Omgevingsvisie deelgebied Vleuten-De Meern Voorzieningen en activiteiten


Dit is een ontwerpversie van de omgevingsvisie deelgebied Vleuten-De Meern. 


Buurtvoorzieningen zoals sportfaciliteiten, scholen, zorgvoorzieningen, parken en buurtcentra zijn belangrijke ontmoetingsplekken. Net als evenementen, bijvoorbeeld de kerstmarkt, de braderie, viering van Koningsdag en de markt in Vleuten. Daarnaast zijn er voorzieningen waar meer mensen op afkomen dan alleen de wijkbewoners, zoals: het Castellum Hoge Woerd, Kasteel De Haar en het Maximapark.

Spelregel: maak ruimte voor ontmoetingen in de buurt, ook voor een mix van doelgroepen.

Behoud

Bewoners zijn tevreden over het aanbod in de wijk.

Tevredenheid over voorzieningen in 2015
Voorziening        percentage tevreden wijkbewoners
basisonderwijs78 %

sport

78 %
cultuur52 %

Dit zijn hoge percentages vergeleken met de rest van Utrecht. Voor sport en het basisonderwijs zijn dit zelfs de hoogste tevredenheidscijfers in Utrecht. Op gebied van cultuuractiviteiten scoren alleen Binnenstad en Oost hoger.  

In 2015 was 40% actief in de buurt. Dat is gemiddeld in vergelijking met andere wijken in Utrecht. Daarvan deden de meeste mensen vrijwilligerswerk bij een sportvereniging of bij een school of crèche.

In gesprekken met bewoners en partijen uit de wijk is benadrukt dat buurthuizen belangrijk zijn voor verschillende doelgroepen. Hierbij is aangeven dat zowel bewoners als partijen deze buurthuizen graag willen behouden. De locatie en het gebruik van de panden van de buurtvoorzieningen zijn vastgelegd in het bestemmingsplan.

kinderen vissen naar plastic eendjes bij een spelletjeskraam op een feestelijke markt

Meer evenementen in het oude dorp. Een dag en avond vol met braderie, muziek en gezelligheid in het dorp.

Kansen

De gemeente faciliteert zoveel mogelijk de voorzieningen en activiteiten in de wijk. Bijvoorbeeld door:

  • aanbod van sport-, onderwijs- en buurtaccommodaties
  • sportstimulatie
  • ruimte te geven aan evenementen
  • ondersteunen van organisaties die de sociale binding versterken, zoals beheerders van buurtcentra
  • subsidie via het Initiatievenfonds

Het is aan bewoners zelf om met eigen initiatieven te komen of zich in te zetten voor verenigingen. Zij kunnen de activiteiten in de buurtcentra organiseren of informele sportactiviteiten opzetten.

Kleinschalige evenementen voor de wijk

Sport

Buurtcentra