Omgevingsvisie deelgebied Vleuten-De Meern Duurzame en gezonde woon- en werkomgeving


Dit is een ontwerpversie van de omgevingsvisie deelgebied Vleuten-De Meern. 


De omgeving is belangrijk om prettig te wonen en te werken in de wijk. De huidige omgeving wordt volgens de Wijkwijzer 2016 (pdf, 2,7 MB) gewaardeerd met een rapportcijfer 7,7 . Bewoners waarderen de ruime, groene en kindvriendelijke opzet van de wijk. Het zijn vaak ook redenen geweest om in de wijk te komen of blijven wonen. Bewoners en de gemeente willen dat de omgeving in de toekomst duurzaam is.

Huisregel: stimuleer duurzaam en energie neutrale woningen.

Behoud

We willen dat bewoners ook in de toekomst tevreden zijn over de woon- en werkomgeving. Daarom richten we ons niet alleen behoud maar juist ook op ontwikkeling. We willen daarom duurzaamheid en gezondheid stimuleren in de wijk. Bijvoorbeeld via energie neutrale woningen, die evenveel schone energie opwekken als verbruiken. Of het toevoegen van sportmogelijkheden in de wijk.

In het bestemmingsplan staat dit beschreven.

Ik woon hier perfect, met de rust in de wijken en de scholen centraal in het dorp. Zojuist mijn huis laten renoveren, dus ik wil er nog lang blijven

nieuwe straat met verandawoningen, met bomen en gras langs de rijbaan

Er kan veel meer gedaan worden aan duurzaamheid

Kansen

Het is belangrijk om in te spelen op trends en veranderingen die zich voordoen in de stad en daarbuiten.

Duurzame woon- en werkomgeving

Utrecht wil zo snel mogelijk een klimaat neutrale stad zijn. Dit is vastgelegd in het Energieplan Utrecht. In het uitvoeringsprogramma staat hoe we dit de komende jaren gaat doen, samen met bewoners en bedrijven in de stad. Verschillende bewoners in de wijk geven aan dat zij mogelijkheden zien om:

 • samen energie in te kopen
 • samen zonnepanelen aan te schaffen

Voorlopig is dit een wens, omdat het in de praktijk te lastig en te duur is om zonder hulp op te zetten. De gemeente heeft wel verschillende subsidies om duurzaamheid te stimuleren in de woonomgeving of bij bedrijven. Bijvoorbeeld:

 • aanvullende subsidie voor bewoners in een coöperatie voor grootschalige aanschaf van zonnepanelen
 • bedrijven die energie willen besparen of opwekken, of hun bedrijf willen ‘vergroenen'

Meer duurzame/zelfvoorzienende woningen

De meeste bewoners willen vooral duurzaamheid in de eigen woning. Zij willen wel energiebesparende maatregelen nemen, maar kunnen dat vaak niet vanwege de kosten. De gemeente heeft mogelijkheden om daarbij te helpen. Bijvoorbeeld via:

 • energieadvies op maat
 • subsidies voor duurzame ingrepen in de woning
 • aanvullende subsidie voor zonneboilers
 • duurzaamheidslening

Ook biedt de rijksoverheid subsidies (ISDE en Subsidie energiebesparing in eigen huis). Bijvoorbeeld voor verwarmingsinstallaties of voor isolatie van de woning.

Gezonde leefomgeving

Een prettige woonomgeving, betekent ook een gezonde leefomgeving. Ook in Vleuten-De Meern hebben we veel aandacht hiervoor en willen we dit verbeteren. Een gezonde leefomgeving in Utrecht kenmerkt zich door:

 • ruimte die uitnodigt tot bewegen, spelen en sporten
 • aanwezigheid van groen en water
 • ruimte die uitnodigt tot ontmoeting en sociale contacten
 • ruimte waar mensen zich prettig en veilig voelen
 • goede luchtkwaliteit
 • ruimte voor langzaam verkeer
 • niet te veel geluid, plekken met stilte en rust

Wat we hier precies onder verstaan staat in de nota Bouwen aan een gezonde toekomst. In deze nota staat ook wat we doen binnen het thema 'gezonde wijk'. In de volksgezondheidsmonitor is terug te vinden hoe gezond bewoners in Vleuten-De Meern zijn.

Verbeter de afvalscheiding

De tevredenheid over afvalinzameling is in Vleuten-De Meern het hoogste van alle Utrechtse wijken. Toch zien wijkbewoners verbeteringen. bijvoorbeeld:

 • meer inzamelingspunten voor plastic en papier

Eind 2017 wordt al het afval in Vleuten-De Meern gescheiden opgehaald. Dit noemen we ‘Het Nieuwe Inzamelen’. Zo kan het afval beter worden gerecycled en wordt er minder afval verbrand.