook een plek waar zij elkaar ontmoeten. In Vleuten-De Meern zijn 4 winkelcentra: Vleuterweide, Vleuten, Mereveldplein en Veldhof.

Horeca zorgt voor levendigheid, gezelligheid en een mogelijkheid om anderen te ontmoeten. Dit varieert van de dorpskroeg tot de sportkantine. Vleuten-De Meern heeft ongeveer evenveel horeca per 100 inwoners als andere wijken. Maar alle andere wijken in Utrecht liggen dichter bij de binnenstad, waar het horeca-aanbod groot is.

Spelregel: zorg voor goed bezochte winkelcentra met een goede mix van winkels, horeca en ander soort dienstverlening.

Behoud

De 4 winkelcentra hebben elk een eigen sfeer. Vleuterweide heeft veel verschillende voorzieningen, maar voelt voor veel mensen anoniem. Bewoners van de oude dorpskernen vinden het waardevol om naar de lokale slager en bakker te kunnen gaan. Maar kleine buurtcentra hebben veel concurrentie van de grote winkelcentra. Het Mereveldplein heeft 2 grote supermarkten. Veel bewoners gaan hier naartoe. Het Mereveldplein en Veldhof bieden gemak, maar de sfeer kan hier nog verbeteren.

Inwoners zijn tevreden over de bestaande horeca, maar vinden het te weinig. Vleuten-De Meern heeft ook pleisterplaatsen. Dit is horeca in een groene omgeving, waar ook mogelijkheden zijn voor recreatie. Voorbeelden hiervan zijn de horeca op het Stalplein (bij Kasteel de Haar) en in het Maximapark. Deze plekken zijn niet alleen waardevol voor buurtbewoners, maar ook voor mensen die verder weg wonen.

In het bestemmingsplan zijn de bestaande winkelcentra en horecagelegenheden opgenomen en staan de plekken aangegeven waar en wat voor soort nieuwe horeca mogelijk is. Daarbij houden we rekening met mogelijke drukte en overlast.

barpersoneel poseert achter de bar. Een klant zit aan de bar.

Een leuke kroeg in Vleuterweide mist nog wel

Kansen

De bestaande winkelcentra kunnen worden verbeterd. Ook is er de wens voor meer horeca.

Goedbezochte winkelcentra

Kleinere winkelcentra in de buurt hebben veel concurrentie van de grotere winkelcentra en internetwinkels. Buurtbewoners waarderen deze kleinere winkelcentra. Het kleinschalige, lokale en diverse winkelaanbod hoort in de wijk, vinden zij. Wat we willen in winkelcentra:

  • winkels alleen in winkelcentra en niet daarbuiten. Dit houdt de winkelcentra levendig en gaat leegstand tegen
  • goede balans van winkels, horeca en dienstverlening.

Dit willen zowel de winkeliers als de gemeente. Dit staat ook in het Ontwikkelingskader detailhandel. De balans bepalen de belanghebbenden in het gebied zelf. Dit zijn de ondernemers, de bewoners en de gemeente.

Ambachtelijkheid of het dorpseigen karakter van winkels ligt niet bij de gemeente. Dat is aan ondernemers zelf. Wel is er subsidie via Ondernemersfonds voor gemeenschappelijke initiatieven of investeringen door winkeliers. Bijvoorbeeld gezamenlijke kerstverlichting. dezelfde uitstraling voor alle winkels of beveiliging.

De locaties voor winkels, horeca en dienstverlening staan in het bestemmingsplan.

Meer horeca voor levendigheid en gezelligheid

We willen graag meer horeca in de wijk: in de oude kernen Vleuten, De Meern en Haarzuilens, bij de winkelcentra, bij/in de parken en in het gebied buiten de bebouwde kom (buitengebied). Het aanbod moet passen in de omgeving en geen directe overlast veroorzaken voor omwonenden.

Hoe we dit willen bereiken:

  • er zijn al plaatsen waar nieuwe horeca mag in het bestemmingsplan. Daar kunnen nieuwe horecaondernemers al starten. Bijvoorbeeld gebieden in Haarzuilens, plekken in het Maximapark en het paardenweitje in Vleuten aan de Hindersteinlaan.
  • samenwerking met Koninklijke Horeca Nederland, wijkbewoners en gemeente over nieuwe locaties

In het Ontwikkelingskader horeca staat binnen welke kaders horeca zich kan ontwikkelen.