Omgevingsvisie deelgebied Vleuten-De Meern Beperkt en kleinschalig nieuwe woningen


Dit is een ontwerpversie van de omgevingsvisie deelgebied Vleuten-De Meern. 


In Vleuten-De Meern komen geen nieuwe grootschalige bouwprojecten of -ontwikkelingen, hier is geen ruimte voor. Op dit moment wordt er nog gewerkt aan een aantal grootschalige projecten. Deze horen nog bij de bouwprojecten van Leidsche Rijn, maar er komen geen nieuwe meer bij.

Er zijn wel kleinere bouwlocaties zoals het centrum van De Meern. De kwaliteitsverbetering voor de buurt is hierbij het belangrijkste uitgangspunt. Dat betekent:  

 • bouwstijl moet passen bij de sfeer van Vleuten-De Meern
 • uitstraling van het gebied moet verbeteren
 • aanbod van woningen moeten passen bij de vraag in de buurt, bijvoorbeeld seniorenwoningen

Spelregel: maak woningtypen die passen bij de vraag uit de wijk.

Spelregel: zorg dat mensen zelfstandig kunnen blijven wonen ook als ze ouder worden.

Behoud

Gezinnen met kinderen

In Vleuten-De Meern wonen veel gezinnen met kinderen. De huidige woningvoorraad past bij deze doelgroep. De voorzieningen in de buurt passen hierbij:

 • veel scholen
 • kinderdagverblijven
 • openbare ruimte om in te spelen
 • verschillende sportvelden en sportverenigingen.

Voor deze doelgroep is het behoud van deze kenmerken belangrijk.

Ouderen

Voor ouderen zijn weer andere voorzieningen van belang:

 • winkels
 • buurthuizen
 • verzorgingstehuizen waar activiteiten plaatsvinden.

Sociale huurders

Er is extra aandacht voor sociale huurwoningen. Op dit moment neemt de vraag naar sociale huurwoningen toe, terwijl het aanbod afneemt. De prijzen van deze woningen stijgen en de wachttijden lopen op. We vinden het belangrijk dat:

 • de prijs van de woningen niet te veel stijgt
 • behoud van de hoeveelheid sociale huurwoningen

In de Actualisering Woonvisie Utrecht is het woonbeleid verwoord. De plaats van voorzieningen en het behoud van de woningvoorraad staan in het bestemmingsplan.

witte rij woningen om een hofje met groen en bankjes

Variatie is belangrijk, ik wil niet alleen maar dezelfde soort woningen

Kansen

In de wijk Vleuten-De Meern wonen veel gezinnen met kinderen, met name in de nieuwere delen. Daarnaast wonen er in de historische kernen, relatief veel ouderen. Bewoners in Vleuten-De Meern zijn erg tevredenheid over het woongenot in hun wijk. Veel mensen willen graag in de wijk kunnen blijven wonen ook als hun situatie verandert, bijvoorbeeld omdat ze een dagje ouder worden.  

Verschillende woningtypes

Seniorenhuisvesting

Opvang kwetsbare groepen