Omgevingsvisie deelgebied Vleuten-De Meern Werkgelegenheid in de wijk


Dit is een ontwerpversie van de omgevingsvisie deelgebied Vleuten-De Meern. 


Vleuten-De Meern telt 3.952 bedrijven. Daarvan is 76% eenmanszaak (zzp’er). Dit percentage is gelijk aan het percentage van zzp’ers in heel Utrecht. De grotere bedrijven, bedrijven met meer dan 20 werkzame personen, zitten vooral in De Meern op het bedrijventerrein Oudenrijn.

Daarnaast is er nog het bedrijventerrein Haarrijn en zijn er in de wijk, met name in Veldhuizen en Vleuterweide, bedrijven gevestigd.

Behoud

Oudenrijn is een bedrijventerrein van ongeveer 74 hectare met bedrijven uit de handel, transport en industrie. Ook zijn aan de N198 (C.H. Letschertweg) vrijstaande kantoorpanden gevestigd. In Oudenrijn mogen bedrijven zich vestigen die:

 • niet milieuvergunningsplichtig zijn
 • bedrijven die een milieuvergunning categorie 4 of lager nodig hebben
 • ook zijn sport, horeca en maatschappelijke voorzieningen mogelijk. Niet te veel, maar genoeg om langdurige leegstand van panden tegen te gaan.

In de wijk ligt ook het bedrijventerrein Haarrijn. Hier zit vooral:

 • lichte industrie
 • bouw, (groot)handel
 • distributie

In het bestemmingsplan Oudenrijn en het bestemmingsplan Bedrijventerrein Haarrijn kun u lezen wat is toegestaan op het betreffende bedrijventerrein.

winkelcentrum Mereveldplein, een vrouw loopt met boodschappentas over het plein

Ik zie kansen voor ZZP-voorzieningen in de wijk. Er wonen hier veel ZZP-ers dus het is belangrijk als die een plek hebben. Mogelijk hoeven zij hierdoor niet de auto te pakken, wat weer scheelt in de drukte op de weg.

Kansen

Technologische en economische ontwikkelingen maken dat ondernemers zich veel meer in (woon)wijken kunnen en willen vestigen. Bijvoorbeeld doordat slechts een internetverbinding nodig is om te kunnen werken. Dit zorgt voor:

 • werkgelegenheid in de wijk
 • levendigheid
 • sociale ontmoetingen
 • voorzieningen voor bewoners
 • verandering in mobiliteit
 • mogelijkheden voor (zelfstandig) ondernemerschap dicht bij huis

Kortom, het draagt bij aan de kwaliteit van de woon- en leefomgeving. Het past ook steeds meer bij de huidige vraag om flexibiliteit. Bijvoorbeeld ouders die hun kinderen van school moeten halen, werknemers die files proberen te mijden of mensen die hun werk combineren met mantelzorgtaken. De levendigheid die hoort bij werken in de wijk heeft meerwaarde.

Mix van wonen, werken en voorzieningen

Met name in de nieuwere wijken in Vleuten-De Meern willen mensen een betere mix van wonen en werken. Ook is behoefte aan voldoende voorzieningen zoals sportverenigingen, winkels en scholen.  Dit bepaalt hoe levendig een wijk is op economisch gebied. Meer economische levendigheid in de wijk kan door:

 • bedrijfjes aan huis
 • kleinschalig ondernemerschap in de wijk
 • (persoonlijke) dienstverlening
 • horecavoorzieningen
 • steeds meer zzp’ers

Het helpt als er in de wijk voorzieningen zoals kleinschalige horeca, flexibele werkplekken en bedrijfsverzamelgebouwen, bijvoorbeeld voor start-ups of zzp'ers.

Deze locaties en mogelijkheden staan in het bestemmingsplan.

Uitbreiding Oudenrijn

De Oudenrijnseweg is 1 van de hoofdinvalswegen voor Leidsche Rijn. De uitstraling en het aanzicht van dit bedrijventerrein zijn daarom belangrijk. De bebouwing aan deze weg bestaat uit bedrijfspanden met een representatief deel aan de kant van de weg. De uitbreiding van het bedrijventerrein biedt kansen voor:

 • economische activiteit
 • werkgelegenheid
 • bedrijven die ruimtetekort hebben

Een deel van de uitbreiding van het bedrijventerrein Oudenrijn is al klaar. De gehele ontwikkeling vindt plaats onder supervisie, waardoor het beeld van het terrein samenhang heeft. Op dit moment is de ontwikkeling bijna afgerond. Alleen de kavels in het noordwestelijke deel zijn, door het wegvallen van de kantorenmarkt, nog onbebouwd. Er zijn dus nog mogelijkheden voor bedrijven om hiernaartoe te verhuizen.

Bedrijventerrein Haarrijn

Haarrijn is een kleinschalig (16 hectare) modern gemengd bedrijventerrein met als voornaamste doelgroep: doorstarters en mkb+ en logistiek. Op dit relatief nieuwe bedrijventerrein zijn nog kavels uitgeefbaar.