Omgevingsvisie deelgebied Vleuten-De Meern Bereikbaarheid per auto


Dit is een ontwerpversie van de omgevingsvisie deelgebied Vleuten-De Meern. 


Goede bereikbaarheid met de auto is voor veel mensen in de wijk erg belangrijk. De wijk ligt op een centrale plek in het land en ligt bovendien vlakbij snelwegen, de A2 en A12. Voor een deel van de inwoners is dit een belangrijke reden geweest om hier te gaan wonen.

Het autobezit in Vleuten-De Meern is hoog: 92% van de huishoudens heeft een auto en 43% heeft meer dan 1 auto. Dat is veruit het hoogste percentage binnen Utrecht. In deze wijk gebruiken mensen de auto veel. Niet alleen om naar het werk te gaan, maar ook voor de boodschappen doen en het wegbrengen van kinderen. Veel inwoners werken buiten Utrecht. Dit veroorzaakt vooral in de spits drukte op de routes richting de snelweg.

Spelregel: ontken het autogebruik niet, maar stimuleer andere vormen van vervoer.

Behoud

De wijk hecht veel waarde aan de bereikbaarheid met de auto. Dit willen bewoners graag zo houden. In principe komen er geen nieuwe wegen bij. Op sommige plekken is het weliswaar erg druk tijdens de spits, maar de rest van de dag is het rustig. In de meeste gevallen weegt de investering daardoor niet op tegen de voordelen.

In het bestemmingsplan is de bestaande infrastructuur opgenomen.

Nieuwe klinkerstraat met parkeervakken erlangs

De auto hoeft niet altijd centraal te staan, maar pesten hoeft ook niet

Kansen

Bewoners zien op plekken waar nu veel problemen ontstaan door de vele auto’s, kansen voor het vergroten van de bereikbaarheid en doorstroom voor auto’s. De gemeente wil het autogebruik spreiden over de wegen en wil ook andere manieren van vervoer stimuleren, zoals fietsen, openbaar vervoer of autodelen.

Minder sluipverkeer en betere bereikbaarheid

Veel inwoners vinden minder sluipverkeer en een betere autobereikbaarheid belangrijk.  Plekken die bewoners te druk vinden zijn bijvoorbeeld: 

 • Winkelcentrum Vleuterweide
 • de route Hindersteinlaan, Pastoor Ohllaan, Bottensteinweg, Wilhelminalaan
 • Schoolstraat
 • de Meerndijk
 • Meernbrug
 • de Zandweg

Verkeersdruk

De drukte komt vooral doordat automobilisten onvoldoende gebruik maken van de nieuw aangelegde hoofdwegen. Ze gebruiken die niet omdat ze dan moeten omrijden. Wat we willen in Utrecht om de verkeersdruk te verminderen:

 • balans tussen verschillende verkeersstromen op bestaande wegen
 • stimuleren van fietsen en openbaar vervoer
 • spreiden van verkeer
 • stimuleren van autoverkeer op tijden buiten de spits
 • nieuwe inrichting van wegen om ze te verbeteren of veiliger te maken

In de oude kernen Vleuten en De Meern is de verkeersruimte schaars. Daar willen we een balans tussen de verschillende soorten verkeer op dezelfde weg. Hier stimuleren we lopen, fietsen en het openbaar vervoer. In Vleuterweide, Veldhuizen, Maximapark en Oudenrijn is wel voldoende ruimte om iedere verkeersstroom een eigen plek te geven, bijvoorbeeld via een vrijliggend fietspad.

Het mobiliteitsplan van de gemeente Utrecht wordt de stad verdeeld in drie zones: A, B en C. De oude kernen Vleuten en De Meern liggen in zone B. De overige buurten liggen in zone C. In zone B is de ruimte op de weg (verkeersruimte) schaars. Daar moet een betere balans worden gevonden van de verschillende soorten verkeer samen op de bestaande wegen. Autoverkeer wordt niet gestimuleerd. Lopen, fietsen en openbaar vervoer wel. Vleuterweide, Veldhuizen, Maximapark en Oudenrijn liggen in zone C. In zone C is wel voldoende ruimte om iedere verkeersstroom een eigen plek te geven.

Nieuwe inrichting wegen

We richten de Schoolstraat-Maarssenseweg, Wilhelminalaan-Bottensteinweg-Pastoor Ohllaan – Hindersteinlaan en Meerndijk opnieuw in. Deze wegen bestonden al voordat de groei van Vleuten-De Meern was ingezet en sluiten niet meer aan op de nieuwe situatie. Hierdoor treden er problemen op, zoals een te hoge verkeersdruk, te weinig of geen plek voor fietsers of voetgangers of te hoge snelheden.