Omgevingsvisie deelgebied Vleuten-De Meern Voorzieningen en activiteiten


Dit is een ontwerpversie van de omgevingsvisie deelgebied Vleuten-De Meern. 


Buurtvoorzieningen zoals sportfaciliteiten, scholen, zorgvoorzieningen, parken en buurtcentra zijn belangrijke ontmoetingsplekken. Net als evenementen, bijvoorbeeld de kerstmarkt, de braderie, viering van Koningsdag en de markt in Vleuten. Daarnaast zijn er voorzieningen waar meer mensen op afkomen dan alleen de wijkbewoners, zoals: het Castellum Hoge Woerd, Kasteel De Haar en het Maximapark.

Spelregel: maak ruimte voor ontmoetingen in de buurt, ook voor een mix van doelgroepen.

Behoud

Bewoners zijn tevreden over het aanbod in de wijk.

Tevredenheid over voorzieningen in 2015
Voorziening        percentage tevreden wijkbewoners
basisonderwijs78 %

sport

78 %
cultuur52 %

Dit zijn hoge percentages vergeleken met de rest van Utrecht. Voor sport en het basisonderwijs zijn dit zelfs de hoogste tevredenheidscijfers in Utrecht. Op gebied van cultuuractiviteiten scoren alleen Binnenstad en Oost hoger.  

In 2015 was 40% actief in de buurt. Dat is gemiddeld in vergelijking met andere wijken in Utrecht. Daarvan deden de meeste mensen vrijwilligerswerk bij een sportvereniging of bij een school of crèche.

In gesprekken met bewoners en partijen uit de wijk is benadrukt dat buurthuizen belangrijk zijn voor verschillende doelgroepen. Hierbij is aangeven dat zowel bewoners als partijen deze buurthuizen graag willen behouden. De locatie en het gebruik van de panden van de buurtvoorzieningen zijn vastgelegd in het bestemmingsplan.

kinderen vissen naar plastic eendjes bij een spelletjeskraam op een feestelijke markt

Meer evenementen in het oude dorp. Een dag en avond vol met braderie, muziek en gezelligheid in het dorp.

Kansen

De gemeente faciliteert zoveel mogelijk de voorzieningen en activiteiten in de wijk. Bijvoorbeeld door:

 • aanbod van sport-, onderwijs- en buurtaccommodaties
 • sportstimulatie
 • ruimte te geven aan evenementen
 • ondersteunen van organisaties die de sociale binding versterken, zoals beheerders van buurtcentra
 • subsidie via het Initiatievenfonds

Het is aan bewoners zelf om met eigen initiatieven te komen of zich in te zetten voor verenigingen. Zij kunnen de activiteiten in de buurtcentra organiseren of informele sportactiviteiten opzetten.

Kleinschalige evenementen voor de wijk

Er is behoefte aan kleinschalige evenementen in de wijk. Zoals de buurtfeesten, de braderieën en de avondvierdaagse; nieuwe evenementen zijn welkom. Ook grotere evenementen zijn wenselijk, maar die moeten goed geregeld zijn en geen overlast geven. In Vleuten-De Meern zijn evenementen op aantal locaties mogelijk, namelijk:

 • Maximapark (activiteitenterrein)
 • Castellum Hoge Woerd
 • Het Lint
 • Kasteel de Haar
 • Haarrijnse plas
 • Strijkviertel
 • dorpsplein in Vleuten (voor kleinschalige buurtevenementen).

Voor het organiseren van een evenement kan een vergunning nodig zijn.

Sport

Vleuten-De Meern heeft vijftien binnensportaccommodaties: vijf sporthallen, drie sportzalen, zeven gymzalen. Dit is veel, alleen de wijk Oost heeft er meer. Vleuten-De Meern heeft ook de grootste variatie aan binnensporten. Daarnaast is er een zwembad en een recreatiemogelijkheden in het water. Het lint in het Maximapark is zeer populair om te sporten.

Sport is belangrijk voor mensen en voor de buurt. Sport brengt plezier, is gezond, helpt talenten te ontwikkelen, leert omgaan met tegenslagen en biedt veel mogelijkheden voor vrijwilligerswerk. Bewoners hebben aangeven dat niet iedereen die wil sporten dat ook kan doen. Mensen met een laag inkomen vinden de grote sportvereniging duur. Ook zijn er mensen die zich niet altijd welkom voelen bij de grotere sportverenigingen.

Het sportbeleid van de gemeente richt zicht op:

 • Sportstimulering in samenwerking met sportverenigingen en vrijwilligers
 • Voldoende sportaccommodaties
 • Ruimte bieden voor talent
 • Evenementen

We willen dit willen we bereiken door:

 • wachtlijsten voor de hockey- en voetbalverenigingen verminderen door het efficiënter gebruiken van velden, bijvoorbeeld op minder drukke tijden. En door het uitbreiden van het aantal hockeyvelden bij Rijnvliet
 • vergoeding via U-pas voor mensen met een laag inkomen
 • meer sportmogelijkheden in de openbare ruimte. Zoals uitdagende speelveldjes- en toestellen, sportveldjes en sporttoestellen
 • meer lokale sportactiviteiten door bewoners zelf, zoals een hardloopgroepje

De gemeente kan eventueel ondersteuning bieden voor bewonersinitiatieven via het Initiatievenfonds.

Buurtcentra

In de wijk zijn drie buurthuizen: De Schakel, de Pijler, Weide Wereld. Ook zijn er twee buurtspeeltuinen, de Albatros en de Balije. Stichting Welzaam beheert dit. Er zijn 2 buurthuizen in zelfbeheer: De Roef en De Schalm.

Alle buurtcentra en maatschappelijke organisaties willen jong en oud meer bij elkaar brengen. Bijvoorbeeld door activiteiten voor jong en oud aan te bieden.

De Roef en De Schalm willen het aantal activiteiten graag uitbreiden.

 • Dienstencentrum De Roef
  Dit is een belangrijke ontmoetingsplek voor senioren. Hier organiseren ze voor ongeveer 90 uur per week activiteiten, voornamelijk voor senioren.
 • Buurtcentrum De Schalm
  Dit buurtcentrum heeft een brede doelgroep en richt zich op alle leeftijden. Zij vinden het belangrijk om ook jongeren van 13-17 te betrekken.

De buurtcentra spelen een minder prominente rol dan vroeger. Er zijn minder vrijwilligers, financieel is het moeilijker. Bewoners vinden ook het activiteitenaanbod te onbekend.