Omgevingsvisie deelgebied Vleuten-De Meern Ontmoeting voor ouderen


Dit is een ontwerpversie van de omgevingsvisie deelgebied Vleuten-De Meern. 


Er wonen veel ouderen in Vleuten-De Meern en dit worden er in de komende jaren nog meer. Ouderen in Vleuten-De Meern op 1 januari 2017:

  • Vleuten-De Meern: 11,8 % ouder dan 65 jaar

Dit is na Overvecht het hoogste percentage in Utrecht. De verschillen binnen de wijk zijn groot:

  • Oude kernen Vleuten, Haarzuilens en De Meern: rond de 12,5 %
  • Veldhuizen en Vleuterweide: ruim 6 %

De komende jaren zal het aandeel ouderen binnen de wijk toenemen.

Zo lang mogelijk prettig, zelfstandig en vitaal wonen in de eigen buurt is voor veel mensen erg belangrijk. We willen dat mensen die extra zorg nodig hebben of ouder worden, zo lang mogelijk zelfstandig kunnen wonen. Bijvoorbeeld door:

  • samen kijken naar het aanbod van geschikte woningen
  • mogelijkheden bekijken voor ondersteuning in de eigen woning
  • voorzieningen toegankelijk maken voor iedereen
  • openbare ruimte zo inrichten dat het maken van een ommetje gemakkelijk is.

Daarnaast stimuleren we activiteiten gericht op speciale doelgroepen. De wijk is te spreken over het huidige aanbod. Wel moet er aandacht blijven voor ontmoetingsmogelijkheden voor senioren.

Behoud

Op verschillende plekken in de wijk zijn er activiteiten en bijeenkomsten voor en door senioren. Bijvoorbeeld bij dienstencentrum de Roef of de ‘huiskamers van de wijk’ van Stichting Welzaam en Rijnhoven. In De Parkhof van De Rijnhoven zijn ook activiteiten plaats voor wijkbewoners. Stichting Welzaam heeft ook een informatiepunt voor informatie over verschillende onderwerpen, vragen of bijvoorbeeld hulp met computers.

De locaties van de maatschappelijke voorzieningen zijn opgenomen in het bestemmingsplan. Het beheer en organisatie van activiteiten gebeurt door organisaties als Stichting Welzaam, Rijnhoven of in zelfbeheer (bij de Roef en De Schalm).

ouderen doen staand en zittend mee aan groepsbeweging, ze steken hun armen in de lucht

Een fontein bij de jeu-de-boulesbaan zou gezellig zijn, met bankjes, als ontmoetingsplaats voor ouderen

Kansen

Bewoners willen betere ontmoetingsmogelijkheden voor ouderen. Het bestaande aanbod moet blijven, maar bewoners vinden dat er ruimte is voor verbetering.

Ontmoetingen tussen jong en oud

Adviescommissie voor het Ouderenbeleid