Omgevingsvisie deelgebied Vleuten-De Meern Bereikbaarheid per auto


Dit is een ontwerpversie van de omgevingsvisie deelgebied Vleuten-De Meern. 


Goede bereikbaarheid met de auto is voor veel mensen in de wijk erg belangrijk. De wijk ligt op een centrale plek in het land en ligt bovendien vlakbij snelwegen, de A2 en A12. Voor een deel van de inwoners is dit een belangrijke reden geweest om hier te gaan wonen.

Het autobezit in Vleuten-De Meern is hoog: 92% van de huishoudens heeft een auto en 43% heeft meer dan 1 auto. Dat is veruit het hoogste percentage binnen Utrecht. In deze wijk gebruiken mensen de auto veel. Niet alleen om naar het werk te gaan, maar ook voor de boodschappen doen en het wegbrengen van kinderen. Veel inwoners werken buiten Utrecht. Dit veroorzaakt vooral in de spits drukte op de routes richting de snelweg.

Spelregel: ontken het autogebruik niet, maar stimuleer andere vormen van vervoer.

Behoud

De wijk hecht veel waarde aan de bereikbaarheid met de auto. Dit willen bewoners graag zo houden. In principe komen er geen nieuwe wegen bij. Op sommige plekken is het weliswaar erg druk tijdens de spits, maar de rest van de dag is het rustig. In de meeste gevallen weegt de investering daardoor niet op tegen de voordelen.

In het bestemmingsplan is de bestaande infrastructuur opgenomen.

Nieuwe klinkerstraat met parkeervakken erlangs

De auto hoeft niet altijd centraal te staan, maar pesten hoeft ook niet

Kansen

Bewoners zien op plekken waar nu veel problemen ontstaan door de vele auto’s, kansen voor het vergroten van de bereikbaarheid en doorstroom voor auto’s. De gemeente wil het autogebruik spreiden over de wegen en wil ook andere manieren van vervoer stimuleren, zoals fietsen, openbaar vervoer of autodelen.

Minder sluipverkeer en betere bereikbaarheid