Omgevingsvisie deelgebied Vleuten-De Meern Parkeerplaatsen


Dit is een ontwerpversie van de omgevingsvisie deelgebied Vleuten-De Meern. 


Veel bewoners in Vleuten-De Meern hebben 1 of 2 auto's. Parkeren in de buurt van hun huis vinden zij daarom belangrijk. Iets meer dan de helft van de inwoners van Vleuten-De Meern was in 2015 tevreden over de parkeerplekken in de buurt; 27% was ontevreden. Daarbij was binnen de wijk geen onderscheid te zien tussen de buurten.

Behoud

In Vleuten-De Meern hebben veel bewoners een auto. Het autogebruik en parkeerplaatsen vindt men belangrijk. Bij zowel voorzieningen als woningen willen bewoners daarom graag de hoeveelheid parkeerplaatsen in ieder geval behouden.

In het bestemmingsplan wordt dit voor de openbare ruimte geregeld.

woonplok met parkeervakken ervoor

Het gaat niet alleen om meer parkeerplaatsen, maar ook om het efficiënter indelen van parkeerplaatsen

Kansen

Veel mensen vinden dat er in sommige buurten te weinig parkeerplaatsen zijn. Niet alleen extra parkeerplaatsen zijn nodig, de indeling moet ook efficiënter.

Parkeermogelijkheden

In sommige buurten worden parkeerproblemen ervaren en zijn er volgens de bewoners meer auto’s dan parkeerplaatsen beschikbaar. Dit komt bijvoorbeeld doordat:

  • mensen meerdere auto’s hebben
  • eigen parkeerplaatsen (garages, carports of opstelplekken) niet worden gebruikt voor de auto

Mogelijke oplossingen vanuit de wijk:

  • parkeren op eigen terrein (in tuin of garage)
  • inleveren van kleinschalig groen in de straat voor extra parkeerplaatsen (als er geen andere oplossing is)

Vraagt de buurt om extra parkeerplaatsen? Dan kan een parkeerdrukonderzoek worden uitgevoerd. Dit betekent niet automatisch dat er extra parkeerplaatsen komen, zelfs niet als vastgesteld wordt dat er te weinig parkeerplaatsen zijn. Bewoners en gemeente willen namelijk geen grootschalig groen, zoals de parken en plantsoenen opofferen voor parkeerplaatsen. Ook speelruimte voor kinderen weegt mee bij de indeling van de ruimte.

In het parkeerbeleid is Utrecht verdeeld in vijf zones. Per zone worden er andere fiets- en autoparkeernormen gehanteerd. Over het algemeen wordt vastgehouden aan de parkeernormen die zijn vastgesteld voor deze zones.

Gebruikmaken van nieuwe technologie

Utrecht speelt zoveel mogelijk in op nieuwe technologie met elektrische auto's, e-bikes of e-scooters. We doen dit bijvoorbeeld door:

  • emissieloos verkeer te stimuleren, zoals e-scooters en e-bikes. Hierdoor pakken mensen mogelijk minder vaak de auto. Deze vervoersmiddelen zijn namelijk ook geschikt voor wat langere afstanden en ze nemen minder parkeerruimte in beslag.
  • oplaadvoorziening voor elektrische auto op eigen terrein makkelijker te maken door ondersteuning van de gemeente. Hierdoor is het niet nodig om een aparte oplaadvoorziening aan te leggen op een openbare parkeerplaats.