Omgevingsvisie deelgebied Vleuten-De Meern Fiets- en wandelverbindingen


Dit is een ontwerpversie van de omgevingsvisie deelgebied Vleuten-De Meern. 


Vleuten-De Meern is een fietsvriendelijke wijk, vinden bewoners. Mensen fietsen in de wijk, gaan op de fiets naar de binnenstad of verkennen de rest van Utrecht al fietsend. Veel jongeren fietsen naar school. De routes vindt men goed ingericht, onderhouden en veilig.
Belangrijke routes zijn de Zandweg langs de Leidsche Rijn, de routes door het Maximapark en de fietspaden langs de wijkwegen. Naast de verbinding met de stad, zijn de fietsroutes naar het groen belangrijk. Het gaat vooral om recreatieve routes naar bijvoorbeeld het landschap rond Haarzuilens en het Lint in het Maximapark.

Behoud

De wandelpaden en fietspaden in de wijk worden veel gebruikt. Wandelroutes moeten ook geschikt zijn voor mensen die ouder of bijvoorbeeld slecht ter been zijn. Een pad moet bijvoorbeeld breed genoeg zijn voor een rollator. Juist voor deze mensen zijn goede wandelroutes belangrijk. Op die manier kunnen zij namelijk zelfstandig blijven wonen en mensen ontmoeten.
Kinden kunnen veilig buiten lopen en spelen in Vleuten-De Meern, vinden bewoners. Zij willen dat dit ook zo blijft. Het belangrijkste is dat oversteekplaatsen veilig zijn vooral in de volgende gevallen:

  • drukke wegen
  • routes naar scholen
  • bij speelplaatsen
  • bij sportclubs

In het bestemmingsplan worden de wandel- en fietspaden (langzame verkeersverbindingen) geborgd.

lang en recht pad met een hardloopster, op de achtergrond vergezichten over een plas

Mooie fietspaden, je bent zo in de stad en ook zo buiten!

Kansen

Vleuten-De Meern is ontworpen als fiets- en wandelwijk. De meeste fiets- en wandelroutes zijn daardoor goed. Hier en daar noemen bewoners nog kleine mogelijkheden voor verbeteringen.
De gemeente is met een aantal projecten bezig hiervoor. Daarnaast zijn vanuit de wijk kansen aangedragen voor verbetering voor de toegankelijkheid van bepaalde doelgroepen zoals ouderen en kinderen.

Toegankelijkheid voor iedereen

Extra fiets- en wandelpaden

Gebruikmaken van nieuwe technologie